کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

دعاى تضرع ‌و‌ زارى

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام تضرع ‌و‌ زارى خود ‌را‌ ‌در‌ پيشگاه خداوند عرضه ‌مى‌ دارد چنين آمده:

―     (اى خداى ‌من‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ ستايم- ‌و‌ ‌تو‌ شايسته

بیشتر...

درخواست عفو ‌از‌ گناه

اين دعا ‌كه‌ ‌در‌ حقيقت نيايش حضرت ‌در‌ طلب عفو ‌و‌ بخشش است مطالب بسيار مهمى ‌را‌ ‌در‌ ‌بر‌ دارد.

―    در جمله ‌ى‌ اول ‌از‌ نخستين فراز چنين عرض ‌مى‌ كند:

بیشتر...

التماس ‌و‌ اصرار به‌ درگاه الهى

از دعاهاى  ‌آن حضرت است در‌  التماس  ‌و‌  اصرار به‌  درگاه الهى


o    اى خدايى كه‌  چيزى در‌  زمين  ‌و‌  آسمان بر‌  تو‌  نهان نيست،  ‌و‌  چگونه چيزى را‌  كه‌ 

بیشتر...

دعاى درخواست بارش باران

اين دعا ‌را‌ امام سجاد عليه السلام ‌در‌ عصر ‌و‌ جامعه ‌اى‌ انشا نموده است ‌كه‌ خبرى ‌از‌ دانش هواشناسى ‌در‌ ‌آن‌ نبود . ‌از‌ اين ‌رو‌ ، نكات علمى ‌اى‌ ‌كه‌

بیشتر...

درباره درخواست كمك نمودن بر‌ پرداخت وام

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، درباره درخواست كمك نمودن بر‌ پرداخت وام

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا معاف دار، از‌ وامى كه‌ با‌ ‌آن

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
11040
6273
52661175
اوقات شرعی

در‌ اعتراف ‌به‌ گناه ‌و‌ طلب توبه ‌از‌ خداى تعالى

و ‌از دعاهاى‌آن‌ حضرت (ع) است ‌در‌ اعتراف ‌به‌ گناه ‌و‌ طلب توبه ‌از‌ خداى تعالى


―    خدايا ‌سه‌ چيز مرا ‌از‌ سئوال ‌تو‌ باز ‌مى‌ دارد ‌و‌ ‌يك‌ چيز مرا ‌در‌ ‌آن‌ ترغيب ‌مى‌ كند

―    بازمى دارد فرمانى ‌كه‌ ‌تو‌ دادى ‌و‌ ‌من‌ ‌در‌ اطاعت كندى نمودم ‌و‌ آنكه نهى كردى ‌و‌ ‌من‌ سوى نهى ‌تو‌ شتافتم ‌و‌ نعمت بخشيدى ‌و‌ ‌من‌ ‌در‌ سپاسگزارى ‌آن‌ كوتاهى كردم  

―    و مرا ‌در‌ مسئلت ‌تو‌ ترغيب ‌مى‌ كند تفضل ‌تو‌ ‌بر‌ كسى ‌كه‌ روى ‌به‌ ‌تو‌ آورد ‌و‌ ‌به‌ گمان نيكو سوى ‌تو‌ آمد. چون ‌هر‌ احسانى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ رسد افزون ‌از‌ استحقاق بندگان است ‌و‌ همه نعمتهاى ‌تو‌ ‌بى‌ علت ‌و‌ سبب  

―    اينك ‌من‌ ‌به‌ درگاه عزت ‌تو‌ مانند بنده فرمانبردار ‌و‌ ذليل ايستاده ‌و‌ مانند مردم مستمند ‌و‌ ‌بى‌ چيز ‌با‌ شرمسارى ‌از‌ ‌تو‌ مسئلت ‌مى‌ كنم  

―    اقرار دارم ‌در‌ هيچ حال ‌از‌ نعمت ‌تو‌ خالى نبوده ‌ام‌ ‌و‌ ‌با‌ احسان فراوان ‌تو‌ هرگز ‌از‌ نافرمانى سالم نمانده  
―    آيا اقرار ‌من‌ ‌به‌ بدى عمل مرا سود خواهد داد؟ ‌و‌ اعتراف ‌من‌ ‌به‌ زشتى كردار مرا نجات خواهد بخشيد؟ آيا ‌در‌ اين مقام شايسته است خشم خود ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ واجب شمرى؟ ‌و‌ ‌در‌ هنگام دعاى ‌من‌ غضب ‌تو‌ مرا فرو گيرد؟

―    اى خداوند پاك چونكه ‌در‌ توبه ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ گشوده ‌اى‌ ‌از‌ ‌تو‌ نوميد نشوم بلكه مانند بنده خوار ستمكار ‌بر‌ خود ‌كه‌ حرمت خداوند ‌و‌ مالك ‌را‌ نگاه نداشته،

―    و گناهانش بسيار بزرگ است ‌و‌ روزگار عمرش گذشته است ‌و‌ سپرى شده چندانكه نگاه ‌مى‌ كند هنگام كار كردن بسر آمده است ‌و‌ مدت زندگى ‌به‌ آخر رسيده ‌و‌ يقين داند ‌كه‌ ‌از‌ عقاب ‌تو‌ راه نجات نيست ‌و‌ ‌از‌ خشم ‌تو‌ گريزگاه ندارد سوى ‌تو‌ بازگشته، ‌رو‌ ‌به‌ ‌تو‌ آورده ‌و‌ ‌به‌ اخلاص توبه كرده ‌با‌ دلى پاك ‌در‌ خدمت ‌تو‌ ايستاده ‌و‌ ‌به‌ صداى گرفته ‌و‌ آهسته ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خواند

