‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ خواهش ‌از‌ بين رفتن اندوهها

•    اى گشايش دهنده ‌از‌ اندوه ‌و‌ برطرف كننده ‌ى‌ غم، ‌اى‌ بخشنده ‌ى‌ دنيا ‌و‌ آخرت ‌و‌ رحم كننده ‌در‌ ‌آن‌ دو، درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ اندوهم بگشا، ‌و‌ غصه ‌ام‌ دور ساز.

•    اى يگانه ‌اى‌ يكتا ‌اى‌ ‌بى‌ نياز، ‌اى‌ آنكه ‌نه‌ زاده ‌و‌ ‌نه‌ زاده شده ‌و‌ هيچ ‌كس‌ ‌در‌ خور ‌او‌ ‌و‌ همتاى ‌او‌ نيست، مرا نگاهدار ‌و‌ پاك ساز، ‌و‌ گرفتاريم ببر، (و بخوان آية الكرسى ‌و‌ ‌قل‌ اعوذ برب الناس ‌و‌ ‌قل‌ اعوذ برب الفلق (معوذتين) ‌و‌ ‌قل‌ ‌هو‌ الله احد را، ‌و‌ بگو:)

•    بارخدايا ‌من‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست دارم درخواست كسى ‌كه‌ نيازش شدت يافته، ‌و‌ نيرويش سستى گرفته، ‌و‌ گناهانش بسيار شده، درخواست كسى ‌كه‌ براى نيازمنديش فريادرسى نيافته، ‌و‌ ‌نه‌ نيرو دهنده ‌اى‌ براى سستى اش، ‌و‌ ‌نه‌ آمرزنده ‌اى‌ غير ‌تو‌ براى گناهش، ‌اى‌ صاحب عظمت ‌و‌ اكرام. ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ كنم توفيق عملى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ دوست بدارى آنكه ‌را‌ اين عمل انجام دهد، ‌و‌ باور يقينى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ نفع بخشى ‌بر‌ آنكه ‌به‌ اين يقين رسيده است ‌به‌ حقيقت يقين ‌در‌ انجام شدن فرمانت.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ مرا ‌بر‌ راستى بميران، نيازم ‌از‌ دنيا ببر، ‌و‌ ‌در‌ آنچه نزد توست راغبم ساز ‌تا‌ مشتاق ديدار ‌تو‌ باشم، ‌و‌ مرا راستى ‌و‌ استوارى توكل ‌بر‌ خود عنايت فرما.

•    از ‌تو‌ بهترين نامه ‌ى‌ اعمال گذشته ‌را‌ ‌مى‌ خواهم، ‌و‌ ‌به‌ ‌تو‌ ‌از‌ بدترين نامه ‌ى‌ عمل گذشته پناه ‌مى‌ آورم، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم خوف عبادت كنانت را، ‌و‌ عبادت فروتنانت را، ‌و‌ يقين توكل كنندگانت را، ‌و‌ توكل مؤمنانت را.

•    بارخداوندا شوق ‌من‌ ‌در‌ درخواستم ‌را‌ مانند شوق دوستانت ‌در‌ درخواستشان قرار ده، ‌و‌ ترسم ‌را‌ مانند ترس دوستانت، ‌و‌ مرا ‌در‌ راه رضاى خود ‌به‌ كارى بدار ‌كه‌ ‌با‌ ‌آن‌ چيزى ‌از‌ دينت ‌را‌ ‌به‌ خاطر ترس احدى ‌از‌ خلقت ترك نكنم.

•    بارالها اين حاجت ‌من‌ است ‌پس‌ رغبتم ‌در‌ ‌آن‌ بزرگ دار، ‌و‌ عذرم ‌در‌ ‌آن‌ آشكار ساز، ‌و‌ حجتم ‌در‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ بياموز، ‌و‌ جسمم ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ عافيت ده.

•    بارخدايا ‌هر‌ ‌كس‌ روز كند ‌در‌ اعتماد ‌يا‌ اميد ‌به‌ غير تو، ‌و‌ ‌در‌ حقيقت ‌من‌ روز كردم ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌تو‌ اعتماد ‌و‌ اميد منى ‌در‌ تمامى امور، ‌پس‌ برايم بهترين نتيجه ‌ى‌ آنها مقدر فرما، ‌و‌ ‌از‌ فتنه هاى گمراه كننده رهائيم ‌ده‌ ‌به‌ رحمتت ‌اى‌ مهربان ترين مهربانان.

•    خداوند ‌بر‌ آقا ‌و‌ سيد ‌ما‌ حضرت محمد فرستاده ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ خدا، ‌و‌ ‌بر‌ خاندان پاكش درود فرستد.

----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo