تقاضاى گشايش روزى

̶    بار خدايا! تو‌ ما‌ را‌ در‌ روزيهاى ما‌ به‌ نوعى بد گمانى ‌و‌ در‌ زندگانيها ما‌ را‌ به‌ درازى آرزو آزمون كردى، تا‌ آنجا كه‌ روزيهاى خود را‌ از‌ روزى خوارانت طلب كرديم ‌و‌ در‌ آرزوهايمان به‌ دراز عمرى سالخوردگان طمع بستيم.

̶    پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ يقينى از‌ صميم دل مرحمت فرما كه‌ ما‌ را‌ از‌ رنج جستجو بسنده باشد ‌و‌ اطمينان خالصى عنايت فرما كه‌ از‌ سختى رنج برهيم 

̶    و وعده اى را‌ كه‌ در‌ «وحى نامه ى» خود بدان تصريح فرموده ‌و‌ در‌ پى ‌آن سوگند ياد كرده اى مايه ‌ى‌ انقطاع دل مشغولى ما‌ از‌ رزقى قرار ده‌ كه‌ خود متكفل رسانيدن ‌آن شده ‌و‌ متعهد گشته اى كه‌ خود رسانيدن ‌آن را‌ بسنده باشى.

̶    پس خود فرموده اى ‌و‌ سخنت حق ‌و‌ راست ترين گفته هاست ‌و‌ سوگند خورده اى ‌و‌ سوگندت نيكوترين ‌و‌ باوفاترين سوگندهاست كه: «روزى شما ‌و‌ هر‌ چه بدان وعده مى يابيد در‌ آسمان است.»

̶    «سوگند به‌ پروردگار آسمان ‌و‌ زمين كه‌ ‌آن راست است، همانگونه كه‌ شما سخن مى گوييد.»

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo