آرزوى بنده را در امید به رحمت خدا، محقق ساختن

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۲۰ - فراز ۲۸

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِكَ أَجَلِي، وَ حَقِّقْ فِي رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلِي، وَ سَهِّلْ إِلَى بُلُوغِ رِضَاكَ سُبُلِي، وَ حَسِّنْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِي عَمَلِي.

بار خدایا به سر رسیدن عمرم را با گذشت خود به پایان رسان، و آرزویم را در امید به رحمت خویش پابرجا نما، و راههایم را براى رسیدن به خشنودیت آسان فرما (توفیق عطا کن تا به طاعات تو بى‏رنج قیام نمایم) و کردارم را در هر حال (تندرستى، بیمارى، خشنودى، اندوهناکى، بردبارى، خشم و مانند آنها) نیکو گردان.

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!