کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

درخواست حسن عاقبت، بخش سوم

تقدير: حكم نمودن.  
 فراغ: خالى بودن ‌از‌ شغل ‌و‌ عمل.  
 

بیشتر...

آمرزش جويى از‌ گناه ‌و‌ عيب زدائى از‌ خود

̶    بار خدايا! اى ‌آن كه‌ گناهكاران به‌ اتكاء رحمت تو‌ به‌ فريادرسى آيند

̶    و به‌ ياد احسانت درماندگان زار مى زنند،

̶    و اى ‌آن كه‌ خطاكاران از‌ ترس تو‌

بیشتر...

اعتراف ‌و‌ طلب توبه از‌ خداي متعال

دعاي ‌آن حضرت است در‌ اعتراف ‌و‌ طلب توبه از‌ خداي متعال.


̶    اى خداوند، سه خصلت است كه‌ مرا باز مى دارد تا‌ از‌ تو‌ چيزى خواهم ‌و‌ تنها يك خصلت است كه‌ مرا

بیشتر...

دعاى رفع ستم

̶    اى ‌آن كه‌ اخبار ستم رسيدگان برو پوشيده نيست،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ گزارش حالشان به‌ گواهى گواهان نيازى ندارد،

̶    و اى ‌آن كه‌ يارى وى به‌ ستم رسيدگان

بیشتر...

در هنگام نگرانى

̶    بار الها اي‌ بى نيازكننده آنكه تنها  ‌و‌  ناتوان است  ‌و‌  اي‌ حفظ كننده از‌  مسائل ترسناك. خدايا گناهان سبب تنهايى من‌  شده  ‌و‌  يار  ‌و‌  ياورى ندارم 

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2424
4281
52558160
اوقات شرعی

درود بر آنانكه، بر فرستادگان و فرشتگان خدا ايمان آورده اند

•    پاك آفريدگارا، درود باد بر پيروان و پذيرندگان پيامبران.
•    آنانكه ساكنان زمين هستند و با همه ى دل ايمان آورده اند. آنانكه به هنگام گفتگوى خشمگينانه كافران و دشمنان و دروغگويان، با آنان روبرو بودند، و آن مومنانى كه به دليل حقايق ايمان، به پيامبران مومن و معتقد و علاقمند بودند،

•    و هر زمان كه- پيامبرى به سوى ما فرستادى و براى آدميان دليل و راهنمائى برانگيختى از زمان «آدم» تا عصر «محمد» (كه درود خدا به روان پاكش باد)- پيشوايانى هدايتگر و پيشتازان با تقوى و پرهيزكار پديدار شد. بر جملگى آنان درود تو باد. همه آنان را در عظمت آمرزش و رضاى خويش قرين ساز.

•    آفريدگارا، ياران «محمد» (كه درود خدا به روان پاكش باد) و آنانكه به نيكوئى تا لحظه آخر عمر همراه او بودند، آنانكه در پيكارگاهها، دليرانه بر دشمن تاختند و به يارى «محمد» بپا خاستند، و در ايمان به او شتافتند، و در پذيرش دعوت او از ديگران گوى سبقت ربودند، و آن زمان كه دلائل روشن را شنيدند، همه سخنانش را به جان خريدند، خداوندا همه ى آنان را مشمول لطف و رحمت خاص خويش قرار بده.

•    آنانكه در راه آشكار ساختن دعوت بر حق او، از زن و فرزند خويش چشم پوشيدند، و در راه استوارى ايمان و بسط دين رحمان حتى با پدر و فرزند كافر خويش جنگيدند و به خاطر وجود عزيز رسول تو پيروز شدند.

•    آنانكه مهر و محبت او را در دل داشتند، و سوداگر سعادت او بودند و آرزو داشتند كه هرگز اين سوداگرى گرفتار ركود نشود.

