کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

صحابه محمد (ص)

 اَللَّهُمَّ ‌و‌ اَصْحابُ مُحَمَّدٍ (ص) خاصَّةً الَّذينَ اَحْسَنُوا الصَّحابَةَ وَالَّذينَ اَبْلَوُا الْبَلاءَ الْحَسَنَ ‌فى‌ نَصْرِه، ‌و‌ كانَفُوهُ، ‌و‌

بیشتر...

دعا ، تعليم خودباورى الهى

امام عليه السلام تنها منطقه ‌ى‌ امن ‌را‌ باب رحمت الهى ‌مى‌ داند ‌و‌ ‌به‌ فرد گرفتار ‌مى‌ آموزد ‌كه‌ ‌به‌ ‌هر‌ ‌جا‌ رود ‌در‌ امان نيست ‌و‌ تنها راه نجات

بیشتر...

درخواست يارى براى اداء دين، بخش دوم

اللغه: حجب: منع ‌و‌ ستر.  
 اسراف: صرف مال خارج ‌از‌ اندازه.  
 ازدياد: زياده روى نمودن.  
 قوام: راست كردن

بیشتر...

نيايش هنگام ختم قرآن، بخش دوازدهم

‌و‌ نيز روايت نمايد ‌به‌ سند خود ‌از‌ حضرت صادق (ع) ‌كه‌ فرمود: ‌هر‌ ‌كه‌ سوره ‌ى‌ يونس

بیشتر...

هنگامي كه‌ از‌ خدا طلب عافيت مي‌ كرد ‌و‌ شكر بر‌

دعاي ‌آن حضرت است به‌ هنگامي كه‌ از‌ خدا طلب عافيت مي‌ كرد ‌و‌ شكر بر‌ عافيت.
توضيح آنكه «عافيت» معني وسيع تري از‌ تندرستي دارد. ‌و‌ ‌آن عبارت است از‌ سلامت

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2168
4281
52557904
اوقات شرعی

بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى امام عليه السلام است بعد ‌از‌ اين ستايش ‌در‌ درود فرستادن ‌بر‌ رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ اله.


•    و سپاس خداوندى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌به‌ فرستادن حضرت محمد پيغمبرش صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌نه‌ ‌بر‌ امت هاى گذشته ‌و‌ سده هاى سپرى شده ‌به‌ قدرت ‌و‌ توانايى ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند بزرگ ‌و‌ عظيم باشد ناتوان نيست ‌و‌ هيچ چيز ‌هر‌ چند خرد ‌و‌ كوچك باشد ‌از‌ قدرتش پنهان نماند.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ آخرين همه ‌ى‌ امت ‌ها‌ (در فرستادن پيامبر) قرار داد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ منكران (رسول) گواه گرفت.
•    ‌و‌ ‌ما‌ مسلمانان ‌را‌ ‌به‌ نعمت خود ‌بر‌ آنان ‌كه‌ اندك بودند فزونى بخشيد.
•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌كه‌ امين ‌تو‌ ‌بر‌ وحيت بود ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ ‌تو‌ ‌از‌ خلقت ‌و‌ دوست ‌تو‌ ‌از‌ بندگانت، پيشواى رحمت ‌و‌ عطوفت ‌و‌ جلودار خير ‌و‌ نيكى ‌و‌ كليد بركت است.

•    تا آنجا ‌كه‌ ‌او‌ وجود خود ‌را‌ براى انجام امر ‌تو‌ وقف كرد.
•    و بدنش ‌را‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌در‌ معرض سختى ‌و‌ آزار قرار داد.
•    و ‌در‌ دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ ‌با‌ خويشانش آشكارا درافتاد.
•    و ‌در‌ راه رضاى ‌تو‌ ‌با‌ قبيله ‌اش‌ جنگ نمود.
•    و ‌در‌ راه زنده كردن دينت ‌از‌ خويشاوندانش بريد.
•    و نزديكان ‌را‌ ‌به‌ جهت انكارشان دور كرد.
•    و مردم دورتر ‌را‌ ‌به‌ جهت پذيرفتن دين ‌تو‌ نزديك فرمود.
•    و ‌در‌ راه ‌تو‌ ‌با‌ دورترين مردم دوستى نمود.
•    و ‌در‌ راه دين ‌تو‌ ‌با‌ نزديك ترين آنها دشمنى كرد.
•    و ‌در‌ رساندن رسالت ‌تو‌ خود ‌را‌ خسته كرد.
•    و براى فراخواندن ‌به‌ سوى آئين مبارك ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ سختى ‌و‌ رنج افكند.

•    و خود ‌را‌ ‌به‌ پند ‌و‌ اندرز پذيرندگان دعوتت مشغول ساخت.
•    و ‌به‌ شهرهاى غربت دور ‌از‌ كسان ‌و‌ محل سكونت ‌و‌ مكان تولدش ‌و‌ جاى آرامش جانش هجرت نمود بدين خواسته ‌كه‌ دين ‌تو‌ عزيز ‌و‌ توانمند گردد ‌و‌ ‌بر‌ عليه كافران ‌تو‌ يارى طلبد.

•    تا آنجا ‌كه‌ آنچه درباره ‌ى‌ دشمنانت ‌مى‌ خواست ‌به‌ دست آورد.
•    و آنچه ‌در‌ مورد دوستانت ‌مى‌ انديشيد ‌به‌ انجام رسيد.
•    پس ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌به‌ مدد ‌تو‌ طلب پيروزى ‌مى‌ كرد ‌و‌ ‌با‌ ياريت ‌در‌ ضعفش ‌از‌ ‌تو‌ نيرو ‌مى‌ يافت ‌به‌ جنگ آنان قيام نمود.

•    پس ‌با‌ آنان ‌در‌ ميان ديارشان جنگ نمود.
•    و ‌به‌ مركز محل استقرارشان هجوم برد.
•    تا اينكه امر ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ كلمه ‌ات‌ اعتلا يافت اگر ‌چه‌ مشركان نمى پسنديدند.

•    بار خدايا ‌به‌ واسطه ‌ى‌ رنجى ‌كه‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ كشيد ‌او‌ ‌را‌ ‌تا‌ بلندترين درجه ‌ى‌ بهشت بلندى مقام بخش.

•    تا جايى ‌كه‌ منزلتى مساوى ‌او‌ ‌و‌ رتبه ‌اى‌ همانند ‌او‌ باشد ‌و‌ ‌نه‌ فرشته ‌اى‌ مقرب ‌و‌ ‌نه‌ پيامبر مرسلى ‌در‌ پيشگاه حضرتت برابر ‌او‌ نگردد.

•    و ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ شفاعتى نيكو درباره ‌ى‌ خويشان مطهرش ‌و‌ امت مؤمنينش بيش ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌او‌ وعده داده ‌اى‌ عطا فرما.

•    اى آنكه وعده ‌ات‌ انجام يابد، ‌اى‌ آنكه عهدت وفا شود، ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ بديها ‌را‌ ‌به‌ چند برابرش ‌به‌ خوبى تبديل كنى، ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل ‌و‌ احسانى بزرگ ‌مى‌ باشى.

.....................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!