کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

روز عرفه، بخش نوزدهم

بگردان خواهش مرا ‌به‌ سوى ‌تو‌ برتر ‌از‌ خواهش خواهش كنندگان، ‌و‌ ثناء مرا ‌به‌ سوى خود بالاتر ‌از‌

بیشتر...

در ستايش خداوند، بخش دهم

حمدا يرتفع منا الى اعلى عليين ‌فى‌ كتاب مرقوم يشهده المقربون، حمدا تقربه عيوننا اذا برقت الابصار ‌و‌ تبيض ‌به‌ وجوهنا اذا اسودت

بیشتر...

درخواست اخلاق پسندیده، بخش سوم

اللغه: الوفور ‌به‌ معنى زيادتى صيغه ‌ى‌ فعول مصدر است مثل ركوع ‌و‌ سجود ‌و‌ نشور ‌و‌ ‌در‌ مقام

بیشتر...

دانش هواشناسى ‌در‌ آيات ‌و‌ روايات

اين دعا نكته هاى بسيار جالبى دارد ‌كه‌ ‌از‌ كرامت هاى حضرت سجاد عليه السلام ‌مى‌ باشد ، زيرا ‌آن‌ ‌چه‌ ‌در‌ اين دعا ذكر شده ، ‌بر‌ سيستم پيدايش ابر ‌و‌ باد ‌و‌

بیشتر...

علت عدم استجابت برخى دعاها

اين فراز ‌از‌ دعا ، ترجمان آيات بسيارى ‌از‌ قرآن كريم است ؛ ‌از‌ جمله خداوند ‌مى‌ فرمايد :  
 (و اذا سألك

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
11168
6273
52661303
اوقات شرعی

بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى امام عليه السلام است بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله.


•    و سپاس خداوندى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌به‌ فرستادن حضرت محمد پيغمبرش صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌نه‌ ‌بر‌ امت هاى گذشته ‌و‌ سده هاى سپرى شده ‌به‌ قدرت ‌و‌ توانايى ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند بزرگ ‌و‌ عظيم باشد ناتوان نيست ‌و‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند خرد ‌و‌ كوچك باشد ‌از‌ قدرتش پنهان نماند.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ آخرين همه ‌ى‌ امت ‌ها‌ (در فرستادن پيامبر) قرار داد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ منكران (رسول) گواه گرفت.
•    ‌و‌ ‌ما‌ مسلمانان ‌را‌ ‌به‌ نعمت خود ‌بر‌ آنان ‌كه‌ اندك بودند فزونى بخشيد.
•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌كه‌ امين ‌تو‌ ‌بر‌ وحيت بود ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌تو‌ ‌از‌ خلقت ‌و‌ دوست ‌تو‌ ‌از‌ بندگانت، پيشواى رحمت ‌و‌ عطوفت ‌و‌ جلودار خير ‌و‌ نيكى ‌و‌ كليد بركت است.

•    تا آنجا ‌كه‌ ‌او‌ وجود خود ‌را‌ براى انجام امر ‌تو‌ وقف كرد.
•    و بدنش ‌را‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌در‌ معرض سختى ‌و‌ آزار قرار داد.
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ ‌با‌ خويشانش آشكارا درافتاد.
•    و ‌در‌ راه رضاى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله ‌اش‌ جنگ نمود.
•    و ‌در‌ راه زنده كردن دينت ‌از‌ خويشاوندانش بريد.
•    و نزديكان ‌را‌ ‌به‌ جهت انكارشان دور كرد.
•    و مردم دورتر ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ نزديك فرمود.
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى نمود.
•    و ‌در‌ راه دين ‌تو‌ ‌با‌ نزديك ترين آنها دشمنى كرد.
•    و ‌در‌ رساندن رسالت ‌تو‌ خود ‌را‌ خسته كرد.
•    و براى فراخواندن ‌به‌ سوى آئين مبارك ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ سختى ‌و‌ رنج افكند.

•    و خود ‌را‌ ‌به‌ پند ‌و‌ اندرز پذيرندگان دعوتت مشغول ساخت.
•    و ‌به‌ شهرهاى غربت دور ‌از‌ كسان ‌و‌ محل سكونت ‌و‌ مكان تولدش ‌و‌ جاى آرامش جانش هجرت نمود بدين خواسته ‌كه‌ دين ‌تو‌ عزيز ‌و‌ توانمند گردد ‌و‌ ‌بر‌ عليه كافران ‌تو‌ يارى طلبد.

•    تا آنجا ‌كه‌ آنچه درباره ‌ى‌ دشمنانت ‌مى‌ خواست ‌به‌ دست آورد.
•    و آنچه ‌در‌ مورد دوستانت ‌مى‌ انديشيد ‌به‌ انجام رسيد.
•    پس ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌به‌ مدد ‌تو‌ طلب پيروزى ‌مى‌ كرد ‌و‌ ‌با‌ ياريت ‌در‌ ضعفش ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ يافت ‌به‌ جنگ آنان قيام نمود.

•    پس ‌با‌ آنان ‌در‌ ميان ديارشان جنگ نمود.
•    و ‌به‌ مركز محل استقرارشان هجوم برد.
•    تا اينكه امر ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ كلمه ‌ات‌ اعتلا يافت اگر ‌چه‌ مشركان نمى پسنديدند.

•    بار خدايا ‌به‌ واسطه ‌ى‌ رنجى ‌كه‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ كشيد ‌او‌ ‌را‌ ‌تا‌ بلندترين درجه ‌ى‌ بهشت بلندى مقام بخش.

•    تا جايى ‌كه‌ منزلتى مساوى ‌او‌ ‌و‌ رتبه ‌اى‌ همانند ‌او‌ باشد ‌و‌ ‌نه‌ فرشته ‌اى‌ مقرب ‌و‌ ‌نه‌ پيامبر مرسلى ‌در‌ پيشگاه حضرتت برابر ‌او‌ نگردد.

•    و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ شفاعتى نيكو درباره ‌ى‌ خويشان مطهرش ‌و‌ امت مؤمنينش بيش ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌او‌ وعده داده ‌اى‌ عطا فرما.

•    اى آنكه وعده ‌ات‌ انجام يابد، ‌اى‌ آنكه عهدت وفا شود، ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چند برابرش ‌به‌ خوبى تبديل كنى، ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل ‌و‌ احسانى بزرگ ‌مى‌ باشى.

.....................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!