هنگام بيمارى يا‌ روى آوردن اندوه ‌و‌ گرفتارى

دعاى  ‌آن حضرت عليه السلام هنگام بيمارى يا‌ روى آوردن اندوه ‌و‌ گرفتارى  


̶    خداوندا! تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  سپاس به‌  خاطر نعمت تندرستى  ‌و‌  سلامتى بدنم كه‌  همواره از‌   ‌آن نعمت برخوردار بوده ام.  ‌و‌  سپاس تو‌  را‌  بر‌   ‌آن بيمارى كه‌  در‌  بدنم پديد آورده اى.

̶    اى خداى من! نمى دانم كه‌  كدام يك از‌  اين دو‌  حالت براى سپاس گزارى تو‌  سزاوارتر است؟  ‌و‌  كدام يك از‌  اين دو‌  وقت، براى حمد  ‌و‌  ستايش تو‌  بهتر  ‌و‌  اولى تر است؟

̶    آيا زمانى كه‌  در‌  سلامتى به‌  سر‌  مى‌ برم  ‌و‌  از‌  روزى گوارا  ‌و‌  پاكيزه ات استفاده مى‌ كنم  ‌و‌  براى به‌  دست آوردن خشنودى  ‌و‌  فضل  ‌و‌  كرمت، نشاط بخشيده بودى ‌و‌ به‌ سبب ‌آن (تندرستى) به‌ من‌ نيرو داده تا‌ به‌ طاعتت توفيق يابم؟

̶    يا وقت بيمارى كه‌  به‌  وسيله  ‌ى‌   ‌آن (مرا از‌  آلودگى گناهان) پاكيزه نمودى  ‌و‌  اين دردها را‌  مانند نعمتى بر‌  من‌  هديه داشته اي‌ تا‌  بار گناهانم را‌  كه‌  بر‌  پشتم سنگينى مى‌ كند، سبك كنى  ‌و‌  مرا از‌  گناهانى كه‌  در‌   ‌آن فرورفته ام، پاك سازى.

̶    و در‌  همان حال بيمارى، دو‌  فرشته  ‌ى‌  نويسنده  ‌ى‌  اعمال، در‌  نامه  ‌ى‌  عمل من‌  حسنات  ‌و‌  اعمال پاكيزه اي‌ نوشته اند كه‌  بر‌  هيچ قلبى خطور نكرده  ‌و‌  هيچ زبانى  ‌آن را‌  نگفته  ‌و‌  هيچ يك از‌  اعضاى بدن زحمت به‌  جا آوردنش را‌  نكشيده، بلكه تنها به‌  خاطر بخشايش  ‌و‌  احسان تو‌  به‌  من‌  رسيده است.

̶    بار خدايا! بر‌  محمد ‌و‌ خاندانش درود ‌و‌ رحمت بفرست ‌و‌ آنچه را‌  كه‌  مى‌ پسندى، مورد محبت  ‌و‌  پسند من‌  قرار ده‌   ‌و‌  آنچه را‌  كه‌  بر‌  من‌  وارد نموده اى، آسان فرما  ‌و‌  مرا از‌  آلودگى گناهان گذشته پاك كن  ‌و‌  شرارت ها  ‌و‌  بدى هاى گذشته ام را‌  محو  ‌و‌  نابود ساز  ‌و‌  شيرينى  ‌و‌  لذت عافيت  ‌و‌  تندرستى را‌  نصيبم فرما  ‌و‌  گوارايى سلامتى را‌  به‌  من‌  بچشان  ‌و‌  بيرون شدنم از‌  بيمارى را‌  به‌  سوى عفو  ‌و‌  بخشايش خود قرار ده‌   ‌و‌  از‌  اين زمين گيرى (گناهان) به‌  آمرزش  ‌و‌  گذشتت انتقالم ده‌   ‌و‌  از‌  اين اندوه  ‌و‌  گرفتارى رهايى ام بخش  ‌و‌  تندرستى  ‌و‌  سلامتى ام را‌  از‌  اين دشوارى، با‌  گشايش خودت همراه كن.

̶    (اى خدا!) همانا تويى كه‌  به‌  فضل خويش، احسان مى‌ نمايى  ‌و‌  نعمت هاى فراوان مى‌ بخشى  ‌و‌  بخشاينده اي‌ كريم  ‌و‌  بزرگوار هستى (كه بخششت را‌  پايانى نيست)  ‌و‌  صاحب عظمت  ‌و‌  بزرگوارى هستى
.

..........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo