کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

نيايش هنگامى ‌كه‌ شيطان ‌را‌ ‌به‌ ياد ‌مى‌ آورد

―    خدايا ‌ما‌ ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم ‌از‌ وسوسه هاى شيطان رجيم ‌و‌ مكرهاى او، ‌و‌ ‌از‌ اعتماد ‌به‌ هوسهاى باطلش ‌كه‌ ‌در‌ ‌دل‌ ‌ما‌ ‌مى‌ افكند، ‌و‌ وعده

بیشتر...

دعاى استخاره، بخش دوم

يك قسم دعا كند ‌و‌ مشورت ‌با‌ مردم نمايد چنانچه حضرت صادق فرمودند اگر اراده امرى دارى ‌با‌ احدى مشورت ننما ‌تا‌ اينكه

بیشتر...

هنگام سختى ‌و‌ مشقّت ‌و‌ دشوار شدن كارها

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود هنگام سختى ‌و‌ مشقّت ‌و‌ دشوار شدن كارها

-    خداوندا مرا -درباره خودم- به‌ كارى گماشتى كه‌ تو‌ از‌ من‌ به‌ ‌آن تواناترى ‌و‌

بیشتر...

دعا ‌به‌ هنگام بيمارى ، اندوه ‌و‌ گرفتارى

فرازهاى اين دعا پرده ‌از‌ توجه تام توحيدى امام زين العابدين عليه السلام ‌به‌ ساحت قدس حضرت ربوبى برمى دارد ، زيرا ‌با‌ ‌آن‌ ‌كه‌ ‌آن‌ بزرگوار اين دعا ‌را‌ ‌به‌

بیشتر...

استخاره ‌و‌ درخواست خير ‌و‌ نيكى

از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ استخاره ‌و‌ درخواست خير ‌و‌ نيكى

̶    بار خدايا من‌ به‌ علم تو‌ (به خير ‌و‌ شر) از‌ تو‌ نيكى درخواست مى نمايم پس‌ بر‌ محمد

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2496
4281
52558232
اوقات شرعی

درود ‌بر‌ يكتاپرستان

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان پيامبارن ‌و‌ تصديق كنندگان آنان  

•    بار خدايا، يكتاپرستان اهل زمين ‌را‌ ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خشنودى ياد كن، آنان ‌كه‌ ‌در‌ برابر معاندان ‌كه‌ پيامبرانشان ‌را‌ دروغين ‌مى‌ خواندند، ‌به‌ ناديده گرويدند، آنان ‌كه‌ ‌از‌ زمان آدم ‌تا‌ محمد- ‌كه‌ درود خدا ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ خاندانش باد-.

•    در ‌هر‌ عصر ‌و‌ زمان ‌كه‌ پيامبرى فرستادى، ‌و‌ راهنمايانى ‌بر‌ انگيختى، ‌كه‌ پيشوايان هدايت بودند ‌و‌ تقوا پيشگان ‌را‌ رهبرى ‌مى‌ كردند،- ‌كه‌ سلام ‌بر‌ تمامى آنان باد- ‌با‌ حقايق ايمان بدانان عشق ورزيدند ‌و‌ ياريشان دادند.

•    بار خدايا، اصحاب محمد ‌را‌ ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خشنودى ياد كن، ‌به‌ ويژه آنان ‌كه‌ ‌حق‌ همنشينى ‌اش‌ ‌را‌ ‌به‌ نيكى ادا كردند، ‌و‌ ‌در‌ ياريش دليريها نشان دادند، ‌و‌ ‌به‌ ديدارش شتافتند، ‌و‌ دعوتش ‌را‌ پذيرفتند، ‌و‌ چون پيام رسالتش ‌را‌ ‌به‌ گوششان رساند پاسخ مثبت دادند.

•    و براى آشكار ساختن دعوتش ‌از‌ همسر ‌و‌ فرزندشان بريدند، ‌و‌ براى استوارى پيامبراش ‌با‌ پدران ‌و‌ فرزندانشان پيكار نمودند، ‌تا‌ ‌به‌ يمن وجودش پيروز گرديدند.

•    بار خدايا، ‌با‌ آمرزشت كسانى ‌را‌ ياد ‌كن‌ ‌كه‌ سرشار ‌از‌ محبتش بودند، ‌و‌ ‌در‌ دوستيش سودايى ‌بى‌ زيان ‌را‌ اميد ‌مى‌ بردند.

