کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

نيايش هنگام ختم قرآن، بخش یازدهم

‌و‌ اگر نوشته شود ‌به‌ زعفران ‌و‌ ‌بر‌ زنى ‌كه‌ حمل برنمى دارد آويز شود خواهد حامله ‌شد‌ باذن الله،

بیشتر...

دعاى اشتياق

اين دعا نيز مانند بسيارى ‌از‌ دعاهاى ديگر صحيفه آغاز فرازهاى مختلفش ‌را‌ ‌با‌ درود ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ شروع ‌مى‌ كند ‌و‌ ‌به‌ دنبال ‌آن‌ خواسته هاى خود ‌را‌

بیشتر...

دعاى مكارم الاخلاق

در اين دعا از‌  خداى متعال حضرت طلب اخلاق ستوده  ‌و‌  اوصاف پسنديده كرده دورى از‌  اخلاق ذميمه  ‌و‌  صفات رذيله كه‌  سعادت انسان به‌  حقيقت از‌   ‌آن حاصل آيد

بیشتر...

درخواست حاجت از خدا، بخش پنجم

اللغه: الجهد بالضم الطاقه.  
 دون: نزديك.  
 تسويل: يعنى زينت دادن.  
 زله: ‌به‌ فتح ز ‌او‌ عثره ‌به‌

بیشتر...

درخواست آمرزش از خدای متعال، بخش اول

شوق ‌و‌ اشتياق هيجان آمدن قلب است ‌به‌ سوى ملاقات معشوق، بود دعاى ‌آن‌ بزرگوار فلك مقدار عليه السلام ‌در‌ مقام شوق

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2304
4281
52558040
اوقات شرعی

درود ‌بر‌ پيروان رسولان ‌و‌ تصديق كنندگان آنان

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان رسولان ‌و‌ تصديق كنندگان آنان


•    بار خدايا پيروان پيمبران ‌و‌ مؤمنان ‌به‌ آنها ‌در‌ پنهان ‌دل‌ ‌از‌ اهل زمين هنگامى ‌كه‌ دشمنان ‌با‌ دروغ انگاشتن ‌و‌ تكذيب ‌با‌ آنان روبرو شدند ‌و‌ زمانى ‌كه‌ ‌با‌ شوق ‌و‌ رغبت ‌و‌ ‌به‌ حقايق ايمان ‌به‌ سوى پيامبران آمدند.

•    در ‌هر‌ دوره ‌و‌ زمانى ‌كه‌ پيامبرى فرستادى ‌و‌ براى ‌آن‌ عصر راهنما ‌و‌ دليلى قرار دادى ‌از‌ زمان آدم ‌تا‌ حضرت محمد (درود خدا ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ آلش باد) ‌از‌ پيشوايان هدايت ‌و‌ جلوداران اهل تقوى (بر همه ‌ى‌ آنان سلام ‌و‌ درود باد) بار خدايا آنان ‌را‌ ‌از‌ جانب خود ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خشنودى ياد كن.

•    خداوندا ‌و‌ بخصوص ‌آن‌ ياران ‌و‌ اصحاب حضرت محمد (ص) ‌كه‌ همراهى ‌او‌ ‌را‌ نيكو ‌به‌ جاى آورند ‌و‌ آنان ‌كه‌ ‌در‌ يارى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت تلاشى برجسته ‌و‌ نيكو كردند ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ كمك نمودند ‌و‌ زود ‌به‌ ‌او‌ ايمان آوردند ‌و‌ براى قبول دعوتش سبقت گرفتند ‌و‌ هنگامى ‌كه‌ حجت رسالت هايش ‌را‌ ‌به‌ آنان گفت پذيرفتند.

•    و ‌در‌ راه آشكار كردن ‌و‌ اعتلاى دعوتش ‌از‌ زنان ‌و‌ فرزندان دور شدند ‌و‌ ‌در‌ برقرارى نبوتش ‌با‌ پدران ‌و‌ فرزندان خود پيكار كردند ‌و‌ ‌به‌ بركت ‌آن‌ حضرت پيروز شدند.

•    و كسانى ‌كه‌ ‌در‌ ‌دل‌ محبت ‌او‌ داشتند ‌در‌ راه عشق ‌او‌ ‌به‌ تجارتى اميد بستند ‌كه‌ كسادى ‌در‌ ‌آن‌ راه ندارد.

•    آنانى ‌كه‌ چون ‌به‌ دسته ‌ى‌ ‌آن‌ حضرت پيوستند قبيله هايشان ‌از‌ آنان دورى جستند ‌و‌ زمانى ‌كه‌ ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرابت ‌و‌ نزديكى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت ساكن شدند خويشانشان ‌از‌ آنها بريدند.