•    آنانكه چون چنگ در ايمان او آويختند، از قوم و قبيله خود دور شدند. و زمانى كه بال فرمانبردارى در مقابلش گستردند، جز او، همه خويشان و بستگان و وابستگان را بيگانه و ناآشنا ديدند.

•    اينك عدالت پرورا، پاداش آنچه را كه آنان به خاطر تو و در راه تو از دست داده اند، دو چندان ببخش و از خويش دورشان مدار، و آنان را كه در دين تو اجتماع كردند و از روى جلب رضايت تو در كنار پيامبرت، خلق را به ايمان و اسلام دعوت مى كردند، در رحمت و رضاى خويش، شادمان ساز.

•    دادگسترا، تو، به لطف خويش آنان را كه در راه رضاى تو شهر و ديار و دوست و يار خويش را رها كردند، و آسودگى زندگيشان به سرگردانى و بى خانمانى مبدل شد، به آنان پاداشى بس نيكو ببخش و آنان را كه در راه دين تو از سوى خلق كافر به آنان بسيار ظلم شد، نيز اجرى دو چندان ببخش.

•    بى شريكا، عاليترين و برترين پاداش خويش را نصيب ياران و پيروان رسول خود كه جملگى از نيكوكاران باشند، بفرما. آنانكه مى گويند:
-    جهان آفرينا، ما و برادران ما را كه در عرصه ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز.

•    خداوندا، آن ياران و پيروان رسول تو كه، هر چه او كرد آنان همان كردند و هر جا كه رفت آنان نيز با او رفتند بيامرز.

•    بى گمان آنان در آنچه مشاهده مى كردند، ترديد نداشتند، و در پيروى و متابعت از آثار ايمان و هدايت، هيچ شك و دو دلى در آن راه نيافت.

•    و ديگران كه در اين وادى باشكوه ايمان پشتيبان آنانند و از دينشان و راهشان، پيروى مى كنند و يگانگى انديشه و ايمان ميانشان وجود دارد. آنانكه ياران و پيروان رسول خدا هستند و آنچه از پيامبر به آنان رسيده دو گونگى و خلافگوئى ايجاد نمى كنند.

•    آفريدگارا، از امروز تا روز رستاخيز درود تو بر: پيروان و ياران رسول خدا و همسران و فرزندان و هر كس از او پيروى نمود، باد.

•    آنانكه در ميان نافرمانان تو نيستند، و به بوستانهائى كه تو بر ايشان گسترده كرده اى داخل شدند، و تو آنان را از تزوير شيطان در امان دارى، و بر هر كار نيكوئى كه اراده انجام آن، كردند، تو آنان را يارى فرمائى، و آنان را از بدآمدهاى روزانه و شبانه ايمن مى دارى، و راهى راه خوشامدها مى كنى.

•    درودى كه باعث شود كه نيازمندانه طمع به خزائن رحمت تو كنند و معتقدترين كسان به نيكوئيهاى تو باشند و با چنين انديشه اى به رستاخيز رسند و هرگز در انديشه اطعام به روزى و بهره خلق نباشند.

•    كه اگر چنين شود، آنان را شيفته نعمت و پاداش خويش، و بيمناك از كيفر گناهشان به سوى خويش باز گردانى، و چشمشان را از حرص ثروت ناپايدار دنيا فروپوشانى و در توشه براى آخرت كوشند و آرزومند دنياى پس از مرگ باشند.

•    آنان را كه در لحظه مرگ، اندوهشان را از قفس تنشان بيرون دهى و مرگ را بر آنان گوارا سازى،

•    و از آزمونهاى پس از مرگ سرافراز بيرونشان بياورى و از تنگناهاى طاقت سوز آتش، و اقامت بسيار در آن، ايمنشان دارى.

•    درود بر آنان باد كه به خاطر پرهيز و پرهيزكاريشان، تو آنان را به جاودانگاه بهشت خويش رهسپار مى گردانى.

---------------------------------------

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!