دعاى حضرت درباره ‌ى‌ همسايگان ‌و‌ دوستانش هنگامى ‌كه‌ ‌از‌ ايشان ياد ‌مى‌ كرد

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌به‌ بهترين وجهى ‌در‌ رعايت ‌حق‌ همسايگان ‌و‌ دوستانم ‌كه‌ ‌به‌ ‌حق‌ ‌ما‌ عارف ‌و‌ ‌با‌ دشمنان ‌ما‌ مخالفند اعانت كن.

•    و ايشان ‌را‌ براى برپا داشتن سنت ‌و‌ فراگرفتن آداب نيك خود ‌در‌ ارفاق ‌به‌ ضعيف ‌و‌ جبران فقر ‌و‌ عيادت بيمار ‌و‌ راهنمائى هدايت جوى ‌و‌ نصيحت مشورت كننده ‌و‌ ديدن كردن ‌از‌ تازه وارد ‌و‌ پنهان اسرار ‌و‌ پوشاندن عيبها ‌و‌ يارى مظلوم ‌و‌ حسن مواسات ‌در‌ ابزار خانه ‌و‌ نفع رساندن ‌به‌ وسيله ‌ى‌ عطيه ‌و‌ بخشش فراوان ‌و‌ بخشيدن ضروريات زندگى ‌به‌ يكديگر پيش ‌از‌ سوال موفق دار

•    و مرا نيز- بار خدايا- ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌كه‌ بدكردارشان ‌را‌ ‌به‌ نيكى پاداش دهم ‌و‌ ‌از‌ ستمكارشان ‌به‌ عفو ‌و‌ (اغماض) درگذرم ‌و‌ خوش بينى ‌را‌ درباره ‌ى‌ همه ايشان ‌به‌ كار بندم. تمامشان ‌را‌ ‌با‌ نيكوئى سرپرستى كنم ‌و‌ چشم ‌را‌ ‌به‌ عفت ‌از‌ ايشان فروپوشم ‌و‌ ‌از‌ ‌سر‌ فروتنى ‌با‌ ايشان نرم باشم ‌و‌ ‌بر‌ مبتلايانشان ‌به‌ آئين مهربانى رقت كنم ‌و‌ ‌در‌ غيابشان دوستى خود ‌را‌ ظاهر سازم، ‌و‌ ‌از‌ روى اخلاص بقاء نعمت ‌را‌ نزد ايشان دوست بدارم - ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ درباره ‌ى‌ خويشان خود مقرر ‌مى‌ دارم درباره ‌ى‌ ايشان نيز برقرار سازم، ‌و‌ آنچه درباره ‌ى‌ خواص خود منظور ‌مى‌ كنم نسبت ‌به‌ ايشان نيز منظور دارم.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا نيز ‌از‌ جانب ايشان رفتارى ‌از‌ اين گونه نصيب فرماى- ‌و‌ كاملترين بهره ‌ها‌ ‌را‌ ‌در‌ آنچه نزد ايشان است برايم مقرر ساز ‌و‌ بصيرتشان ‌را‌ ‌در‌ ‌حق‌ ‌من‌ ‌و‌ معرفتشان ‌را‌ ‌به‌ فضل ‌من‌ بيفزاى ‌تا‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌من‌ سعادتمند شوند ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ايشان نيكبخت گردم دعايم ‌را‌ مستجاب فرماى. ‌اى‌ پروردگار جهانيان.

-----------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo