کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

حقوق جبران ناپذير والدين

امام سجاد عليه السلام ‌در‌ اين فراز ، ‌به‌ نكته ‌اى‌ اشاره فرموده است ‌كه‌ نيازمند تأمل ‌و‌ يادسپارى است . امام عليه السلام عرض ‌مى‌ كند : خدايا ! اگر ‌من‌

بیشتر...

نيايش هنگام ختم قرآن، بخش ششم

‌مى‌ فرمايد حضرت باقر (ع): ‌پس‌ قرآن رجوع نمايد ‌به‌ صورت اولى ‌كه‌ بوده است ‌در‌ خلق اول ‌پس‌ گويد

بیشتر...

اشتياق به‌ طلب آمرزش از‌ خداوند متعال

دعاى ‌آن حضرت عليه السلام در‌ اشتياق به‌ طلب آمرزش از‌ خداوند متعال


̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش رحمت  ‌و‌  درود بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  سوى توبه-

بیشتر...

نيايش درباره ‌ى‌ خود ‌پس‌ ‌از‌ انجام نماز شب،

―    خدايا ‌اى‌ صاحب پادشاهى ‌كه‌ جاودانه دائم است،
―    و سلطنتى ‌كه‌ خود بدون سپاه ‌و‌ پشتيبانها نيرومند است،
―    و عزتى ‌كه‌ ‌بر‌ مرو دهور ‌و‌ سالهاى گذشته

بیشتر...

مقام رهبت خداپرستى با‌ خداى خود به‌ اين دعا راز

امام سجاد عليه السلام در‌  مقام رهبت خداپرستى با‌  خداى خود به‌  اين دعا راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    اى خداى من‌  تو‌  مرا آفريدى (و نعمت وجود بخشيدى)  ‌و‌ 

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4920
8785
52528911
اوقات شرعی

اصرار در‌ تقاضا از‌ پروردگار

̶    اى خدايى كه‌  هيچ چيز در‌  زمين  ‌و‌  آسمان از‌  ديدش پنهان نيست  ‌و‌  چگونه پنهان باشد بر‌  تو‌  اي‌ خداى من‌  در‌  حالى كه‌  تو‌  خود آنها را‌  آفريده اي‌  ‌و‌  چگونه شمارش  ‌آن را‌  ندانى در‌  حالى كه‌  به‌   ‌آن شكل داده اي‌  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  غايب باشند در‌  حالى كه‌  تو‌   ‌آن را‌  تدبير فرموده اى.  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  بگريزد كسى كه‌  زندگى اش وابسته به‌  روزى توست  ‌و‌  يا‌  چگونه از‌  تو‌  نجات يابد كسى كه‌  در‌  جز مملكت تو‌  راهى برايش نيست.

̶    منزهى تو! آگاه ترين بندگانت كسى است كه‌  خوف  ‌و‌  خشيت بيشترى نسبت به‌  تو‌  داشته باشد  ‌و‌  عمل كننده ترين بندگانت به‌  دستوراتت خاضع ترين آنهاست  ‌و‌  بدبخترين آنها نزد تو‌   ‌آن كسى است كه‌  تو‌  روزى اش مى دهى  ‌و‌  او‌  غير تو‌  را‌  بندگى مى كند.

̶    منزهى تو! آنكه برايت شريك مى تراشد  ‌و‌  پيامبرانت را‌  تكذيب مى كند از‌  سلطنتت نمى كاهد.  ‌و‌  آنكه از‌  حكم قطعى تو‌  كراهت دارد قادر نيست فرمانت را‌  رد كند  ‌و‌  آنكه قدرتت را‌  تكذيب مى نمايد قادر نيست خود را‌  از‌  تو‌  باز دارد  ‌و‌  آنكه جز تو‌  را‌  مى پرستد نمى تواند از‌  تصرف تو‌  رهايى يابد  ‌و‌  كسى كه‌  ديدارت را‌  در‌  قيامت نمى پسندد عمر طولانى نخواهد كرد.

̶    منزهى تو! چه قدرشان تو‌  بزرگ است  ‌و‌  سلطه ات قاهرانه  ‌و‌  قدرتت شديد  ‌و‌  فرمانت نافذ است.

