کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

در پناهجویی از ناگواریها، بخش یازدهم

اللغه: اسراف تجاوز ‌از‌ ‌حد‌ نمودن.  
 تناول: اخذ نمودن ‌و‌ گرفتن.  
 كفاف: ‌از‌ ‌كف‌ يعنى

بیشتر...

دعاى فروتنى ‌در‌ پيشگاه خداوند

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام تذلل خود ‌را‌ ‌به‌ پيشگاه خداوند اعلام ‌مى‌ دارد چنين ‌مى‌ خوانيم:

―     (پروردگارا گناهانم مرا ‌به‌ سكوت واداشته) (رب

بیشتر...

خشنودى (به قضا ‌و‌ قدر) هنگامى كه‌ به‌ اهل دنيا

يكى ‌از‌ امتحانات ‌و‌ ابتلائات بزرگ ‌آن‌ است ‌كه‌ انسان ‌در‌ خود فقد اسباب ببيند ‌و‌ ‌در‌

بیشتر...

درخواست حاجت از خدای متعال، بخش شانزدهم

و‌ الخوف ‌من‌ العقوبة المتوقعة ‌فى‌ المستقبل ‌و‌ الخشية حالته تحصل عند الشعور بعظمة الحق ‌و‌ كبريائه ‌و‌

بیشتر...

دعاى بعد از‌ نماز شب

̶    الها اي‌ كه‌  صاحب سلطنت جاودانه اي‌  

̶    و توانائى ات بدون نياز به‌  سپاهيان  ‌و‌  پشتيبانهاست  

̶    و اي‌ كسى كه‌  عزتت هميشگى است  ‌و‌  در‌  گردش

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
5200
6257
52585942
اوقات شرعی

در پناهجویی از ناگواریها، بخش هشتم

از راء: نقص زدن ‌و‌ عيب زدن.  
 الاعراب: اضافه ‌ى‌ ‌دو‌ مصدر ‌از‌ قبيل اضافه مصدر هست ‌به‌ مفعول.  
 شرح: يعنى پناه ‌مى‌ برم ‌من‌ ‌از‌ مفاخره نمودن ‌من‌ اغنياء ‌را‌ ‌و‌ صاحبان مال ‌را‌ ‌و‌ عيب زدن ‌من‌ فقرا را.  
 يعنى بدى آقائى مر كسانى ‌را‌ ‌كه‌ زير دست ‌ما‌ هستند ‌از‌ حضرت پيغمبر صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم مروى است ‌كه‌ جبرئيل ‌هر‌ وقت ‌بر‌ ‌من‌ نازل ‌مى‌ ‌شد‌ وصيت ‌مى‌ نمود مرا ‌در‌ ‌حق‌ مماليك ‌تا‌ اينكه ‌من‌ گمان چنان نمودم ‌كه‌ ايشان خود وقتى دارند ‌كه‌ آزاد شوند، حضرت رضا (ع) ‌در‌ ‌هر‌ وقت غذا ميل نمودن خدم ‌را‌ حاضر ‌مى‌ نمود غذا ميل ‌مى‌ فرمود، حضرت صديقه (ع) امورات خانه ‌را‌ تقسيم نمودند ‌با‌ فضه (ره) خادمه لكن ‌در‌ زمان خود ملاحظه ‌مى‌ نمائيم بعضى ‌از‌ موالى بالنسبه ‌به‌ خدم خود معامله ‌اى‌ ‌مى‌ نمايند ‌كه‌ خلاق عالم ‌آن‌ معامله ‌به‌ عبيد خود نمى نمايد بعينه خود ‌را‌ خالق ايشان ‌مى‌ دانند.  
 اللغه: اصطناع كارى ‌را‌ ‌به‌ جاى آوردن.  
 عارفه: كار نيكو يعنى ترك الشكر ‌از‌ براى كسى ‌كه‌ جاى آورد خوبى نزد ما، ‌در‌ بعضى ‌از‌ روايات وارد است ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كه‌ شكر مردم نكند شكر خدا نكند ‌و‌ عقل فطرى ‌بر‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ مقابل احسان احسان است ‌نه‌ كفران.  
 
عضد كمك ‌و‌ يارى نمودن، خذلان: خوارى نمودن ملهوف: مظلوم، روم قصد نمودن  
 
شرح: يعنى يارى نمايم ‌من‌ ظالم ‌را‌ ‌و‌ ‌يا‌ اينكه خوار ‌و‌ ذليل نمايم مظلوم ‌را‌ ‌يا‌ اينكه قصد نمايم چيزى ‌را‌ ‌كه‌ نيست ‌از‌ براى ‌ما‌ ‌حق‌ ‌يا‌ اينكه بگوئيم ‌ما‌ ‌در‌ علم ‌از‌ روى نادانى
.

..........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!