دعاى حضرت (ع) ‌در‌ اشتياق ‌به‌ طلب آمرزش ‌از‌ خداى تعالى (و ‌جل‌ جلاله)

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ سرمنزل ‌آن‌ توبه ‌اى‌ ‌كه‌ پسند توست رهسپار ساز، ‌و‌ ‌از‌ اصرار ‌بر‌ آنچه ناپسند توست دور گردان  

•    بار الها، ‌و‌ ‌هر‌ زمان ‌كه‌ ‌از‌ ‌ما‌ تقصيرى ‌سر‌ زند ‌كه‌ مستوجب خسران ‌در‌ دين ‌يا‌ زيان ‌در‌ دنيا شويم، ‌پس‌ ‌آن‌ خسران ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌يك‌ ‌كه‌ زودگذرتر است (يعنى دنيا) قرار ‌ده‌ ‌و‌ عفو ‌از‌ عقوبتت ‌را‌ ‌در‌ آنچه دوامش طولانى ‌تر‌ است (يعنى دين) برقرار ساز

•    و چون آهنگ ‌دو‌ كار كنيم ‌كه‌ يكى ‌از‌ آنها ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ خشنود كند ‌و‌ ‌آن‌ ديگر ‌تو‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ خشمگين سازد. ‌پس‌ ‌به‌ آنچه ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ خشنود كند متمايلمان ساز ‌و‌ ‌از‌ قدرتمان ‌بر‌ آنچه موجب خشم ‌تو‌ ‌بر‌ ‌ما‌ است بكاه،

•    و ‌در‌ اين مرحله نفس ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ اختيار خود آزاده مگذار، زيرا ‌كه‌ نفس ‌جز‌ ‌در‌ آنجا ‌كه‌ تواش توفيق دهى گزيننده باطل است ‌و‌ ‌جز‌ ‌در‌ ‌آن‌ مورد ‌كه‌ تواش رحم كنى ‌به‌ كار ‌بد‌ فرمان دهنده است.

•    بار الها ‌تو‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ ضعف آفريده ‌اى‌ ‌و‌ ‌بر‌ سستى بنا نهاده ‌اى‌ ‌و‌ آفرينشمان ‌را‌ ‌از‌ آبى ‌بى‌ ارزش آغاز نموده اى، ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ هيچگونه جنبشى نيست، مگر ‌به‌ نيروى تو. ‌و‌ هيچ نيروئى مگر ‌به‌ يارى تو.

•    پس ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ توفيق خود تاييد فرماى. ‌و‌ ‌به‌ ارشاد ‌به‌ راه راست استوار ساز. ‌و‌ چشمهاى دلمان ‌را‌ ‌از‌ آنچه ‌بر‌ خلاف محبت توست بربند، ‌و‌ هيچيك ‌از‌ اعضاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ نافرمانى خود پيشرفت مده.

•    بار الها ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ رازهاى دلها، ‌و‌ حركات اعضاء ‌و‌ نگاههاى دزديده ‌ى‌ چشمها ‌و‌ سخنان زبانهاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ امورى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ موجب ثواب ‌تو‌ باشد، ‌تا‌ كار نيكى ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ سزاوار پاداش ‌تو‌ شويم، ‌از‌ ‌ما‌ فوت نگردد ‌و‌ كار بدى ‌كه‌ ‌در‌ اثر ‌آن‌ مستوجب عقابت گرديم براى ‌ما‌ باقى نماند.

----------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo