کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

مفهوم عرش ‌و‌ كرسى

 اَللَّهُمَّ ‌و‌ حَمَلَةُ عَرْشِكَ الّذِينَ ‌لا‌ يَفْتُرونَ ‌من‌ تَسبِيحِكَ، ‌و‌ ‌لا‌ يَسئَمونَ ‌من‌ تَقْدِيسكَ، ‌و‌ ‌لا‌ يَسْتَحْسِرُونَ ‌من‌ عِبادتكَ ‌و‌

بیشتر...

هنگام ختم قرآن

اين دعا ‌را‌ امام سجاد عليه السلام ‌به‌ هنگام ختم قرآن قرائت ‌مى‌ كرده. ‌در‌ اين دعا قرآن كريم ‌را‌ ‌از‌ زاويه هاى مختلف معرفى فرموده است.

―    در نخستين فراز

بیشتر...

در ستايش خداوند، بخش بیست و یکم

و أمنا ‌من‌ غضبه، ‌و‌ ظهيرا على طاعته، ‌و‌ حاجزا عن معصيته ‌و‌ عونا على تأديه حقه ‌و‌ ظائفه. حمدا نسعد

بیشتر...

ميكائيل ‌و‌ جبرئيل

 ‌و‌ مِيكائيلُ ذوُ الْجاهِ عِنْدَكَ، ‌و‌ الْمَكانِ الرَّفيعِ ‌من‌ طاعِتِكَ ‌و‌ جِبْرِيلُ الْاَمِينُ عَلى وَحْيِكَ، الْمُطاعُ ‌فى‌ اَهْلِ سَمَواتِكَ، الْمَكِينُ

بیشتر...

نیایش هنگام دشواری و اندوه، بخش هشتم

اللغه: صدر صدورا ‌اى‌ رجع رجوعا. صدور ‌ضد‌ ورود.  
 التركيب: فاء سببيه است.  
 شرح: يعنى ‌به‌ سبب اينكه نيست

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1088
12457
52499401
اوقات شرعی

بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى امام عليه السلام است بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله.


•    و سپاس خداوندى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌به‌ فرستادن حضرت محمد پيغمبرش صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌نه‌ ‌بر‌ امت هاى گذشته ‌و‌ سده هاى سپرى شده ‌به‌ قدرت ‌و‌ توانايى ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند بزرگ ‌و‌ عظيم باشد ناتوان نيست ‌و‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند خرد ‌و‌ كوچك باشد ‌از‌ قدرتش پنهان نماند.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ آخرين همه ‌ى‌ امت ‌ها‌ (در فرستادن پيامبر) قرار داد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ منكران (رسول) گواه گرفت.
•    ‌و‌ ‌ما‌ مسلمانان ‌را‌ ‌به‌ نعمت خود ‌بر‌ آنان ‌كه‌ اندك بودند فزونى بخشيد.
•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌كه‌ امين ‌تو‌ ‌بر‌ وحيت بود ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌تو‌ ‌از‌ خلقت ‌و‌ دوست ‌تو‌ ‌از‌ بندگانت، پيشواى رحمت ‌و‌ عطوفت ‌و‌ جلودار خير ‌و‌ نيكى ‌و‌ كليد بركت است.

•    تا آنجا ‌كه‌ ‌او‌ وجود خود ‌را‌ براى انجام امر ‌تو‌ وقف كرد.
•    و بدنش ‌را‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌در‌ معرض سختى ‌و‌ آزار قرار داد.
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ ‌با‌ خويشانش آشكارا درافتاد.
•    و ‌در‌ راه رضاى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله ‌اش‌ جنگ نمود.
•    و ‌در‌ راه زنده كردن دينت ‌از‌ خويشاوندانش بريد.
•    و نزديكان ‌را‌ ‌به‌ جهت انكارشان دور كرد.
•    و مردم دورتر ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ نزديك فرمود.
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى نمود.
•    و ‌در‌ راه دين ‌تو‌ ‌با‌ نزديك ترين آنها دشمنى كرد.
•    و ‌در‌ رساندن رسالت ‌تو‌ خود ‌را‌ خسته كرد.
•    و براى فراخواندن ‌به‌ سوى آئين مبارك ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ سختى ‌و‌ رنج افكند.

•    و خود ‌را‌ ‌به‌ پند ‌و‌ اندرز پذيرندگان دعوتت مشغول ساخت.
•    و ‌به‌ شهرهاى غربت دور ‌از‌ كسان ‌و‌ محل سكونت ‌و‌ مكان تولدش ‌و‌ جاى آرامش جانش هجرت نمود بدين خواسته ‌كه‌ دين ‌تو‌ عزيز ‌و‌ توانمند گردد ‌و‌ ‌بر‌ عليه كافران ‌تو‌ يارى طلبد.

•    تا آنجا ‌كه‌ آنچه درباره ‌ى‌ دشمنانت ‌مى‌ خواست ‌به‌ دست آورد.
•    و آنچه ‌در‌ مورد دوستانت ‌مى‌ انديشيد ‌به‌ انجام رسيد.
•    پس ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌به‌ مدد ‌تو‌ طلب پيروزى ‌مى‌ كرد ‌و‌ ‌با‌ ياريت ‌در‌ ضعفش ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ يافت ‌به‌ جنگ آنان قيام نمود.

•    پس ‌با‌ آنان ‌در‌ ميان ديارشان جنگ نمود.
•    و ‌به‌ مركز محل استقرارشان هجوم برد.
•    تا اينكه امر ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ كلمه ‌ات‌ اعتلا يافت اگر ‌چه‌ مشركان نمى پسنديدند.

•    بار خدايا ‌به‌ واسطه ‌ى‌ رنجى ‌كه‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ كشيد ‌او‌ ‌را‌ ‌تا‌ بلندترين درجه ‌ى‌ بهشت بلندى مقام بخش.

•    تا جايى ‌كه‌ منزلتى مساوى ‌او‌ ‌و‌ رتبه ‌اى‌ همانند ‌او‌ باشد ‌و‌ ‌نه‌ فرشته ‌اى‌ مقرب ‌و‌ ‌نه‌ پيامبر مرسلى ‌در‌ پيشگاه حضرتت برابر ‌او‌ نگردد.

•    و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ شفاعتى نيكو درباره ‌ى‌ خويشان مطهرش ‌و‌ امت مؤمنينش بيش ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌او‌ وعده داده ‌اى‌ عطا فرما.

•    اى آنكه وعده ‌ات‌ انجام يابد، ‌اى‌ آنكه عهدت وفا شود، ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چند برابرش ‌به‌ خوبى تبديل كنى، ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل ‌و‌ احسانى بزرگ ‌مى‌ باشى.

.....................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!