کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

زارى نمودن ‌و‌ فروتنى كردن

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ زارى نمودن ‌و‌ فروتنى كردن

-    خداى من، تو‌ را‌ سپاس گزارم ‌و‌ تو‌ شايسته سپاسى، بر‌ نيكويى نيكى ات به‌ من، ‌و‌ فراخى نعمت

بیشتر...

دعاى رفع ستم

̶    اى ‌آن كه‌ اخبار ستم رسيدگان برو پوشيده نيست،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ گزارش حالشان به‌ گواهى گواهان نيازى ندارد،

̶    و اى ‌آن كه‌ يارى وى به‌ ستم رسيدگان

بیشتر...

هنگام ختم قرآن

اين دعا ‌را‌ امام سجاد عليه السلام ‌به‌ هنگام ختم قرآن قرائت ‌مى‌ كرده. ‌در‌ اين دعا قرآن كريم ‌را‌ ‌از‌ زاويه هاى مختلف معرفى فرموده است.

―    در نخستين فراز

بیشتر...

درخواست برطرف نمودن اندوه ها

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ درخواست برطرف نمودن اندوه ها

-    اى برطرف كننده اندوه ‌و‌ ازبين برنده غم. اى‌ بخشنده در‌ دنيا ‌و‌ آخرت ‌و‌ مهربان در‌ ‌آن

بیشتر...

دعا براى همسايگان ‌و‌ دوستان

اين دعا ‌كه‌ درباره ‌ى‌ همسايگان ‌و‌ دوستان ‌از‌ لسان امام سجاد عليه السلام صادر شده بخش مهمى ‌از‌ حقوق همسايگان ‌و‌ دوستان ‌را‌ برشمرده است.

―    در نخستين

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4408
11505
52685134
اوقات شرعی

در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است عليه السلام ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها


―    خدايا پيروان پيغمبران ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ اهل زمين ‌كه‌ وقتى دشمنان انبيا ‌به‌ تكذيب برخاستند آنها نديده ايمان آوردند ‌و‌ راستى ‌از‌ روى ايمان رغبت نمودند

―    در ‌هر‌ عهد ‌و‌ زمان ‌از‌ دوران آدم ‌تا‌ زمان محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله رسولى فرستادى ‌و‌ راهنمائى برگزيدى ‌كه‌ پيشواى هدايت بودند ‌و‌ سرور پرهيزكاران، ‌بر‌ همه آنها درود باد. خداوندا ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خوشنودى ‌به‌ آنان عنايت فرما
―    خاصه اصحاب محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌كه‌ ‌حق‌ صحبت ادا كردند ‌و‌ ‌در‌ يارى ‌او‌ نيك كوشيدند ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ مدد كردند ‌و‌ سوى ‌او‌ شتافتند. ‌و‌ ‌به‌ دعوت ‌او‌ پيشى گرفتند ‌و‌ چون براهين نبوت خود ‌را‌ ‌به‌ آنان شنوانيد پذيرفتند

―    و ‌از‌ زن ‌و‌ فرزند جدا گشتند ‌تا‌ سخن ‌او‌ آشكار گشت ‌و‌ براى استوار كردن دين ‌او‌ ‌با‌ پدر ‌و‌ پسر خود درآويختند ‌و‌ ‌به‌ يمن حضرتش داد خود بگرفتند

―    دوستى ‌او‌ ‌در‌ ‌دل‌ داشتند ‌به‌ اميد تجارتى ‌كه‌ هرگز كاسد نگردد

―    خويشان ‌از‌ آنها بيگانه گشتند چون ‌كه‌ ‌در‌ دامن ‌او‌ آويختند ‌و‌ نزديكان دور شدند چون ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرب ‌او‌ آرميدند

―    پس خدايا آنچه ‌را‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ رها كردند ‌از‌ نظر عنايت دور مدار، ‌به‌ خشنودى خود آنها ‌را‌ شاد ‌كن‌ ‌كه‌ مردم ‌را‌ ‌بر‌ پرستش ‌تو‌ متفق ساختند ‌و‌ ‌بر‌ پيغمبر ‌تو‌ خلق ‌را‌ سوى ‌تو‌ خواندند

―    و پاداش عمل آنان ‌را‌ كامل مرحمت ‌كن‌ ‌كه‌ ‌از‌ خاندان خود دورى گزيدند. ‌و‌ ‌از‌ فراخى معاش ‌به‌ تنگى راضى گشتند ‌و‌ درود فرست ‌بر‌ ستمديدگان ايشان ‌در‌ راه عزت دين ‌تو‌ چنانكه آنان ‌را‌ ‌به‌ كثرت عدد نيرو دادى  
―    خدايا بهترين پاداش خود ‌را‌ بدان گروه برسان ‌كه‌ ‌در‌ نيكوكارى پيرو ياران پيغمبر شدند. ‌مى‌ گفتند ‌اى‌ پروردگار ما، ‌ما‌ ‌و‌ برادران ‌ما‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان سبقت جستند بيامرز

―    آنها ‌كه‌ روش صحابه ‌را‌ گرفتند ‌و‌ طريقت آنان ‌را‌ برگزيدند ‌و‌ ‌با‌ كردارى مانند آنها روزگار بسر بردند

―    در بينائى آنها ‌شك‌ راه نيافت ‌و‌ ‌در‌ پيروى آثار ‌و‌ اقتدا ‌به‌ چراغ هدايت ايشان ترديد ننمودند

―    يار ‌و‌ مددكار آنان بودند دين آنها ‌را‌ پذيرفتند ‌و‌ ‌به‌ سيرت آنان راه يافتند ‌و‌ ‌با‌ آنها ‌دل‌ راست داشتند ‌و‌ سخنان ايشان ‌را‌ ‌هر‌ ‌چه‌ گفتند باور كردند

―    خدايا درود فرست ‌بر‌ پيروان ايشان ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز قيامت ‌و‌ ‌بر‌ زنان ‌و‌ فرزندان ايشان ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ فرمان ‌تو‌ برد

―    درودى ‌كه‌ آنها ‌را‌ ‌از‌ معصيت بازدارى ‌و‌ باغ بهشت ‌را‌ ‌بر‌ ايشان گشاده گردانى ‌و‌ ‌از‌ مكر شيطان حفظ كنى ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار نيك ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ توفيق خواهند آنان ‌را‌ توفيق دهى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز نگهدارى مگر آنچه خير آنها باشد
―    ايشان ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌كه‌ چشم اميدشان ‌به‌ دست ‌تو‌ باشد ‌و‌ طمع ‌در‌ نعمتهاى ‌تو‌ بندند ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌در‌ دست بندگان تست چشم فروپوشند

―    چنان ‌كن‌ ‌تا‌ رغبت سوى ‌تو‌ داشته باشند ‌و‌ ترس ايشان ‌هم‌ ‌از‌ ‌تو‌ باشد. ‌و‌ ‌از‌ فراخى دنيا روى بگردانند ‌و‌ دوستار عمل آخرت ‌و‌ آماده جهان ‌پس‌ ‌از‌ مرگ گردند

―    آنروز ‌كه‌ جانها ‌از‌ ‌تن‌ بيرون رود ‌هر‌ اندوهى ‌كه‌ روى بديشان كند ‌بر‌ آنها آسان ‌كن‌  

―    و آنان ‌را‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ موجب فتنه آنها شود ‌و‌ ‌از‌ آتش سخت ‌و‌ جاويد ماندن ‌در‌ ‌آن‌ ايمن گردان  

―    و آنان ‌را‌ بجاى امن ‌بر‌ ‌كه‌ آسايشگاه پرهيزكاران است.

......................................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!