کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

نیایش به هنگام پگاه و شام، بخش سوم

توضيح ‌و‌ بيان: طالع عبارت است ‌از‌ قوسى ‌از‌ معدل ‌كه‌ ‌با‌ قوس، ‌از‌ منطقه يكبار طلوع كنند

بیشتر...

درخواست حاجت از خدای متعال، بخش پانزدهم

كما قال تعالى ‌و‌ نبلوكم بالخير والشر فتنة يعنى ‌ما‌ مبتلا ‌مى‌ نمائيم شما ‌را‌ ‌به‌ وصول خير ‌و‌

بیشتر...

درخواست حاجت از خدای متعال، بخش هفدهم

و‌ اهونهم عليك ‌من‌ انت ترزقه ‌و‌ ‌هو‌ يعبد غيرك يقال هونه الله ‌اى‌ خففه ‌و‌ ذلله ‌و‌ احقره

بیشتر...

درخواست پرده پوشى ‌و‌ نگهدارى

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ درخواست پرده پوشى ‌و‌ نگهدارى (از گناه ‌و‌ كيفر)

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ بسترهاى كرامتت را‌ براى

بیشتر...

دعاى حضرت ‌در‌ ذكر توبه ‌و‌ طلب ‌آن‌ ‌از‌ خداى

 دوم- اينكه معصيت قلبى ‌مى‌ شود ‌و‌ جوارحى چنانكه آيه ‌ى‌ مباركه: ‌ان‌ تبدوا ‌ما‌ ‌فى‌ انفسكم

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
11000
6273
52661135
اوقات شرعی

دعاى ‌آن‌ حضرت ‌پس‌ ‌از‌ ستايش (در) طلب رحمت ‌بر‌ رسول خدا (صلى الله عليه ‌و‌ آله)

•    سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ نعمت وجود محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ارزانى داشت ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ قرنهاى درنوشته. ‌به‌ ‌آن‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز- ‌به‌ ‌هر‌ بزرگى ‌كه‌ باشد- فرو نمى ماند ‌و‌ چيزى ‌به‌ ‌هر‌ خوردى ‌كه‌ باشد ‌از‌ ‌آن‌ فوت نمى گردد

•    و ‌ما‌ ‌را‌ خاتم همه ‌ى‌ آفريدگان قرار داد، ‌و‌ ‌بر‌ منكران گواه گرفت ‌و‌ ‌در‌ پرتو لطف خود ‌بر‌ امم ‌كم‌ ‌و‌ كوچك فزونى بخشيد.

•    بار الها ‌پس‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد (ص) امين وحيت ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌از‌ آفريدگانت ‌و‌ پسنديده ‌ى‌ بندگانت ‌كه‌ پيشواى رحمت ‌و‌ قافله ‌ى‌ سالار خير ‌و‌ كليد بركت است  

•    همچنانكه ‌او‌ براى اجراى فرمان ‌تو‌ جان خويش ‌را‌ ‌به‌ مشقت انداخت  
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ خود ‌را‌ آماج (تيرهاى) آزار ساخت  
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌با‌ خويشان خود درافتاد
•    و براى خشنودى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله خود كارزار نمود
•    و ‌در‌ راه احياى دين ‌تو‌ رشته ‌ى‌ خويشاوندى خود ‌را‌ بگسيخت  
•    و نزديكترين بستگانش ‌را‌ ‌به‌ علت اصرار ‌بر‌ انكار ‌تو‌ ‌از‌ خويش دور كرد

•    و دورترين مردم ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ ‌به‌ خود نزديك ساخت  
•    و براى ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى كرد
•    و ‌با‌ نزديكترين آنها دشمنى ورزيد
•    و جان خود ‌را‌ ‌در‌ رساندن پيام ‌تو‌ خسته كرد
•    و ‌به‌ سبب دعوت ‌به‌ شريعت ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند
•    و ‌به‌ نصيحت پذيرندگان دعوتت مشغول داشت  
•    و ‌به‌ سرزمين غربت ‌و‌ محل دورى ‌از‌ جايگاه اهل ‌و‌ عشيرت ‌و‌ منشا ‌و‌ مولد ‌و‌ آرامگاه جانش هجرت كرد ‌و‌ ‌به‌ قصد آنكه دين ‌تو‌ ‌را‌ عزيز سازد ‌و‌ ‌بر‌ كافران ‌به‌ ‌تو‌ غلبه كند

•    تا تصميمش درباره ‌ى‌ دشمنان ‌تو‌ راست ‌و‌ استوار آمد
•    و تدبيرش درباره ‌ى‌ دوستانت انجام گرفت،
•    پس ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ يارى ‌مى‌ جست ‌و‌ ‌در‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ گرفت، ‌به‌ جنگ دشمنان برخاست  

•    تا ‌به‌ كنج خانهاشان لشكر كشيد
•    و ‌در‌ ميان آرامگاهشان ‌بر‌ ايشان هجوم برد،
•    تا فرمان ‌تو‌ آشكار ‌و‌ كلمه ‌ات‌ بلند گرديد، اگر ‌چه‌ مشركين كراهت ‌مى‌ داشتند.

•    بار الها ‌پس‌ ‌به‌ سبب زحمتى ‌كه‌ براى ‌تو‌ كشيده ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بالاترين درجات بهشت برآور

•    تا كسى ‌در‌ منزلت ‌با‌ ‌او‌ مساوى نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبت ‌با‌ ‌او‌ همسرى نكند ‌و‌ هيچ فرشته ‌ى‌ مقرب ‌و‌ پيغمبر مرسل نزد ‌تو‌ ‌با‌ ‌او‌ برابرى ننمايد.

•    و قبول شفاعتش ‌را‌ ‌در‌ ميان اهل بيت طاهرين ‌و‌ مومنان ‌از‌ امتش بيش ‌از‌ آنچه وعده داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ اعلام فرماى،

•    اى كسى ‌كه‌ وعده ‌ات‌ نافذ است. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابرش ‌از‌ خوبيها تبديل ‌مى‌ كنى، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل عظيمى.

----------------

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!