پیوستن سپاس و حمد بنده، به افزونى پى‏ درپى

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۴۷ - فراز ۴۸

حَمْداً يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزِيدَ بِوُفُورِهِ، وَ تَصِلُهُ بِمَزِيدٍ بَعْدَ مَزِيدٍ طَوْلًا مِنْكَ.

نباشد سپاسى که بر اثر بسیاریش به وسیله‏ ى کرم و بخشش تو موجب فراوانى (نعمت ها) گردد، و تو آن را از روى فضل و احسانت به افزونى پى در پى پیوسته نمائى.

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!