―    به فروتنى پيش ‌تو‌ ‌خم‌ گشته ‌و‌ ‌سر‌ ‌به‌ زير افكنده پشت ‌دو‌ ‌تا‌ كرده ترس پاهاى ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ لرزه درآورده است ‌و‌ اشك چشم ‌دو‌ گونه ‌او‌ ‌را‌ فرو گرفته (مى گويد) ‌كه‌ ‌اى‌ مهربانترين
―    مهربانان ‌اى‌ بخشنده ‌تر‌ كسى ‌كه‌ خواهندگان پيوسته قصد ‌تو‌ ‌مى‌ كنند ‌اى‌ مهربانتر كسى ‌كه‌ آمرزش طلبان گرد خانه ‌تو‌ ‌مى‌ گردند، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ مهر ‌تو‌ ‌از‌ كين ‌تو‌ فزونتر است ‌و‌ خشنودى ‌تو‌ ‌از‌ خشمت بيشتر.
―    اى كسى ‌كه‌ بدر گذشتن ‌از‌ گناهان خلق ‌حق‌ شكر خود ‌را‌ ‌بر‌ آنها ثابت گردانيدى ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ بندگان ‌را‌ ‌به‌ پذيرفتن توبه عادت داده اى، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ عمل زشت ‌و‌ فاسد آنان ‌را‌ ‌به‌ سبب پشيمانى ‌به‌ صلاح آوردى، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ‌به‌ اندك عمل ‌از‌ ايشان خرسندى ‌و‌ نيكى ‌كم‌ ‌را‌ ‌به‌ ثواب بسيار پاداش ‌مى‌ دهى، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ اجابت دعاى آنان ‌را‌ ‌بر‌ خود حتم كردى ‌و‌ آنان ‌را‌ ‌به‌ پاداش نيك ‌به‌ فضل خود نويد دادى  

―    گناهكارترين ‌كس‌ نيستم ‌كه‌ نافرمانى كرده ‌و‌ ‌تو‌ آمرزيده ‌اى‌ ‌و‌ سزاوارترين مردم ‌به‌ سرزنش نيستم ‌كه‌ ‌از‌ كردار خود عذر خواسته ‌و‌ ‌تو‌ پذيرفتى ‌و‌ ظالمترين ‌كس‌ نيستم ‌كه‌ توبه كرده ‌و‌ ‌تو‌ سوى ‌او‌ بازگشتى  

―    اينك ‌از‌ گذشته ‌ها‌ پشيمانم ‌و‌ ‌از‌ بار گرانى ‌كه‌ ‌بر‌ دوش ‌من‌ فراهم آمده ترسان، ‌و‌ ‌از‌ آنچه گرفتار ‌آن‌ شده ‌ام‌ سخت شرمسار

―    مى دانم ‌كه‌ ‌در‌ گذشت ‌از‌ گناه بزرگ پيش ‌تو‌ بزرگ نيست ‌و‌ بخشيدن گناه عظيم ‌را‌ دشوار نمى شمرى ‌و‌ مسامحت ‌در‌ جرمهاى سنگين ‌بر‌ ‌تو‌ گران نيست ‌و‌ دوست ترين بندگان پيش ‌تو‌ كسى است ‌كه‌ سركشى نكند ‌و‌ ‌بر‌ گناه اصرار نورزد ‌و‌ پيوسته آمرزش خواهد
―    و ‌من‌ بيزارم ‌از‌ سركشى ‌بر‌ ‌تو‌ ‌و‌ پناه ‌به‌ ‌تو‌ ‌مى‌ برم ‌از‌ اصرار ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ آمرزش ‌مى‌ خواهم براى ‌هر‌ تقصير ‌كه‌ كردم ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ يارى ‌مى‌ طلبم براى ‌هر‌ ‌چه‌ ‌از‌ ‌آن‌ فرومانده ‌ام‌  

―    خدايا درود ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ فرست ‌و‌ ‌از‌ ‌هر‌ حقى ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ دارى بگذر ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌من‌ مستوجبم ‌از‌ تو، مرا حفظ ‌كن‌ ‌و‌ ‌از‌ آنچه گناهكاران ‌مى‌ ترسند ‌در‌ پناه خود گير، ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ عفو كردن قادرى ‌و‌ اميد آمرزش ‌به‌ ‌تو‌ است ‌تو‌ ‌را‌ ‌به‌ عفو ‌و‌ گذشت شناخته ايم. حاجت مرا ‌از‌ غير ‌تو‌ نتوان خواست ‌و‌ گناه مرا غير ‌تو‌ نخواهد آمرزيد حاشا ‌و‌ كلا

―    و ‌من‌ ‌بر‌ خود نمى ترسم مگر ‌از‌ عذاب تو، توئى سزاوار آنكه ‌از‌ عذاب ‌تو‌ بترسند ‌و‌ ‌هم‌ شايسته ‌آن‌ ‌كه‌ آمرزش ‌از‌ ‌تو‌ چشم دارند. درود ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ فرست ‌و‌ حاجت مرا روا ‌كن‌ ‌و‌ مطلوب مرا برآور ‌و‌ گناه مرا بيامرز ‌و‌ ‌از‌ ترسم ايمنى ‌ده‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز توانائى ‌و‌ اينهمه ‌بر‌ ‌تو‌ آسان است آمين ‌يا‌ رب العالمين
.

............................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!