کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

درخواست روزى آسان

امام عليه السلام ‌در‌ جمله ‌ى‌ بعد رزقى ‌را‌ طلب فرموده است ‌كه‌ مشقت ‌در‌ ‌آن‌ نباشد ‌و‌ اين ‌نه‌ بدان معنا است ‌كه‌ بنده اصلا طلب روزى نكند ، زيرا تقدير برخى

بیشتر...

نیایش هنگام سختی و دشواری، بخش ششم

احصاء: حفظ نمودن.  
 اغفال: اهمال نمودن ‌و‌ ترك نمودن بدون فراموشى، ‌و‌ ضمير ‌هو‌ راجع است ‌به‌ سوى

بیشتر...

دعابرای خود و دوستان، بخش پنجم

كيد: حيله ‌و‌ دشمنى نمودن.  
مكر: خدعه ‌و‌ فريب دادن.  
اداله: غلبه نمودن ‌و‌ راه نمائى نمودن ‌و‌ اين امور نسبت

بیشتر...

دعا براى امور مهم

‌از‌ دعاهايى است ‌كه‌ امام عليه السلام براى رفع مشكلات ‌و‌ سختيها ‌مى‌ خوانده ‌و‌ ‌به‌ مسلمانان، تعليم داده است.

―    محتواى اجمالى دعا اين است ‌كه‌ همه چيز

بیشتر...

التجا ‌به‌ درگاه خداى متعال، بخش دوم

بدانكه دون مقابل فوق است ‌و‌ گاهى اطلاق شود ‌به‌ معنى قبل ‌و‌ ظاهر ‌در‌ مقام دون ‌به‌ معنى غير ‌و‌

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2936
8073
52617689
اوقات شرعی

اصرار در‌ تقاضا از‌ پروردگار

̶    اى خدايى كه‌  هيچ چيز در‌  زمين  ‌و‌  آسمان از‌  ديدش پنهان نيست  ‌و‌  چگونه پنهان باشد بر‌  تو‌  اي‌ خداى من‌  در‌  حالى كه‌  تو‌  خود آنها را‌  آفريده اي‌  ‌و‌  چگونه شمارش  ‌آن را‌  ندانى در‌  حالى كه‌  به‌   ‌آن شكل داده اي‌  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  غايب باشند در‌  حالى كه‌  تو‌   ‌آن را‌  تدبير فرموده اى.  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  بگريزد كسى كه‌  زندگى اش وابسته به‌  روزى توست  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  نجات يابد كسى كه‌  در‌  جز مملكت تو‌  راهى برايش نيست.

̶    منزهى تو! آگاه ترين بندگانت كسى است كه‌  خوف  ‌و‌  خشيت بيشترى نسبت به‌  تو‌  داشته باشد  ‌و‌  عمل كننده ترين بندگانت به‌  دستوراتت خاضع ترين آنهاست  ‌و‌  بدبخترين آنها نزد تو‌   ‌آن كسى است كه‌  تو‌  روزى اش مى دهى  ‌و‌  او‌  غير تو‌  را‌  بندگى مى كند.

̶    منزهى تو! آنكه برايت شريك مى تراشد  ‌و‌  پيامبرانت را‌  تكذيب مى كند از‌  سلطنتت نمى كاهد.  ‌و‌  آنكه از‌  حكم قطعى تو‌  كراهت دارد قادر نيست فرمانت را‌  رد كند  ‌و‌  آنكه قدرتت را‌  تكذيب مى نمايد قادر نيست خود را‌  از‌  تو‌  باز دارد  ‌و‌  آنكه جز تو‌  را‌  مى پرستد نمى تواند از‌  تصرف تو‌  رهايى يابد  ‌و‌  كسى كه‌  ديدارت را‌  در‌  قيامت نمى پسندد عمر طولانى نخواهد كرد.

̶    منزهى تو! چه قدرشان تو‌  بزرگ است  ‌و‌  سلطه ات قاهرانه  ‌و‌  قدرتت شديد  ‌و‌  فرمانت نافذ است.

