دور نمودن حرص بنده، از هر گناهى

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۳۹ - فراز ۱

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْسِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ، وَ ازْوِ حِرْصِي عَنْ كُلِّ مَأْثَمٍ، وَ امْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ، وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و شهوت و خواهش مرا از هر حرام و منع شده‏اى (از جانب خود) بشکن (جدا ساز) و حرص و آزم را از هر گناهى دور گردان، و مرا از آزار رساندن به هر مرد و زن با ایمان و به هر مرد و زن مسلمان بازدار

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!