کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

دعاى آن حضرت عليه السلام در‌ مقام رضا ‌و‌ خشنودى،

̶    حمد  ‌و‌  سپاس، مخصوص خداوندى كه‌  به‌  حكم او‌  راضى هستم؛ شهادت مى‌ دهم كه‌  خداوند، معيشت بندگانش را‌  به‌  عدالت تقسيم نمود  ‌و‌  با‌  تمام آفريدگانش

بیشتر...

ستایش خدای متعال، بخش هجدهم

تتميم: جمع آوردن ارواح نكته ‌ى‌ ‌آن‌ ‌يا‌ ‌به‌ حسب تعدد اشخاص است، ‌و‌ ساير جموع ‌در‌ اين فقره شايد چنين باشد ‌يا‌ ‌به‌ حسب حقيقت است چنانكه عقل ‌و‌ نقل ‌بر‌

بیشتر...

دعا براى امور مهم

‌از‌ دعاهايى است ‌كه‌ امام عليه السلام براى رفع مشكلات ‌و‌ سختيها ‌مى‌ خوانده ‌و‌ ‌به‌ مسلمانان، تعليم داده است.

―    محتواى اجمالى دعا اين است ‌كه‌ همه چيز

بیشتر...

پرده داران

 ‌و‌ الرُّوحُ الَّذِى ‌هو‌ عَلى مَلائِكَةِ الحُجُبِ ‌و‌ الرَّوحُ الّذِى ‌هو‌ ‌من‌ اَمْرِكَ. روح ‌كه‌ ‌بر‌ فرشتگانِ پرده دار - پرده داران حريم عزّت ‌و‌ كبريايى

بیشتر...

عظمت حضرت ‌حق‌

همه چيز ‌در‌ مقابل عظمت حضرت ‌حق‌ ‌بى‌ نهايت كوچك ‌و‌ ناچيز است ‌و‌ هيچ امر عظيمى براى ‌او‌ بزرگ

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
5472
6257
52586214
اوقات شرعی

در طلب باران در‌ خشكسالى

̶    بار خدايا! بر‌ ما‌ باران ببار ‌و‌ با‌ فرستادن بارانى پر پشت از‌ ابرى درشت در‌ سراسر آفاق كه‌ مايه ‌ى‌ رويش گياهان زيباى زمينى تو‌ شوند، بر‌ ما‌ رحمت فرماى

̶    و با‌ بار دهى درختان بر‌ بندگانت منت نه ‌و‌ سرزمينهاى خود را‌ با‌ شكوفاسازى گلها زنده ساز ‌و‌ فرشتگان گرامى ‌و‌ جهان پيماى خود را‌ با‌ آبيارى سودمند ‌و‌ دنباله دار، ‌و‌ آنچنان گسترده ‌و‌ تند،

̶    كه هر‌ چه را‌ مرده از‌ بركت وى ‌آن را‌ زنده گردانى، شاهد بگير، تا‌ هر‌ چه را‌ كه‌ آمدنى است بيرون آورى ‌و‌ بدان روزيها را‌ گسترش دهى!
̶    از تو‌ چشم در‌ انتظاريم كه‌ ابرى فرستى، انبوه، فشرده خالى از‌ خطر، بى زيان، فراگير، خروشان كه‌ رگبارش خستگى نياورد ‌و‌ برقش مايه ‌ى‌ فريب نباشد.

̶    بار الها! ما‌ را‌ از‌ بارشى سيراب فرما كه‌ فريادرس ‌و‌ مايه ‌ى‌ رويش نباتات ‌و‌ منشا سر‌ سبزى ‌و‌ دامنه دار ‌و‌ پر مايه ‌و‌ سيراب كننده باشد، تا‌ از‌ بركت ‌آن گياه نو پا جان گيرد ‌و‌ پژمرده طراوت پذيرد.

̶    بار خدايا! بر‌ ما‌ چنان ببار كه‌ از‌ فيض ‌آن در‌ هر‌ پشته ‌و‌ تل، آب به‌ راه افتد ‌و‌ چاهابه ها از‌ ‌آن آكنده كنى ‌و‌ نهرها را‌ از‌ ‌آن به‌ جوش اندازى ‌و‌ درختان را‌ سبز پوش ‌و‌ نرخها را‌ در‌ همه شهرها ارزان كنى ‌و‌ دامها ‌و‌ مردم را‌ سرزنده سازى ‌و‌ روزيهاى پاكيزه را‌ براى ما‌ كامل گردانى ‌و‌ كشت ‌و‌ زرع ما‌ را‌ برويانى ‌و‌ پستانها را‌ پر از‌ شير گردانى ‌و‌ قوت بر‌ قوت ما‌ بيفزايى.

̶    بار خدايا! سايه ‌ى‌ ابر را‌ بر‌ ما‌ خالى از‌ سموم گردان ‌و‌ سرديش را‌ بر‌ ما‌ شوم مكن، ‌و‌ باريدنش را‌ بر‌ ما‌ عذاب مگردان ‌و‌ آبش را‌ بر‌ ما‌ تلخ مزه مساز.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ از‌ بركات آسمانها ‌و‌ زمين براى ما‌ روزى فراهم گردان، همانا كه‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانايى
.

...........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!