̶    منزهى تو! حكم قطعى مرگ را‌  براى جميع مخلوقات اراده كرده اى، چه تو‌  را‌  يكتا بدانند  ‌و‌  چه به‌  تو‌  كافر باشند  ‌و‌  همگى مزه  ‌ى‌  مرگ را‌  خواهند چشيد  ‌و‌  همگى يكسره به‌  سويت باز گردند. پس‌  تو‌  جاويد  ‌و‌  برترى  ‌و‌  جز تو‌  خدايى نيست. تو‌  يكتايى  ‌و‌  شريكى برايت نخواهد بود.

̶    به تو‌  ايمان آوردم، پيامبرانت را‌  تصديق كردم، كتابت را‌  پذيرفتم  ‌و‌  به‌  هر‌  خدايى غير از‌  تو‌  كافر شدم  ‌و‌  از‌  هر‌  كه‌  غير تو‌  را‌  بندگى كرد بيزارى جستم.

̶    پروردگارا صبح  ‌و‌  شام مى كنم در‌  حالى كه‌  اعمالم كم است، به‌  گناهم اعتراف دارم  ‌و‌  به‌  خطاياى خويش اقرار مى كنم. الها من‌  به‌  خاطر ظلم به‌  نفس خويش ذليلم، كارهايم مرا هلاك كرده هواى نفسم مرا اراده نموده  ‌و‌  شهواتم مرا محروم نموده است.

̶    بنابراين اي‌ مولاى من‌  از‌  تو‌  مسئلت مى جويم همانند مسئلت كسى كه‌  به‌  خاطر آرزوهاى طولانيش بى بهره مانده  ‌و‌  بدنش به‌  علت بى تفاوتى نسبت به‌  جهان آخرت غافل مانده  ‌و‌  دلش به‌  خاطر نعمتهاى فراوانى كه‌  نصيبش گشته گرفتار فتنه شده  ‌و‌  فكرش براى آنچه كه‌  به‌  سويش باز مى گردد كم است.

̶    همانند مسئلت كسى كه‌  آرزو بر‌  او‌  تسلط يافت  ‌و‌  هواى نفس او‌  را‌  گرفتار ساخته  ‌و‌  دنيا او‌  را‌  اسير خود ساخته  ‌و‌  مرگ بر‌  او‌  سايه انداخته است.
̶    همانند مسئلت كسى كه‌  گناهانش زياده شده  ‌و‌  به‌  خطاياى خويش اعتراف مى كند.
̶    همانند مسئلت كسى كه‌  پروردگارى غير تو‌  ندارد  ‌و‌  سرپرستى غير تو‌  برايش نيست  ‌و‌  نجات بخشى براى او‌  از‌  تو‌   ‌و‌  پناهگاهى بر‌  او‌  از‌  تو‌  جز به‌  سويت نمى باشد.

̶    خداى من‌  به‌  حق خودت كه‌  بر‌  همه مخلوقات واجب است  ‌و‌  به‌  نام بزرگت كه‌  رسولت را‌  فرمان دادى تا‌  بدان نام تو‌  را‌  تسبيح گويد  ‌و‌  به‌  بزرگى ذات بزرگوارت كه‌  فرسوده  ‌و‌  دگرگون نمى شد  ‌و‌  تغيير حال  ‌و‌  نيستى نمى پذيرد از‌  تو‌  مى خواهم بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرستى  ‌و‌  مرا به‌  توسط بندگى ات از‌  هر‌  چيزى بى نياز سازى  ‌و‌  به‌  وسيله ترس از‌  خودت نفس را‌  از‌  دوستى دنيا برحذر نمايى  ‌و‌  كرامت  ‌و‌  رحمت فراوانت را‌  شامل حالم گردانى.

̶    خدايا به‌  سويت فرار مى كنم  ‌و‌  از‌  تو‌  مى ترسم  ‌و‌  به‌  تو‌  استغاثه مى نمايم  ‌و‌  به‌  تو‌  اميدوارم  ‌و‌  ترا مى خوانم  ‌و‌  به‌  سويت پناه مى برم  ‌و‌  به‌  تو‌  اطمينان دارم  ‌و‌  فقط از‌  تو‌  كمك مى خواهم  ‌و‌  به‌  تو‌  ايمان مى آورم  ‌و‌  بر‌  جود  ‌و‌  كرمت توكل مى جويم
.

.........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!