•    و آنان ‌را‌ ‌كه‌ چون چنگ ‌به‌ ريسمان محبتش زدند خويشان ‌از‌ آنان بريدند، ‌و‌ چون ‌در‌ سايه پيوندش آرميدند آشنايان آنان ‌را‌ رها كردند.

•    بار خدايا، آنچه ‌را‌ آنان برايت ‌و‌ ‌در‌ راهت واگذاشتند ‌به‌ فراموشى مسپار، ‌و‌ ‌با‌ خشنوديت خشنودشان بدار، چرا ‌كه‌ آنان مردم ‌را‌ براى ‌تو‌ گرد آوردند، ‌و‌ همراه ‌با‌ پيامبرانت ‌به‌ سويت فراخواندند.

•    و ‌به‌ پاداش آنكه ‌از‌ شهر ‌و‌ ديارشان، ‌و‌ ‌از‌ ميان خويشانشان، مهاجرت كردند ‌و‌ آسايش خويش ‌را‌ ‌به‌ عسرت بدل كردند، پاداش نيكشان عطا فرما، ‌و‌ نيز پاداش ‌ده‌ ستمديدگانشان ‌را‌ ‌كه‌ براى يارى دينت افزوده ‌اى‌ ‌بر‌ آنها.

•    بار خدايا، پيروان تابعان نيكو كردار محمد ‌را‌ پاداش نيك عطا فرما، آنان ‌كه‌ ‌مى‌ گويند: «پروردگارا، ‌ما‌ ‌را‌ ‌و‌ برادرانمان ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ ايمان ‌بر‌ ‌ما‌ پيشى گرفتند بيامرز».

•    آنان ‌كه‌ ‌به‌ نيكى راه صحابه ‌را‌ پيمودند، ‌و‌ ‌به‌ سمت ‌و‌ سويشان رفتند، ‌و‌ شيوه ‌ى‌ آنان ‌را‌ پذيرفتند.

•    و ‌در‌ بصيرتشان گرفتار شبه نگرديدند، ‌تا‌ ‌از‌ راه منحرفشان سازد ‌و‌ ‌از‌ رهبردن ‌به‌ فروغ هدايت بازشان دارد.

•    بلكه همواره وپشتيبان ‌و‌ ياور آنانند، آيين شان ‌را‌ پيروى كنند ‌و‌ راه ‌به‌ هدايتشان جويند ‌و‌ ‌با‌ آنان ‌هم‌ رأى ‌و‌ ‌هم‌ پيمانند ‌و‌ آنان ‌را‌ ‌در‌ آنچه بدانان رسانده اند متهم نكنند.

•    بار خدايا، ‌بر‌ پيروان ‌و‌ زنان ‌و‌ فرزندانشان، ‌و‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ايشان ‌كه‌ فرمانبردار ‌تو‌ باشند، ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز پاداش درود فرست.

•    درودى ‌كه‌ بدان ‌از‌ نافرمانيت بازشان دارى، ‌و‌ چون ‌در‌ كارى نيك ‌از‌ ‌تو‌ مدد جويند ياريشان دهى، ‌و‌ ‌از‌ حوادث روزان ‌و‌ شبان- مگر آنچه ‌به‌ سودشان باشد- محفوظشان سازى.

•    و اميد ‌به‌ لطف ‌و‌ كرمت ‌را‌ ‌در‌ دلشان پديد آرى. ‌و‌ چنان كنى ‌كه‌ بدانچه نزد توست آزمند گردند. ‌و‌ ديگر بندگانت ‌را‌ بدانچه ‌در‌ دست دارند متهم نكنند.

•    تا آنان ‌را‌ ‌به‌ شوق بندگيت ‌و‌ بيم ‌از‌ خودت باز گردانى، ‌و‌ ‌به‌ فراخى دنياى زود گذر ‌بى‌ ميلشان سازى، ‌و‌ شوق ‌به‌ كار بارى ‌آن‌ سراى ماندگار ‌و‌ آمادگى براى ‌پس‌ ‌از‌ مرگ ‌را‌ ‌در‌ دلشان اندازى.

•    بر آنان دشوارى هنگام جان كندن ‌را‌ آسان كنى.
•    و ‌از‌ حوادث ترسناك رستاخيز ‌و‌ فرو افتادن ‌در‌ آتش ‌و‌ ماندگارى جاويدان ‌در‌ آن، رهايى شان بخشى.

•    و ‌به‌ جايگاه آسوده ‌و‌ امنى ‌كه‌ ويژه پارسايان است روانه گردانى.

-----------------------

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!