کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

وداع با‌ ماه رمضان

درخواست اخلاق پسندیده، بخش اول

بود بعضى ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ امام عالى مقام ‌در‌ تحصيل اخلاق كريمه ‌و‌ افعال پسنديده اگر انسان متحلى ‌به‌

بیشتر...

درخواست نفس ملهمه ‌و‌ واعظ نفسانى

نكته ‌ى‌ جالب ‌در‌ بخش پايانى اين فراز : «خذ لنفسك ‌من‌ نقفسى ‌ما‌ يخلصها.» ‌آن‌ است ‌كه‌ امام عليه السلام ‌از‌ خداوند متعال ‌مى‌ خواهد ‌كه‌ ‌در‌ جان خود نشانى

بیشتر...

رضامندى امام عليه السلام به‌ داده هاى خدا

̶    حمد مخصوص پروردگار است  ‌و‌  من‌  به‌  حكمش راضى هستم، شهادت مى دهم كه‌  خداوند معيشت بندگانش را‌  عادلانه تقسيم فرموده  ‌و‌  با‌  جميع خلقش به‌  فضل 

بیشتر...

اقرار به‌ گناه ‌و‌ درخواست توبه ‌و‌ بازگشت به‌

از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ اقرار به‌ گناه ‌و‌ درخواست توبه ‌و‌ بازگشت به‌ سوى خداى تعالى

̶    بار خدايا سه خصلت مرا از‌ درخواست از‌ تو‌ باز مى دارد،

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4392
11505
52685118
اوقات شرعی

درود ‌بر‌ پيروان رسولان ‌و‌ تصديق كنندگان آنان

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان رسولان ‌و‌ تصديق كنندگان آنان


•    بار خدايا پيروان پيمبران ‌و‌ مؤمنان ‌به‌ آنها ‌در‌ پنهان ‌دل‌ ‌از‌ اهل زمين هنگامى ‌كه‌ دشمنان ‌با‌ دروغ انگاشتن ‌و‌ تكذيب ‌با‌ آنان روبرو شدند ‌و‌ زمانى ‌كه‌ ‌با‌ شوق ‌و‌ رغبت ‌و‌ ‌به‌ حقايق ايمان ‌به‌ سوى پيامبران آمدند.

•    در ‌هر‌ دوره ‌و‌ زمانى ‌كه‌ پيامبرى فرستادى ‌و‌ براى ‌آن‌ عصر راهنما ‌و‌ دليلى قرار دادى ‌از‌ زمان آدم ‌تا‌ حضرت محمد (درود خدا ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ آلش باد) ‌از‌ پيشوايان هدايت ‌و‌ جلوداران اهل تقوى (بر همه ‌ى‌ آنان سلام ‌و‌ درود باد) بار خدايا آنان ‌را‌ ‌از‌ جانب خود ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خشنودى ياد كن.

•    خداوندا ‌و‌ بخصوص ‌آن‌ ياران ‌و‌ اصحاب حضرت محمد (ص) ‌كه‌ همراهى ‌او‌ ‌را‌ نيكو ‌به‌ جاى آورند ‌و‌ آنان ‌كه‌ ‌در‌ يارى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت تلاشى برجسته ‌و‌ نيكو كردند ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ كمك نمودند ‌و‌ زود ‌به‌ ‌او‌ ايمان آوردند ‌و‌ براى قبول دعوتش سبقت گرفتند ‌و‌ هنگامى ‌كه‌ حجت رسالت هايش ‌را‌ ‌به‌ آنان گفت پذيرفتند.

•    و ‌در‌ راه آشكار كردن ‌و‌ اعتلاى دعوتش ‌از‌ زنان ‌و‌ فرزندان دور شدند ‌و‌ ‌در‌ برقرارى نبوتش ‌با‌ پدران ‌و‌ فرزندان خود پيكار كردند ‌و‌ ‌به‌ بركت ‌آن‌ حضرت پيروز شدند.

•    و كسانى ‌كه‌ ‌در‌ ‌دل‌ محبت ‌او‌ داشتند ‌در‌ راه عشق ‌او‌ ‌به‌ تجارتى اميد بستند ‌كه‌ كسادى ‌در‌ ‌آن‌ راه ندارد.

•    آنانى ‌كه‌ چون ‌به‌ دسته ‌ى‌ ‌آن‌ حضرت پيوستند قبيله هايشان ‌از‌ آنان دورى جستند ‌و‌ زمانى ‌كه‌ ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرابت ‌و‌ نزديكى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت ساكن شدند خويشانشان ‌از‌ آنها بريدند.

