کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

دعا براى مرزداران، بخش هفتم

پس مزد بده ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ مثل مزد ‌آن‌ غازى ‌در‌ مقابل ‌او‌ بدون ‌كم‌ ‌و‌ زياد.

بیشتر...

در ستايش خداوند، بخش بیستم

حمدا ‌لا‌ منتهى لحده، ‌و‌ ‌لا‌ حساب لعدده، ‌و‌ ‌لا‌ مبلغ لغايته ‌و‌ ‌لا‌ انقطاع لأمده،

بیشتر...

نیایش هنگام دشواری و اندوه، بخش دوم

اللغه: ‌حل‌ باز كردن.  
 عقد: بفتح عين ‌شد‌ نمودن عقد كغرف جمع آن، مكاره: جمع مكروه ‌به‌ معنى امر شاق.  
 فثاء:

بیشتر...

دعا براى همسايگان ‌و‌ دوستان

اين دعا ‌كه‌ درباره ‌ى‌ همسايگان ‌و‌ دوستان ‌از‌ لسان امام سجاد عليه السلام صادر شده بخش مهمى ‌از‌ حقوق همسايگان ‌و‌ دوستان ‌را‌ برشمرده است.

―    در نخستين

بیشتر...

دعا هنگام خوف ‌و‌ خشيت

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام ‌در‌ مقام خوف ‌و‌ خشيت ‌مى‌ خوانده چنين عرضه ‌مى‌ دارد:

―     (بار خداوندا ‌تو‌ مرا كامل ‌و‌ ‌بى‌ عيب آفريدى) (اللهم انك

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
11256
6273
52661391
اوقات شرعی

تامل در‌ حال دنياداران ‌و‌ خشنودى به‌ رضاى خدا

̶    سپاس خدا را‌ ‌و‌ با‌ رضا به‌ حكم الهى، گواهى مى دهم كه‌ خدا روزيهاى بندگانش را‌ به‌ آيين داد رسد كرده ‌و‌ با‌ همه ‌ى‌ بندگانش شيوه ‌ى‌ احسان پيموده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ آنچه بديشان داده اى در‌ بوته ‌ى‌ آزمايش ميفكن ‌و‌ در‌ آنچه از‌ من‌ باز داشته اى آنان را‌ ميازما تا‌ بر‌ آفريدگانت حسد ورزم ‌و‌ تقدير تو‌ را‌ ناچيز انگارم!

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ قضاء خود دلخوش فرما ‌و‌ سينه ام را‌ در‌ مواردى كه‌ حكم تو‌ در‌ آنها جارى مى شود گشاده گردان ‌و‌ روح اعتمادم ببخشاى تا‌ در‌ اعتراف آيم كه‌ قضاء تو‌ جز به‌ بهترين وجه روان نگشته ‌و‌ شكرانه ام را‌ به‌ خود از‌ آنچه مرا دريغ داشته اى بيش از‌ شكرم بر‌ آنچه داده اى فراوان تر فرما

̶    و مرا از‌ آنكه مستمندى را‌ به‌ ديده ‌ى‌ خوارى در‌ نگرم نگاهدار ‌و‌ نيز از‌ آنكه به‌ توانگرى به‌ چشم برترى نگاه كنم، چرا كه‌ شريف ‌آن كس است كه‌ طاعت تو‌ وى را‌ شرف بخشيده باشد ‌و‌ عزتمند ‌آن كس است كه‌ نيايش تو‌ وى را‌ عزيز كرده،

̶    پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ ثروتى پايان ناپذير بر‌ خوردار فرما ‌و‌ به‌ عزتى تمام ناشدنى تاييد كن ‌و‌ ملك جاودانيت را‌ بر‌ ما‌ در‌ گشاى، كه‌ همانا تويى ‌آن يكتاى يگانه ‌ى‌ صمد ‌و‌ ‌آن كس كه‌ نزايد ‌و‌ زاييده نشده ‌و‌ او‌ را‌ همالى نيست
.

............................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!