نيايش در‌ فرجام نيك خواهى

̶    اى ‌آن كه‌ يادت براى يادكنندگان مايه ‌ى‌ سرفرازى است، ‌و‌ اى ‌آن كه‌ شكرانه ات براى سپاسگزاران رستگارى است، ‌و‌ اى ‌آن كه‌ براى فرمانبران طاعتت مايه ‌ى‌ رهائى است، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ دلهاى ما‌ را‌ از‌ هرگونه ياد ديگر به‌ ياد خود ‌و‌ زبانهاى ما‌ را‌ از‌ هر‌ گونه شكر به‌ شكر خودت ‌و‌ اندامهاى ما‌ را‌ از‌ هر‌ نوع طاعت به‌ طاعت خويش، مشغول فرماى،

̶    و اگر ما‌ را‌ فراغتى مقرر فرموده اى چنان كن كه‌ همراه با‌ سلامت ‌و‌ دور از‌ گناه ‌و‌ خالى از‌ ملالت باشد تا‌ فرشتگانى كه‌ گناهان ما‌ را‌ مى نويسند با‌ صحيفه هاى خالى از‌ گناهان از‌ پيش ما‌ باز گردند ‌و‌ فرشتگانى كه‌ كارهاى نيك ما‌ را‌ ثبت مى كنند، شادان با‌ درج نيكوكاريهاى ما‌ از‌ پيش ما‌ به‌ سوى تو‌ باز گردند

̶    و چون روزهاى زندگانى ما‌ سپرى شد ‌و‌ عمرهاى ما‌ به‌ سرآمد ‌و‌ با‌ دعوت خود- كه‌ از‌ ‌آن روى گريز نيست- ما‌ را‌ فرا خواندى، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، نتيجه كارنامه ‌ى‌ اعمال ما‌ را‌ توبه ‌ى‌ پذيرفته شده قرار ده، كه‌ از‌ ‌آن پس‌ تو‌ ما‌ را‌ به‌ ارتكاب جرم يا‌ معصيتى باز داشت نكنى،

̶    و روزى كه‌ گزارشهاى بندگانت را‌ مى آزمايى، در‌ برابر همگان، پرده از‌ كار ما‌ بر‌ ندارى،

̶    تويى تو‌ مهربان به‌ هر‌ كس كه‌ تو‌ را‌ فرا خواند ‌و‌ تويى تو، اجابت كننده ‌ى‌ ‌آن كس كه‌ تو‌ را‌ ندا در‌ دهد
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo