‌در‌ پناه بردن ‌به‌ خدا ‌از‌ رنج ‌ها‌ ‌و‌ اخلاق زشت ‌و‌ كردار ناصواب

‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌در‌ پناه بردن ‌به‌ خدا ‌از‌ رنج ‌ها‌ ‌و‌ اخلاق زشت ‌و‌ كردار ناصواب.


•    خدايا ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ برم ‌از‌ طغيان حرص ‌و‌ آز ‌و‌ تندى خشم ‌و‌ غضب ‌و‌ غلبه ‌ى‌ حسد ‌و‌ رشك ‌و‌ سستى صبر ‌و‌ شكيبايى ‌و‌ كمى قناعت ‌و‌ خرسندى ‌و‌ اخلاق سوء ‌و‌ زياده روى ‌در‌ شهوت ‌و‌ پافشارى ‌در‌ طرفدارى ناحق.

•    و پيروى هواى نفس ‌و‌ مخالف هدايت ‌و‌ خواب غفلت ‌و‌ كوشش بيش ‌از‌ ‌حد‌ ‌و‌ كار ‌با‌ مشقت ‌و‌ اختيار باطل ‌بر‌ ‌حق‌ ‌و‌ اصرار ‌بر‌ گناه ‌و‌ كوچك شمردن نافرمانى ‌و‌ بزرگ شمردن طاعت.

•    و ‌به‌ خود باليدن ثروتمندان ‌و‌ كوچك داشتن نيازمندان ‌و‌ بدرفتارى ‌با‌ زيردستان ‌و‌ ‌در‌ ‌حق‌ ‌آن‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌ما‌ نيكى كرده ناسپاسى كردن.

•    يا كمك كنيم ستمگر ‌را‌ ‌يا‌ واگذاريم ستمديده ‌را‌ ‌يا‌ بخواهيم آنچه ‌حق‌ ‌ما‌ نباشد ‌يا‌ ‌در‌ علم سخن بگوئيم ‌به‌ نادانى.

•    و ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم ‌از‌ نيت خيانت ‌به‌ كسى ‌و‌ ‌از‌ خودپسندى ‌به‌ كردارهايمان ‌و‌ درازى آرزوهايمان.

•    و ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم ‌از‌ زشتى پنهانمان ‌و‌ كوچك شمردن گناه خرد ‌و‌ تسلط شيطان ‌بر‌ ‌ما‌ ‌و‌ ‌يا‌ اينكه روزگار ‌ما‌ ‌را‌ بدبخت كند ‌يا‌ سلطان ‌به‌ ‌ما‌ ستم نمايد.

•    و پناه ‌مى‌ بريم ‌به‌ ‌تو‌ ا زآلودگى ‌به‌ اسراف ‌و‌ ‌از‌ نبودن روزى مورد نياز.

•    و ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم ‌از‌ شاد شدن دشمنان ‌و‌ ‌از‌ احتياج ‌به‌ همنوعان ‌و‌ ‌از‌ زندگى ‌در‌ سختى ‌و‌ مردن بدون توشه ‌ى‌ آخرت.

•    و پناه ‌به‌ ‌تو‌ ‌مى‌ بريم ‌از‌ بزرگترين افسوس بزرگترين مصيبت ‌و‌ بدترين بدبختى ‌و‌ ‌از‌ بازگشت ‌و‌ عاقبت ‌بد‌ ‌و‌ نااميدى ‌از‌ پاداش ‌و‌ فروآمدن كيفر.

•    بار خدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ مرا ‌از‌ همه اين امور ‌به‌ رحمت خود پناهى ‌ده‌ ‌و‌ نيز همه ‌ى‌ مردان ‌و‌ زنان ‌با‌ ايمان ‌را‌ ‌اى‌ مهربان ترين مهربانان عالم.

.................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo