دعاى حضرت ‌در‌ طلب پرده پوشى ‌و‌ نگهدارى

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ بسترهاى اغراز خود ‌را‌ برايم بگستران. ‌و‌ مرا ‌به‌ شريعه هاى رحمتت درآور، ‌و‌ ‌به‌ آغوش بهشت وارد ساز ‌و‌ ‌به‌ راندن ‌از‌ خويش مرنجان. ‌و‌ ‌به‌ نوميدى ‌از‌ خود محروم مكن  

•    و ‌در‌ گرد اعمالم مكش ‌و‌ ‌بر‌ رفتارم خرده مگير. ‌و‌ رازم ‌را‌ آشكار مكن ‌و‌ سرم ‌را‌ فاش مساز. ‌و‌ عملم ‌را‌ ‌به‌ ميزان عدالت مسنج ‌و‌ باطنم ‌را‌ پيش برگزيدگان خلق آشكار مكن  

•    آنچه ‌را‌ ‌كه‌ انتشارش ‌بر‌ ‌من‌ ننگ است، ‌از‌ ايشان بپوشان ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ مرا پيش ‌تو‌ رسوا ‌مى‌ كند، ‌از‌ نظر ايشان درهم نورد.

•    به رضاى خود درجه ‌ام‌ ‌را‌ بلند كن. ‌و‌ ‌به‌ آمرزش خود عزتم ‌را‌ كامل ساز. ‌و‌ مرا ‌در‌ زمره ‌ى‌ اصحاب يمين درآور. ‌و‌ ‌در‌ راههاى ايمنان ببر. ‌و‌ ‌در‌ گروه رستگاران قرار ده. ‌و‌ مجالس صالحين ‌را‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌من‌ آباد ساز.

------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo