کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

پناه جويى به‌ خدا از‌ ترفندهاى شيطان

̶    بار الها! پناه مى بريم به‌ تو‌ از‌ «دشمن نهانى» رانده شده از‌ حق ‌و‌ وسوسه هاى او‌ ‌و‌ كيد ‌و‌ ترفندهاى وى ‌و‌ از‌ اعتماد به‌ آرزوها ‌و‌ وعده ‌و‌ قرارها

بیشتر...

هنگامى كه‌ دعا مى كرد در‌ آغاز ‌آن ستايش خداى

از دعاهاى امام سجاد است هنگامى كه‌ دعا مى كرد در‌ آغاز ‌آن ستايش خداى عزوجل مى نمود پس‌ مى فرمود

̶    سپاس خدائى را‌ كه‌ اول است ‌و‌ پيش از‌ او‌ اولى نبوده

بیشتر...

طلب عاقبت خير

دعاي ‌آن حضرت است در‌ طلب عاقبت خير.


̶    اى خداوندى كه‌ ذكر تو‌ گويندگان ذكر را‌ شرف ‌و‌ بزرگى است، اى خداوندى كه‌ شكر تو‌ شكرگزاران را‌ رستگارى ‌و‌ پيروزى

بیشتر...

دعاي ‌آن حضرت است پس‌ از‌ ختم قرآن

̶    اى خداوند، تو‌ مرا يارى دادى كه‌ كتاب تو‌ را‌ از‌ آغاز تا‌ انجام تلاوت كنم، كتابى كه‌ ‌آن را‌ همانند نورى نازل كرده اى ‌و‌ بر‌ هر‌ كتاب كه‌ زين پيش نازل

بیشتر...

دفع مکر دشمنان، بخش اول

 اين دعاء مسمى ‌به‌ جوشن صغير است سيد شارح فرمود مراد ‌به‌ اعداء اعداى دين است جايز نيست دعا نمودن مگر ‌بر‌ ايشان

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3672
11505
52684398
اوقات شرعی

دعاى حضرت عليه السلام ‌در‌ طلب رحمت ‌بر‌ پيغمبران ‌و‌ مصدقين ايشان

•    بار الها ‌از‌ لطف خود ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خشنودى ياد فرماى پيروان پيغمبران ‌و‌ مصدقين ايشان ‌به‌ غيب ‌از‌ اهل زمين ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ هنگام ‌كه‌ معاندين پيغمبران ‌به‌ تكذيبشان برخاستند ‌و‌ هنگامى ‌كه‌ (مومنين) ‌به‌ سبب حقايق ايمان ‌در‌ اشتياق ايشان ‌به‌ ‌سر‌ ‌مى‌ بردند.

•    در ‌هر‌ روزگار ‌و‌ زمانى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ پيغمبرى فرستاده ‌اى‌ ‌و‌ براى ‌آن‌ زمان راهنمائى بپا داشته اى، ‌از‌ زمان آدم ‌تا‌ محمد (صلى الله عليه ‌و‌ آله) ‌از‌ پيشوايان هدايت ‌و‌ قائدين اهل تقوى (على جميعهم السلام)

•    بار الها ‌آن‌ طبقه ‌ى‌ ‌از‌ اصحاب محمد (ص) ‌كه‌ شرط مصاحبت ‌آن‌ حضرت ‌را‌ ‌به‌ خوبى رعايت كردند ‌و‌ ‌در‌ ياريش پايدارى ‌و‌ سعى جميل نمودند ‌و‌ ‌با‌ ‌او‌ معاونت كردند ‌و‌ ‌به‌ تصديق رسالتش شتافتند ‌و‌ ‌به‌ پذيرفتن دعوتش سبقت گرفتند. ‌و‌ چون حجت رسالتهاى خود ‌را‌ ‌به‌ گوش ايشان رسانيد دعوتش ‌را‌ پذيرفتند

•    و ‌در‌ راه اظهار كلمه ‌و‌ نشر دعوتش ‌از‌ همسران ‌و‌ فرزندان مفارقت گزيدند. ‌و‌ براى تثبيت نبوتش ‌با‌ پدران ‌و‌ پسران خود كارزار كردند ‌و‌ ‌به‌ بركت ‌او‌ پيروزى يافتند،

•    در حالى ‌كه‌ محبت ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ جان ‌دل‌ ‌مى‌ پروردند ‌و‌ ‌در‌ دوستيش اميد تجارتى ايمن ‌از‌ زيان ‌و‌ كساد ‌مى‌ داشتند

•    و چون ‌به‌ عروه ‌ى‌ دين ‌آن‌ حضرت چنگ ‌در‌ زدند قبائلشان ‌از‌ ايشان دورى كردند ‌و‌ چون ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرب ‌او‌ مسكن گزيدند خويشان ‌از‌ ايشان بيگانه گشتند.

