هنگام پيش آمدن امرى مهم يا‌ حادثه اي‌ دردناك ‌و‌ در‌ هنگام غم ‌و‌ اندوه

دعاى  ‌آن حضرت عليه السلام هنگام پيش آمدن امرى مهم يا‌ حادثه اي‌ دردناك ‌و‌ در‌ هنگام غم ‌و‌ اندوه

̶    اى  ‌آن خدايى كه‌  گره هر‌  كار ناخوشايند  ‌و‌  سختى به‌  دست تو‌  گشوده مى‌ شود.  ‌و‌  اي‌  ‌آن پروردگارى كه‌  تندى محنت ها  ‌و‌  سختى ها به‌  عنايت تو‌  آسان مى‌ گردد.
̶    اي‌  ‌آن خدايى كه‌  راه بيرون شدن از‌  تنگناها  ‌و‌  رسيدن به‌  راحتى  ‌و‌  آسايش از‌  تو‌  خواسته مى‌ شود.

̶    (يا رب!) سختى ها در‌  برابر قدرت تو‌  ذليل  ‌و‌  ناچيز است  ‌و‌  اسباب كارها به‌  لطف تو‌  فراهم مى‌ آيد.  ‌و‌  قضا  ‌و‌  قدر به‌  قدرت تو‌  جارى است  ‌و‌  همه چيز بر‌  طبق اراده  ‌و‌  خواست تو‌  مى‌ گذرد.

̶    خدايا پس‌  همه چيز، تنها به‌  مشيت تو- بدون  ‌آن كه‌  فرمانى صادر شود- فرمان پذيرند  ‌و‌  به‌  محض تصميم گرفتن تو‌   ‌و‌  فقط به‌  اراده  ‌ى‌  تو، بدون اين كه‌  نهى ات را‌  اظهار كنى، بازمى ايستند.

̶    بارالها! تنها تو‌  هستى كه‌  در‌  تمام دشوارى ها، تو‌  را‌  مى‌ خوانند  ‌و‌  در‌  سختى ها  ‌و‌  گرفتارى ها، پناهگاه هستى. بلا  ‌و‌  گرفتارى اي‌ دفع نمى گردد مگر  ‌آن كه‌  تو‌   ‌آن را‌  دفع كنى  ‌و‌  هيچ چيز گشوده نمى شود مگر  ‌آن كه‌  تو‌   ‌آن را‌  بگشايى.

̶    پروردگارا! بلا  ‌و‌  محنتى بر‌  من‌  فرود آمده كه‌  سنگينى  ‌آن مرا از‌  پاى درآورده  ‌و‌  گرفتارى هايى به‌  من‌  رو‌  آورده كه‌  تحملش براى من‌  دشوار است.

̶    و تو‌  خود به‌  قدرت خودت،  ‌آن بلا  ‌و‌  گرفتارى را‌  بر‌  من‌  وارد آورده اي‌  ‌و‌  به‌  اقتدار خود به‌  سوى من‌  روانه ساخته اى.

̶    خدايا!  ‌آن چه را‌  كه‌  تو‌  وارد كرده اى، كسى نمى تواند بازگرداند.  ‌و‌  هر‌  چه را‌  كه‌  تو‌  روانه سازى، كسى نمى تواند مانعش شود؛  ‌و‌   ‌آن چه را‌  كه‌  تو‌  ببندى، كسى نمى تواند بگشايد  ‌و‌   ‌آن چه را‌  كه‌  تو‌  بگشايى، كسى نمى تواند ببندد؛  ‌و‌  هر‌  چه را‌  كه‌  تو‌   ‌آن را‌  دشوار سازى، كسى نمى تواند، آسانش گرداند  ‌و‌   ‌آن كس كه‌  تو، او‌  را‌  خوار سازى، كسى نمى تواند يارى اش كند.

̶    خدايا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست؛ پروردگارا! در‌  فرج  ‌و‌  آسايش را‌  به‌  فضل خود بر‌  من‌  بگشا  ‌و‌  سلطان غم  ‌و‌  اندوه را‌  كه‌  بر‌  وجود من‌  حاكم است، به‌  قدرت خود نابود كن؛  ‌و‌  در‌   ‌آن چه به‌  پيشگاهت، شكايت آوردم، به‌  رحمت نظر كن  ‌و‌  به‌  من‌  بچشان شيرينى استجابت را‌  در‌  هر‌  چه خواسته ام؛  ‌و‌  از‌  درگاه مقدست، رحمت  ‌و‌  گشايشى گوارا به‌  من‌  مرحمت فرما  ‌و‌  برايم نجات  ‌و‌  رهايى سريع از‌  گرفتارى ها را‌  مقرر فرما.

̶    خدايا! چنان مكن كه‌  به‌  خاطر اندوه  ‌و‌  غم، از‌  انجام واجبات تو‌   ‌و‌  به‌  كار بستن مستحبات  ‌و‌  سنت هايت باز بمانم.

̶    پروردگارا! من‌  به‌  علت  ‌آن چه بر‌  من‌  وارد آمده، بى تاب  ‌و‌  ناتوان شده ام  ‌و‌  قلبم از‌  تحمل  ‌آن چه بر‌  من‌  رخ داده، لبريز از‌  اندوه شده است؛ تنها تويى كه‌  مى‌ توانى  ‌آن اندوه را‌  از‌  بين ببرى  ‌و‌   ‌آن بلا را‌  كه‌  به‌   ‌آن گرفتار شده ام، از‌  من‌  رفع  ‌و‌  دفع نمايى؛ اين عنايت  ‌و‌  لطف را‌  درباره  ‌ى‌  من‌  بفرما، اگر چه از‌  جانب تو‌  شايستگى  ‌و‌  استحقاق  ‌آن را‌  ندارم اي‌ صاحب عرش  ‌و‌  سلطنت بزرگ.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo