دورى گزیدن پیامبر(ص) از خویشانش، براى احیاى دین خدا

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۲ - فراز ۸

وَ قَطَعَ فِي إِحْيَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ.

و در زنده (برپا) داشتن دین تو از خویشانش دورى گزید (دین تو را بر هر چیز مقدم داشت و از آنچه مقتضى خویشاوندى است چشم پوشید).

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!