کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

دعاى شكر

اين دعا ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ تقصير اداى شكر سخن ‌به‌ ميان آمده مسائل بسيارى ‌را‌ ‌در‌ اين رابطه متذكر ‌مى‌ شود

―    در نخستين جمله ‌از‌ فراز اول ‌مى‌ گويد: (بار

بیشتر...

نیایش برای راندن شیطان، بخش سوم

مير حسين قاضى ‌در‌ شرح ديوان حضرت امير (ع) حكايت ‌مى‌ كند ‌از‌ ملا جلال دوانى گفت ‌در‌ سفر مكه ‌در‌ بعضى

بیشتر...

در‌ درود بر‌ پيروان ‌و‌ تصديق كنندگان پيامبران

از دعاهاى ‌آن حضرت است در‌ درود بر‌ پيروان ‌و‌ تصديق كنندگان پيامبرانo    بارالها، ‌و‌ پيروان ‌و‌ تصديق كنندگان پيامبران از‌ مردم روى زمين كه‌ در‌ غياب

بیشتر...

عذرخواهى از‌ مظالم بندگان ‌و‌ كوتاهى كردن در‌

از دعاهاى  ‌آن حضرت است در‌  عذرخواهى از‌  مظالم بندگان  ‌و‌  كوتاهى كردن در‌  اداى حقوق آنان  ‌و‌  در‌  طلب آزادى خود از‌  آتش دوزخo    خدايا، به‌  درگاهت

بیشتر...

مدح ظلم ستيزى ‌و‌ سرزنش ظلم پذيرى

1. براى فهم درست اين فراز بايد توجه داشت ‌كه‌ مظلوم غير ‌از‌ منظلم است ؛ كسى ‌كه‌ ‌به‌ ‌وى‌ ظلم شده است ، غير

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
688
12457
52499001
اوقات شرعی

ستایش خدای متعال، بخش دهم

مرتبه ‌ى‌ بهيميه ‌پس‌ ‌مى‌ باشند مثل كسانى ‌كه‌ وصف كرد خدا ‌در‌ محكم كتاب خود اين جماعتى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ آيات ‌من‌ تدبر نمى كنند مثل چهارپايان هستند ‌يا‌ گمراه ‌تر‌ هستند ‌از‌ ايشان وجه اضليت انسان غير عالم ‌از‌ بهيمه ‌يا‌ ‌از‌ جهت ‌آن‌ است ‌كه‌ بهيمه ‌را‌ اگر زجر كنند منزجر ‌مى‌ شود ‌و‌ اگر امر كنند بجاى ‌مى‌ آورد ‌به‌ خلاف انسان ‌كه‌ ‌با‌ اين همه انبياء ‌و‌ اوصياء هيچ اعتناء نمى كنند ‌و‌ ‌يا‌ وجه ‌آن‌ است ‌كه‌ ‌بر‌ بهايم آلت معرفت ‌و‌ تميز داده نشده ‌به‌ خلاف انسان ‌كه‌ داده ‌شد‌ ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ اسباب تميز ‌و‌ معرفت مع ذلك اعمال نمى كند.  
دفع شبهه: قوله عليه الصلوه ‌و‌ السلام ‌و‌ لو كانوا كذلك مقصود ‌از‌ اين فقره ‌نه‌ اين است ‌كه‌ اگر حبس ‌مى‌ كرد انسان اضل ‌از‌ بهيمه بود ‌و‌ اين مطلب غلط است زيرا ‌كه‌ ‌در‌ اين حال مثل بهيمه بود صورت انسانيه ‌را‌ ‌در‌ انسانيت مدخليت ندارد  
گر‌ ‌به‌ صورت آدمى انسان بدى  
احمد ‌و‌ بوجهل ‌پس‌ يكسان بدى  
بلكه مقصود اين است ‌كه‌ بعد ‌از‌ اعطاء آلات ‌و‌ اسباب معرفت شكر نكنند ‌و‌ حمد نكنند ‌و‌ ‌هر‌ آينه اضل ‌از‌ بهيمه هستند حاصل كلام قوله (ع) لو كانوا متفرعات عدم شكر ‌و‌ عدم حمد است بعد ‌از‌ معرفت ‌نه‌ ترك شكر ‌و‌ حمد است بعد ‌از‌ حبس، معرفت زيرا ‌كه‌ ‌در‌ اين وقت خود بهيمه است ‌نه‌ اضل ‌از‌ آن
.

...............

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!