حرص ورزیدن در خیرات، به گونه‏ اى که خدا خواسته است

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۴۷ - فراز ۹۴

وَ سَهِّلْ لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ إِلَيْكَ، وَ الْمُسَابَقَةَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَمَرْتَ، وَ الْمُشَاحَّةَ فِيهَا عَلَى مَا أَرَدْتَ.

و راه نیکوهاى به سویت (بندگیت) و پیشى گرفتن به آنها را از آنجا که تو امر کرده ‏اى، و حرص و آز در آنها را به آنچه تو خواسته‏اى برایم آسان گردان (چنان کن که در نظرم سخت و دشوار نیاید).

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!