حرص بسیار بندگان، بر ماه رمضان

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۴۵ - فراز ۴۱

السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا غَداً إِلَيْكَ

درود بر تو دیروز (روزهاى گذشته) چه بسیار بر تو حریص و آزمند بودیم، و فردا چه بسیار به سوى تو شوق داشته از دل آرزومندیم.

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!