کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

در پناهجویی از ناگواریها، بخش سی و دوم

اى پسر مسعود: ‌بر‌ ‌تو‌ باد سكينه ‌و‌ وقار نرم آسان مسلم تقى، نقى نيكو، پاك، پاك كننده، راستگو، خالص، سليم، صحيح، عاقل صالح،

بیشتر...

التجا ‌به‌ درگاه خداى متعال، بخش چهارم

سوء: ‌آن‌ بدى ‌كه‌ عارض انسان شود هست. غرض ‌از‌ اين كلام ‌آن‌ است ‌كه‌ عرض ‌مى‌ كند ‌به‌

بیشتر...

هنگام ذكر توبه

هنگام ذكر توبه  ‌و‌  درخواست توبه به‌  درگاه اله عالم به‌  اين دعا با‌  خدا راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    اى خدا(ى عالم) اى آنكه بالغ نظران عالم در‌  اوصاف كمال

بیشتر...

درخواست آمرزش از گناهان، بخش شانزدهم

فاء تفريع است متفرع ساخت ‌بر‌ سابق ‌كه‌ عرض نمود ‌به‌ خداى ‌كه‌ جزاى ‌من‌ آتش است ‌از‌ براى گناه

بیشتر...

دعاى عيد قربان ‌و‌ جمعه

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام ‌در‌ روز عيد قربان ‌و‌ جمعه ‌مى‌ خوانده است چنين عرضه ‌مى‌ دارد:


―     (بار خداوندا امروز، روز مبارك ‌و‌ ميمونى است ‌و‌

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
640
12457
52498953
اوقات شرعی

در پناهجویی از ناگواریها، بخش هشتم

از راء: نقص زدن ‌و‌ عيب زدن.  
 الاعراب: اضافه ‌ى‌ ‌دو‌ مصدر ‌از‌ قبيل اضافه مصدر هست ‌به‌ مفعول.  
 شرح: يعنى پناه ‌مى‌ برم ‌من‌ ‌از‌ مفاخره نمودن ‌من‌ اغنياء ‌را‌ ‌و‌ صاحبان مال ‌را‌ ‌و‌ عيب زدن ‌من‌ فقرا را.  
 يعنى بدى آقائى مر كسانى ‌را‌ ‌كه‌ زير دست ‌ما‌ هستند ‌از‌ حضرت پيغمبر صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم مروى است ‌كه‌ جبرئيل ‌هر‌ وقت ‌بر‌ ‌من‌ نازل ‌مى‌ ‌شد‌ وصيت ‌مى‌ نمود مرا ‌در‌ ‌حق‌ مماليك ‌تا‌ اينكه ‌من‌ گمان چنان نمودم ‌كه‌ ايشان خود وقتى دارند ‌كه‌ آزاد شوند، حضرت رضا (ع) ‌در‌ ‌هر‌ وقت غذا ميل نمودن خدم ‌را‌ حاضر ‌مى‌ نمود غذا ميل ‌مى‌ فرمود، حضرت صديقه (ع) امورات خانه ‌را‌ تقسيم نمودند ‌با‌ فضه (ره) خادمه لكن ‌در‌ زمان خود ملاحظه ‌مى‌ نمائيم بعضى ‌از‌ موالى بالنسبه ‌به‌ خدم خود معامله ‌اى‌ ‌مى‌ نمايند ‌كه‌ خلاق عالم ‌آن‌ معامله ‌به‌ عبيد خود نمى نمايد بعينه خود ‌را‌ خالق ايشان ‌مى‌ دانند.  
 اللغه: اصطناع كارى ‌را‌ ‌به‌ جاى آوردن.  
 عارفه: كار نيكو يعنى ترك الشكر ‌از‌ براى كسى ‌كه‌ جاى آورد خوبى نزد ما، ‌در‌ بعضى ‌از‌ روايات وارد است ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كه‌ شكر مردم نكند شكر خدا نكند ‌و‌ عقل فطرى ‌بر‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ مقابل احسان احسان است ‌نه‌ كفران.  
 
عضد كمك ‌و‌ يارى نمودن، خذلان: خوارى نمودن ملهوف: مظلوم، روم قصد نمودن  
 
شرح: يعنى يارى نمايم ‌من‌ ظالم ‌را‌ ‌و‌ ‌يا‌ اينكه خوار ‌و‌ ذليل نمايم مظلوم ‌را‌ ‌يا‌ اينكه قصد نمايم چيزى ‌را‌ ‌كه‌ نيست ‌از‌ براى ‌ما‌ ‌حق‌ ‌يا‌ اينكه بگوئيم ‌ما‌ ‌در‌ علم ‌از‌ روى نادانى
.

..........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!