•    پس ‌اى‌ خدا ‌به‌ خاطر آنان آنچه ‌را‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌از‌ دست داده اند ‌از‌ ديدگاه لطف خود دور مكن ‌و‌ ‌به‌ سبب اينكه مردم ‌را‌ ‌بر‌ آئينت گرد آورند ‌و‌ همراه رسول گراميت براى رضاى ‌تو‌ مردم ‌را‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ دعوت ‌مى‌ كردند آنان ‌را‌ ‌از‌ خشنودى خويش خشنود ساز.

•    و ‌بر‌ دورى گزيدن آنان ‌از‌ قومشان ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌و‌ ‌بر‌ بيرون رفتنشان ‌از‌ زندگى فراخ ‌به‌ تنگى ‌و‌ سختى معاش پاداش مرحمت فرما ‌و‌ نيز ‌به‌ ‌آن‌ ستمديدگان ‌از‌ ‌آن‌ افراد ‌كه‌ ‌در‌ نيرومند ساختن دينت بسيارشان ساختى پاداش عنايت كن.

•    بار خدايا احسان خود ‌را‌ ‌به‌ پيروان ‌آن‌ اصحاب برسان آنانكه ‌مى‌ گويند: «اى پروردگار ‌ما‌ بيامرز ‌ما‌ ‌را‌ ‌و‌ نيز برادرانمان ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان خود ‌از‌ ‌ما‌ سبقت گرفتند» بهترين پاداش خود ‌را‌ ‌به‌ آنان عنايت فرما.

•    آنان ‌كه‌ طريقه ‌و‌ روش صحابه ‌را‌ پيش گرفتند ‌و‌ ‌به‌ رويكرد آنان روى نمودند ‌و‌ رفتار آنان ‌را‌ سرمشق قرار دادند.

•    و هيچ ترديدى آنان ‌را‌ ‌از‌ ديدگاه اصحاب رسول بازنداشت ‌و‌ هيچ شكى آنانرا ‌از‌ پيروى آثار صحابه ‌و‌ اقتداء ‌به‌ نشانه هاى هدايت آنان نگران نساخت.

•    ياران ‌و‌ مدد كنندگان ايشانند، پيروان دين آنهايند ‌و‌ ‌به‌ راه آنان ‌مى‌ روند، موافق ‌و‌ همسوى ‌با‌ ايشانند ‌و‌ ‌در‌ آنچه اصحاب رسول خدا ‌به‌ آنان رسانده اند ‌بد‌ گمان نيستند.

•    بارالها ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز رستاخير ‌بر‌ پيروان ‌و‌ ‌بر‌ همسران ‌و‌ فرزندانشان ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ايشان ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ اطاعت نموده درود ‌و‌ رحمت فرست.

•    چنان درودى ‌كه‌ بوسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ايشان ‌را‌ ‌از‌ نافرمانى خود بازدارى ‌و‌ ‌در‌ باغهاى بهشت ‌و‌ ‌به‌ آنان فراخى عنايت كنى ‌و‌ بوسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌از‌ مكر ‌و‌ حيله ‌ى‌ شيطان بازشان دارى ‌و‌ ‌به‌ واسطه ‌ى‌ ‌آن‌ درود ‌بر‌ ‌هر‌ نيكى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ كمك خواستند ياريشان فرمايى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌جز‌ ‌آن‌ پيشامدى ‌كه‌ ‌به‌ خير راه نمايد حفظشان كنى.

•    و ‌به‌ سبب ‌آن‌ درود ايشان ‌را‌ ‌بر‌ اعتقاد ‌به‌ حسن اميد ‌به‌ ‌تو‌ ‌و‌ طمع ‌در‌ آنچه نزد تست ‌و‌ ترك سوءظن ‌در‌ آنچه ‌در‌ دسترس بندگان است برانگيزى.

•    تا آنان ‌را‌ ‌به‌ مقام شوق ‌و‌ رغبت ‌به‌ بارگاهت ‌و‌ ترس ‌از‌ قهر ‌و‌ عذابت بازگردانى ‌و‌ ‌به‌ گشايش ‌و‌ زياده طلبى دنيا ‌بى‌ رغبت شان نمايى ‌و‌ عمل براى آخرت ‌و‌ آمادگى براى آنچه ‌پس‌ ‌از‌ مرگ است ‌را‌ محبوبشان سازى.

•    و ‌هر‌ ناراحتى ‌كه‌ روز بيرون رفتن جانها ‌از‌ بدنهايشان ‌به‌ آنان رسد آسان فرمايى.

•    و ‌از‌ وقوع ‌در‌ امتحانهاى بسيار سخت ‌و‌ ‌از‌ سختى آتش دوزخ جاويد ماندن ‌در‌ ‌آن‌ معافشان فرمايى.

•    و ‌به‌ مقام آسايش ‌و‌ امنيتى ‌از‌ مقامهاى متقين روانه شان سازى.

..........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!