•    پس ‌اى‌ خدا ‌به‌ خاطر آنان آنچه ‌را‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌از‌ دست داده اند ‌از‌ ديدگاه لطف خود دور مكن ‌و‌ ‌به‌ سبب اينكه مردم ‌را‌ ‌بر‌ آئينت گرد آورند ‌و‌ همراه رسول گراميت براى رضاى ‌تو‌ مردم ‌را‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ دعوت ‌مى‌ كردند آنان ‌را‌ ‌از‌ خشنودى خويش خشنود ساز.

•    و ‌بر‌ دورى گزيدن آنان ‌از‌ قومشان ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌و‌ ‌بر‌ بيرون رفتنشان ‌از‌ زندگى فراخ ‌به‌ تنگى ‌و‌ سختى معاش پاداش مرحمت فرما ‌و‌ نيز ‌به‌ ‌آن‌ ستمديدگان ‌از‌ ‌آن‌ افراد ‌كه‌ ‌در‌ نيرومند ساختن دينت بسيارشان ساختى پاداش عنايت كن.

•    بار خدايا احسان خود ‌را‌ ‌به‌ پيروان ‌آن‌ اصحاب برسان آنانكه ‌مى‌ گويند: «اى پروردگار ‌ما‌ بيامرز ‌ما‌ ‌را‌ ‌و‌ نيز برادرانمان ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان خود ‌از‌ ‌ما‌ سبقت گرفتند» بهترين پاداش خود ‌را‌ ‌به‌ آنان عنايت فرما.

•    آنان ‌كه‌ طريقه ‌و‌ روش صحابه ‌را‌ پيش گرفتند ‌و‌ ‌به‌ رويكرد آنان روى نمودند ‌و‌ رفتار آنان ‌را‌ سرمشق قرار دادند.

•    و هيچ ترديدى آنان ‌را‌ ‌از‌ ديدگاه اصحاب رسول بازنداشت ‌و‌ هيچ شكى آنانرا ‌از‌ پيروى آثار صحابه ‌و‌ اقتداء ‌به‌ نشانه هاى هدايت آنان نگران نساخت.

•    ياران ‌و‌ مدد كنندگان ايشانند، پيروان دين آنهايند ‌و‌ ‌به‌ راه آنان ‌مى‌ روند، موافق ‌و‌ همسوى ‌با‌ ايشانند ‌و‌ ‌در‌ آنچه اصحاب رسول خدا ‌به‌ آنان رسانده اند ‌بد‌ گمان نيستند.

•    بارالها ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز رستاخير ‌بر‌ پيروان ‌و‌ ‌بر‌ همسران ‌و‌ فرزندانشان ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ايشان ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ اطاعت نموده درود ‌و‌ رحمت فرست.

•    چنان درودى ‌كه‌ بوسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ايشان ‌را‌ ‌از‌ نافرمانى خود بازدارى ‌و‌ ‌در‌ باغهاى بهشت ‌و‌ ‌به‌ آنان فراخى عنايت كنى ‌و‌ بوسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌از‌ مكر ‌و‌ حيله ‌ى‌ شيطان بازشان دارى ‌و‌ ‌به‌ واسطه ‌ى‌ ‌آن‌ درود ‌بر‌ ‌هر‌ نيكى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ كمك خواستند ياريشان فرمايى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌جز‌ ‌آن‌ پيشامدى ‌كه‌ ‌به‌ خير راه نمايد حفظشان كنى.

•    و ‌به‌ سبب ‌آن‌ درود ايشان ‌را‌ ‌بر‌ اعتقاد ‌به‌ حسن اميد ‌به‌ ‌تو‌ ‌و‌ طمع ‌در‌ آنچه نزد تست ‌و‌ ترك سوءظن ‌در‌ آنچه ‌در‌ دسترس بندگان است برانگيزى.

•    تا آنان ‌را‌ ‌به‌ مقام شوق ‌و‌ رغبت ‌به‌ بارگاهت ‌و‌ ترس ‌از‌ قهر ‌و‌ عذابت بازگردانى ‌و‌ ‌به‌ گشايش ‌و‌ زياده طلبى دنيا ‌بى‌ رغبت شان نمايى ‌و‌ عمل براى آخرت ‌و‌ آمادگى براى آنچه ‌پس‌ ‌از‌ مرگ است ‌را‌ محبوبشان سازى.

•    و ‌هر‌ ناراحتى ‌كه‌ روز بيرون رفتن جانها ‌از‌ بدنهايشان ‌به‌ آنان رسد آسان فرمايى.

•    و ‌از‌ وقوع ‌در‌ امتحانهاى بسيار سخت ‌و‌ ‌از‌ سختى آتش دوزخ جاويد ماندن ‌در‌ ‌آن‌ معافشان فرمايى.

•    و ‌به‌ مقام آسايش ‌و‌ امنيتى ‌از‌ مقامهاى متقين روانه شان سازى.

..........................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!