کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

سر‌ عدم شتاب خدا ‌در‌ مجازات گناه كاران ‌و‌ سلب

طبيعت جهانى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ زندگى ‌مى‌ كنيم ‌بر‌ حركت ‌و‌ تدريجى مبتنى است ‌و‌ هيچ پديده

بیشتر...

درخواست حاجت از خدای متعال، بخش نهم

كما ‌فى‌ الحديث انه لطيف لعلمه بالشى اللصيف كالبعوضة ‌و‌ ‌ما‌ اخفى منه ‌و‌ علم موضع نشوها ‌و‌ علم نقلها

بیشتر...

براى خود ‌و‌ دوستانش

از دعاهاى امام عليه السلام است براى خود ‌و‌ دوستانش

-    اى كسى كه‌ شگفتى هاى بزرگى او‌ پايانى ندارد، بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ كج روى

بیشتر...

حمد ‌و‌ ثناى الهى

دعاى ‌آن حضرت عليه السلام در‌ حمد ‌و‌ ثناى الهى است چون ‌آن بزرگوار نخست به‌ ستايش حضرت پروردگار دعا آغاز مى كرد:


̶    ستايش مخصوص خداست كه‌ هستى او‌ اول در‌

بیشتر...

شكايت ‌از‌ ستمگران

‌در‌ اين دعا امام عليه السلام ‌در‌ برابر دشمنان ‌و‌ ظالمان، ‌از‌ خداوند كمك ‌مى‌ خواهد ‌و‌ ‌با‌ تعبيرهاى مختلف، اين معنى ‌را‌ دنبال ‌مى‌ نمايد.

―    نخست عرض

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2064
4281
52557800
اوقات شرعی

دعاى ‌آن‌ حضرت ‌پس‌ ‌از‌ ستايش (در) طلب رحمت ‌بر‌ رسول خدا (صلى الله عليه ‌و‌ آله)

•    سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ نعمت وجود محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ارزانى داشت ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ قرنهاى درنوشته. ‌به‌ ‌آن‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز- ‌به‌ ‌هر‌ بزرگى ‌كه‌ باشد- فرو نمى ماند ‌و‌ چيزى ‌به‌ ‌هر‌ خوردى ‌كه‌ باشد ‌از‌ ‌آن‌ فوت نمى گردد

•    و ‌ما‌ ‌را‌ خاتم همه ‌ى‌ آفريدگان قرار داد، ‌و‌ ‌بر‌ منكران گواه گرفت ‌و‌ ‌در‌ پرتو لطف خود ‌بر‌ امم ‌كم‌ ‌و‌ كوچك فزونى بخشيد.

•    بار الها ‌پس‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد (ص) امين وحيت ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌از‌ آفريدگانت ‌و‌ پسنديده ‌ى‌ بندگانت ‌كه‌ پيشواى رحمت ‌و‌ قافله ‌ى‌ سالار خير ‌و‌ كليد بركت است  

•    همچنانكه ‌او‌ براى اجراى فرمان ‌تو‌ جان خويش ‌را‌ ‌به‌ مشقت انداخت  
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ خود ‌را‌ آماج (تيرهاى) آزار ساخت  
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌با‌ خويشان خود درافتاد
•    و براى خشنودى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله خود كارزار نمود
•    و ‌در‌ راه احياى دين ‌تو‌ رشته ‌ى‌ خويشاوندى خود ‌را‌ بگسيخت  
•    و نزديكترين بستگانش ‌را‌ ‌به‌ علت اصرار ‌بر‌ انكار ‌تو‌ ‌از‌ خويش دور كرد

•    و دورترين مردم ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ ‌به‌ خود نزديك ساخت  
•    و براى ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى كرد
•    و ‌با‌ نزديكترين آنها دشمنى ورزيد
•    و جان خود ‌را‌ ‌در‌ رساندن پيام ‌تو‌ خسته كرد
•    و ‌به‌ سبب دعوت ‌به‌ شريعت ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند
•    و ‌به‌ نصيحت پذيرندگان دعوتت مشغول داشت  
•    و ‌به‌ سرزمين غربت ‌و‌ محل دورى ‌از‌ جايگاه اهل ‌و‌ عشيرت ‌و‌ منشا ‌و‌ مولد ‌و‌ آرامگاه جانش هجرت كرد ‌و‌ ‌به‌ قصد آنكه دين ‌تو‌ ‌را‌ عزيز سازد ‌و‌ ‌بر‌ كافران ‌به‌ ‌تو‌ غلبه كند

•    تا تصميمش درباره ‌ى‌ دشمنان ‌تو‌ راست ‌و‌ استوار آمد
•    و تدبيرش درباره ‌ى‌ دوستانت انجام گرفت،
•    پس ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ يارى ‌مى‌ جست ‌و‌ ‌در‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ گرفت، ‌به‌ جنگ دشمنان برخاست  

•    تا ‌به‌ كنج خانهاشان لشكر كشيد
•    و ‌در‌ ميان آرامگاهشان ‌بر‌ ايشان هجوم برد،
•    تا فرمان ‌تو‌ آشكار ‌و‌ كلمه ‌ات‌ بلند گرديد، اگر ‌چه‌ مشركين كراهت ‌مى‌ داشتند.

•    بار الها ‌پس‌ ‌به‌ سبب زحمتى ‌كه‌ براى ‌تو‌ كشيده ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بالاترين درجات بهشت برآور

•    تا كسى ‌در‌ منزلت ‌با‌ ‌او‌ مساوى نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبت ‌با‌ ‌او‌ همسرى نكند ‌و‌ هيچ فرشته ‌ى‌ مقرب ‌و‌ پيغمبر مرسل نزد ‌تو‌ ‌با‌ ‌او‌ برابرى ننمايد.

•    و قبول شفاعتش ‌را‌ ‌در‌ ميان اهل بيت طاهرين ‌و‌ مومنان ‌از‌ امتش بيش ‌از‌ آنچه وعده داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ اعلام فرماى،

•    اى كسى ‌كه‌ وعده ‌ات‌ نافذ است. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابرش ‌از‌ خوبيها تبديل ‌مى‌ كنى، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل عظيمى.

----------------

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!