•    پس بار خدايا گذشتى ‌را‌ ‌كه‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ انجام دادند ‌از‌ نظر دور مدار (و ‌به‌ سبب ‌آن‌ فداكاريها) ‌و‌ ‌در‌ برابر آنكه خلق ‌را‌ ‌بر‌ ‌تو‌ گرد آوردند ‌و‌ ‌با‌ پيغمبرت ‌از‌ جمله ‌ى‌ داعيان ‌به‌ سوى ‌تو‌ بودند، ايشان ‌را‌ ‌از‌ خشنودى خود خشنود ساز

•    و سعى ايشان ‌را‌ ‌در‌ برابر آنكه ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌از‌ شهر ‌و‌ ديار قوم خود هجرت كردند ‌و‌ خويش ‌را‌ ‌از‌ فراخى زندگى ‌به‌ سختى ‌و‌ تنگى ‌در‌ افكندند، مشكور دار ‌و‌ (همچنين) آنان ‌را‌ ‌كه‌ براى اعزاز دينت ستمزدگانشان ‌را‌ فراوان ساختى (خشنود فرماى)

•    بار الها بهترين پاداش خود ‌را‌ ‌به‌ پيروان اصحاب ‌در‌ ايمان ‌و‌ عمل صالح برسان آنان ‌كه‌ ‌مى‌ گويند: پروردگارا ‌ما‌ ‌و‌ ‌آن‌ برادرانمان ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان ‌بر‌ ‌ما‌ سبقت گرفته اند، بيامرز.

•    همان پيروانى ‌كه‌ آهنگ طريقه ‌ى‌ صحابه كردند ‌و‌ وجهه ‌ى‌ ايشان ‌را‌ طلب نمودند ‌و‌ ‌به‌ روش ايشان سلوك كردند

•    در حالى ‌كه‌ هيچ شبهه ‌ى‌ آنان ‌را‌ ‌از‌ عقيده ‌ى‌ خود برنگرداند ‌و‌ ‌در‌ پيروى آثار ‌و‌ اقتداء ‌به‌ علامات هدايت صحابه هيچ شكى خاطر ايشان ‌را‌ پريشان نساخت  

•    معاونين ‌و‌ مساعدين صحابه اند ‌و‌ ‌در‌ دين پيرو ايشان ‌و‌ ‌در‌ اخلاق پوياى راه آنانند ‌با‌ صحابه اتفاق ‌مى‌ ورزند ‌و‌ ‌در‌ اخبار ‌و‌ احكامى ‌كه‌ ‌از‌ پيغمبر ابلاغ ‌مى‌ كنند متهمشان نمى دارند

•    بار الها، ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز جزاء ‌بر‌ تابعين صحابه ‌و‌ ‌بر‌ همسران ‌و‌ اولادشان ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ كدامشان ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ اطاعت كرده اند رحمت فرست،

•    چنان رحمتى ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ايشان ‌را‌ ‌از‌ نافرمانى خود نگاهدارى ‌و‌ ‌در‌ باغهاى بهشت ‌در‌ وسعت ‌و‌ رفاه قرار دهى ‌و‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ آنان ‌را‌ ‌از‌ مكر شيطان بازدارى ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار خير ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ مدد خواهند ايشان ‌را‌ اعانت كنى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز مگر پيشامدى ‌كه‌ مژده ‌ى‌ خير دهد نگاه دارى.

•    چنان رحمتى ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ايشان ‌را‌ ‌بر‌ عقيده ‌ى‌ حسن رجاء ‌به‌ ‌تو‌ ‌و‌ ‌بر‌ طمع ‌در‌ آنچه نزد توست ‌و‌ ‌بر‌ متهم نساختن ‌تو‌ (به ‌بى‌ عدالتى) ‌در‌ آنچه ‌در‌ دست بندگانست برانگيزى،

•    تا ايشان ‌را‌ ‌به‌ رغبت ‌به‌ سوى خود ‌و‌ ترس ‌از‌ خود بازگردانى ‌و‌ ‌در‌ توسعه ‌ى‌ زندگى دنيا ‌بى‌ رغبت كنى، ‌و‌ عمل براى آخرت ‌و‌ ساختن توشه ‌ى‌ مراحل بعد ‌از‌ مرگ ‌را‌ ‌در‌ نظرشان خوشايند سازى  

•    و ‌هر‌ اندوه ‌را‌ ‌كه‌ روز برآمدن جانها ‌از‌ بدنهاشان ‌رخ‌ دهد ‌بر‌ ايشان آسان نمائى  

•    و ‌از‌ خطرهائى ‌كه‌ امتحان ‌آن‌ ‌را‌ بوجود ‌مى‌ آورد ‌و‌ ‌از‌ شدت آتش ‌و‌ درازناى خلود ‌در‌ ‌آن‌ عافيت بخشى  

•    و ‌به‌ سرمنزل امن ‌از‌ آسايشگاه پرهيزگاران منتقل سازى.

-------------

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!