آرزوى باطل، از القائات شیطان

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۲۰ - فراز ۱۳

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي مِنَ الَّتمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الْحَسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَ تَفَكُّراً فِي قُدْرَتِكَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّكَ، وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ، وَ إِغْرَاقاً فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَ ذَهَاباً فِي تَمْجِيدِكَ، وَ شُكْراً لِنِعْمَتِكَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحْسَانِكَ، وَ إِحْصَاءً لِمِنَنِكَ.

بار خدایا آنچه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من مى‏ افکند به یاد بزرگیت و اندیشه در توانائیت و عاقبت ‏اندیشى بر دشمنت (که از بندگیت دورى گزیده آن را دشمن دارد) مبدل گردان، و آنچه از سخن زشت یا بیهوده یا دشنام به عرض و آبرو (ى کسى) یا گواهى نادرست یا غیبت کردن مومن غائب یا ناسزا گفتن به حاضر و مانند آنها که بر زبان من مى‏آید به گفتن سپاس تو و بسیارى ستایش تو و کوشش در بزرگ دانستن تو و شکر نعمت تو و اقرار به نیکى تو و شمردن نعمت هایت مبدل ساز.

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!