̶    منزهى تو! حكم قطعى مرگ را‌  براى جميع مخلوقات اراده كرده اى، چه تو‌  را‌  يكتا بدانند  ‌و‌  چه به‌  تو‌  كافر باشند  ‌و‌  همگى مزه  ‌ى‌  مرگ را‌  خواهند چشيد  ‌و‌  همگى يكسره به‌  سويت باز گردند. پس‌  تو‌  جاويد  ‌و‌  برترى  ‌و‌  جز تو‌  خدايى نيست. تو‌  يكتايى  ‌و‌  شريكى برايت نخواهد بود.

̶    به تو‌  ايمان آوردم، پيامبرانت را‌  تصديق كردم، كتابت را‌  پذيرفتم  ‌و‌  به‌  هر‌  خدايى غير از‌  تو‌  كافر شدم  ‌و‌  از‌  هر‌  كه‌  غير تو‌  را‌  بندگى كرد بيزارى جستم.

̶    پروردگارا صبح  ‌و‌  شام مى كنم در‌  حالى كه‌  اعمالم كم است، به‌  گناهم اعتراف دارم  ‌و‌  به‌  خطاياى خويش اقرار مى كنم. الها من‌  به‌  خاطر ظلم به‌  نفس خويش ذليلم، كارهايم مرا هلاك كرده هواى نفسم مرا اراده نموده  ‌و‌  شهواتم مرا محروم نموده است.

̶    بنابراين اي‌ مولاى من‌  از‌  تو‌  مسئلت مى جويم همانند مسئلت كسى كه‌  به‌  خاطر آرزوهاى طولانيش بى بهره مانده  ‌و‌  بدنش به‌  علت بى تفاوتى نسبت به‌  جهان آخرت غافل مانده  ‌و‌  دلش به‌  خاطر نعمتهاى فراوانى كه‌  نصيبش گشته گرفتار فتنه شده  ‌و‌  فكرش براى آنچه كه‌  به‌  سويش باز مى گردد كم است.

̶    همانند مسئلت كسى كه‌  آرزو بر‌  او‌  تسلط يافت  ‌و‌  هواى نفس او‌  را‌  گرفتار ساخته  ‌و‌  دنيا او‌  را‌  اسير خود ساخته  ‌و‌  مرگ بر‌  او‌  سايه انداخته است.
̶    همانند مسئلت كسى كه‌  گناهانش زياده شده  ‌و‌  به‌  خطاياى خويش اعتراف مى كند.
̶    همانند مسئلت كسى كه‌  پروردگارى غير تو‌  ندارد  ‌و‌  سرپرستى غير تو‌  برايش نيست  ‌و‌  نجات بخشى براى او‌  از‌  تو‌   ‌و‌  پناهگاهى بر‌  او‌  از‌  تو‌  جز به‌  سويت نمى باشد.

̶    خداى من‌  به‌  حق خودت كه‌  بر‌  همه مخلوقات واجب است  ‌و‌  به‌  نام بزرگت كه‌  رسولت را‌  فرمان دادى تا‌  بدان نام تو‌  را‌  تسبيح گويد  ‌و‌  به‌  بزرگى ذات بزرگوارت كه‌  فرسوده  ‌و‌  دگرگون نمى شد  ‌و‌  تغيير حال  ‌و‌  نيستى نمى پذيرد از‌  تو‌  مى خواهم بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرستى  ‌و‌  مرا به‌  توسط بندگى ات از‌  هر‌  چيزى بى نياز سازى  ‌و‌  به‌  وسيله ترس از‌  خودت نفس را‌  از‌  دوستى دنيا برحذر نمايى  ‌و‌  كرامت  ‌و‌  رحمت فراوانت را‌  شامل حالم گردانى.

̶    خدايا به‌  سويت فرار مى كنم  ‌و‌  از‌  تو‌  مى ترسم  ‌و‌  به‌  تو‌  استغاثه مى نمايم  ‌و‌  به‌  تو‌  اميدوارم  ‌و‌  ترا مى خوانم  ‌و‌  به‌  سويت پناه مى برم  ‌و‌  به‌  تو‌  اطمينان دارم  ‌و‌  فقط از‌  تو‌  كمك مى خواهم  ‌و‌  به‌  تو‌  ايمان مى آورم  ‌و‌  بر‌  جود  ‌و‌  كرمت توكل مى جويم
.

.........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!