کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

درباره ‌ى‌ همسايگان ‌و‌ دوستانش هنگامى كه‌ از‌

از دعاهاى امام عليه السلام است درباره ‌ى‌ همسايگان ‌و‌ دوستانش هنگامى كه‌ از‌ ايشان ياد مى نمود

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا به‌

بیشتر...

طلب عفو ‌و‌ رحمت الهى

از دعاهاى  ‌آن حضرت است در‌  طلب عفو  ‌و‌  رحمت الهى  o    خدايا، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست،  ‌و‌  ميل  ‌و‌  خواست مرا به‌  هر‌  حرامى بشكن،  ‌و‌ 

بیشتر...

مفهوم وسوسه ‌و‌ راه تسلط شيطان ‌بر‌ انسان

«نزغ» ‌به‌ معناى وسوسه است ‌و‌ وسوسه ، كارى است ‌كه‌ انسان ‌آن‌ ‌را‌ فقط ‌در‌ ذهن خود

بیشتر...

نیایش برای راندن شیطان، بخش ششم

ختر: حيله ‌و‌ فريب ‌و‌ قوله: ‌و‌ ولنا، يعنى بگردان ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ عقب ‌او‌ يعنى پيش روى

بیشتر...

اقرار به‌ ناتوانى در‌ بجا آوردن شكر

̶    پروردگارا كسى به‌  كمال شكرت نمى رسد مگر اينكه احسان ديگرى از‌  جانب تو‌  شامل حالش مى گردد  ‌و‌  لازم است شكرى ديگر نمايد.

̶    و به‌  طاعتى از‌  طاعاتت

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
5256
6257
52585998
اوقات شرعی

سپاس خدای متعال، بخش اول

اللغه: حمد ثناء كردن ‌به‌ زبان لكن بازاء صفات اختياريه ‌كه‌ ‌در‌ محمود هست ‌و‌ اگر بازاء صفات ذاتيه ‌ى‌ قهريه باشد ‌او‌ ‌را‌ مدح گويند بلى ‌آن‌ صفات اختياريه ‌كه‌ ‌به‌ اعتبار ‌او‌ صدق حمد شود اعم است ‌كه‌ ‌به‌ ازاء نعمت باشد ‌يا‌ غير آن.  
اول: افعل تفضيل است اگر ‌چه‌ مستعمل ‌در‌ غير ‌او‌ ‌هم‌ شود اول افعل فعل ندارد بعضى گفته اند اصل اول اوءل بود ‌من‌ وءل تبديل همزه بواو ‌شد‌ ‌بر‌ خلاف قياس ‌يا‌ اصل ‌او‌ اوول بود قلب همزه بواو ‌شد‌ ‌و‌ ادغام شد، الف لام ‌در‌ الحمد احتمال ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ جنسيت ‌و‌ استغراق ‌را‌ دارد بلكه ابلغ استغراقست زيرا ‌كه‌ افاده كند ‌كه‌ ثناء ‌هر‌ محمود بواسطه ‌ى‌ صفات اختياريه ‌او‌ راجع ‌به‌ خداست زيرا ‌كه‌ ‌هر‌ غير ‌او‌ اثر صنع ‌او‌ است ‌پس‌ ‌هر‌ غير بالواسطه راجع بذات مقدس ‌او‌ است.  
 
شرح: يعنى ثناء مختص ‌به‌ ذات بارى است ‌كه‌ اين صفت دارد ‌كه‌ مقدم است ‌بر‌ ‌هر‌ شى ء بدون اينكه شى ء ‌بر‌ ‌او‌ مقدم شود ‌و‌ عقب ‌و‌ آخر ‌هر‌ شى ء بدون اينكه شى ء ‌بر‌ ‌او‌ موخر شود ‌و‌ عقب ‌او‌ باشد ‌و‌ اين مطلب كنايه است ‌از‌ اينكه ذات پاك ‌او‌ صفت تبدل ‌و‌ تغير ‌در‌ ‌او‌ نيست چنانكه ‌در‌ غير واجب است.

......................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!