کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

درخواست معذرت

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ دعاى (اعتذار) خوانده ‌مى‌ شود نسبت ‌به‌ كوتاهى ‌از‌ انجام ‌يك‌ سلسله حقوق معذرت ‌مى‌ طلبد

―    نخست ‌مى‌ گويد: (بار خداوندا ‌من‌ ‌در‌ پيشگاه

بیشتر...

درود بر‌ حاملان عرش ‌و‌ هر‌ ملك مقرب ديگر، بخش

روايت شده است ‌از‌ نبى صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌كه‌ فرمودند: ‌كه‌ زمانى ‌كه‌ خلاق عالم عرش ‌را‌ خلقت

بیشتر...

ثمره ‌ها‌ ‌و‌ نتايج تقوا ‌در‌ آيات قرآن

مرحوم علامه «سيد على خان مدنى» ‌در‌ شرح بسيار شريف خود ‌از‌ بعضى ‌از‌ عارفان نقل فرموده ‌كه‌ نيكى هاى دنيا ‌و‌ آخرت ‌در‌ زير كلمه ‌ى‌ جامعه ‌ى‌ تقوا مندرج است

بیشتر...

نیایش برای راندن شیطان، بخش سوم

مير حسين قاضى ‌در‌ شرح ديوان حضرت امير (ع) حكايت ‌مى‌ كند ‌از‌ ملا جلال دوانى گفت ‌در‌ سفر مكه ‌در‌ بعضى

بیشتر...

پس از ستایش خداوند و درود بر رسول او

اللغه: المنه خدمت ‌و‌ اعطاء ‌به‌ ديگرى كردن ‌كه‌ ‌در‌ مقابل، عوض نداشته باشد ‌و‌ ‌آن‌ موجب انفعال

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1424
12457
52499737
اوقات شرعی

در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است عليه السلام ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها


―    خدايا پيروان پيغمبران ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ اهل زمين ‌كه‌ وقتى دشمنان انبيا ‌به‌ تكذيب برخاستند آنها نديده ايمان آوردند ‌و‌ راستى ‌از‌ روى ايمان رغبت نمودند

―    در ‌هر‌ عهد ‌و‌ زمان ‌از‌ دوران آدم ‌تا‌ زمان محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله رسولى فرستادى ‌و‌ راهنمائى برگزيدى ‌كه‌ پيشواى هدايت بودند ‌و‌ سرور پرهيزكاران، ‌بر‌ همه آنها درود باد. خداوندا ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خوشنودى ‌به‌ آنان عنايت فرما
―    خاصه اصحاب محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌كه‌ ‌حق‌ صحبت ادا كردند ‌و‌ ‌در‌ يارى ‌او‌ نيك كوشيدند ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ مدد كردند ‌و‌ سوى ‌او‌ شتافتند. ‌و‌ ‌به‌ دعوت ‌او‌ پيشى گرفتند ‌و‌ چون براهين نبوت خود ‌را‌ ‌به‌ آنان شنوانيد پذيرفتند

―    و ‌از‌ زن ‌و‌ فرزند جدا گشتند ‌تا‌ سخن ‌او‌ آشكار گشت ‌و‌ براى استوار كردن دين ‌او‌ ‌با‌ پدر ‌و‌ پسر خود درآويختند ‌و‌ ‌به‌ يمن حضرتش داد خود بگرفتند

―    دوستى ‌او‌ ‌در‌ ‌دل‌ داشتند ‌به‌ اميد تجارتى ‌كه‌ هرگز كاسد نگردد

―    خويشان ‌از‌ آنها بيگانه گشتند چون ‌كه‌ ‌در‌ دامن ‌او‌ آويختند ‌و‌ نزديكان دور شدند چون ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرب ‌او‌ آرميدند

―    پس خدايا آنچه ‌را‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ رها كردند ‌از‌ نظر عنايت دور مدار، ‌به‌ خشنودى خود آنها ‌را‌ شاد ‌كن‌ ‌كه‌ مردم ‌را‌ ‌بر‌ پرستش ‌تو‌ متفق ساختند ‌و‌ ‌بر‌ پيغمبر ‌تو‌ خلق ‌را‌ سوى ‌تو‌ خواندند

―    و پاداش عمل آنان ‌را‌ كامل مرحمت ‌كن‌ ‌كه‌ ‌از‌ خاندان خود دورى گزيدند. ‌و‌ ‌از‌ فراخى معاش ‌به‌ تنگى راضى گشتند ‌و‌ درود فرست ‌بر‌ ستمديدگان ايشان ‌در‌ راه عزت دين ‌تو‌ چنانكه آنان ‌را‌ ‌به‌ كثرت عدد نيرو دادى  
―    خدايا بهترين پاداش خود ‌را‌ بدان گروه برسان ‌كه‌ ‌در‌ نيكوكارى پيرو ياران پيغمبر شدند. ‌مى‌ گفتند ‌اى‌ پروردگار ما، ‌ما‌ ‌و‌ برادران ‌ما‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان سبقت جستند بيامرز

―    آنها ‌كه‌ روش صحابه ‌را‌ گرفتند ‌و‌ طريقت آنان ‌را‌ برگزيدند ‌و‌ ‌با‌ كردارى مانند آنها روزگار بسر بردند

―    در بينائى آنها ‌شك‌ راه نيافت ‌و‌ ‌در‌ پيروى آثار ‌و‌ اقتدا ‌به‌ چراغ هدايت ايشان ترديد ننمودند

―    يار ‌و‌ مددكار آنان بودند دين آنها ‌را‌ پذيرفتند ‌و‌ ‌به‌ سيرت آنان راه يافتند ‌و‌ ‌با‌ آنها ‌دل‌ راست داشتند ‌و‌ سخنان ايشان ‌را‌ ‌هر‌ ‌چه‌ گفتند باور كردند

―    خدايا درود فرست ‌بر‌ پيروان ايشان ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز قيامت ‌و‌ ‌بر‌ زنان ‌و‌ فرزندان ايشان ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ فرمان ‌تو‌ برد

―    درودى ‌كه‌ آنها ‌را‌ ‌از‌ معصيت بازدارى ‌و‌ باغ بهشت ‌را‌ ‌بر‌ ايشان گشاده گردانى ‌و‌ ‌از‌ مكر شيطان حفظ كنى ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار نيك ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ توفيق خواهند آنان ‌را‌ توفيق دهى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز نگهدارى مگر آنچه خير آنها باشد
―    ايشان ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌كه‌ چشم اميدشان ‌به‌ دست ‌تو‌ باشد ‌و‌ طمع ‌در‌ نعمتهاى ‌تو‌ بندند ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌در‌ دست بندگان تست چشم فروپوشند

―    چنان ‌كن‌ ‌تا‌ رغبت سوى ‌تو‌ داشته باشند ‌و‌ ترس ايشان ‌هم‌ ‌از‌ ‌تو‌ باشد. ‌و‌ ‌از‌ فراخى دنيا روى بگردانند ‌و‌ دوستار عمل آخرت ‌و‌ آماده جهان ‌پس‌ ‌از‌ مرگ گردند

―    آنروز ‌كه‌ جانها ‌از‌ ‌تن‌ بيرون رود ‌هر‌ اندوهى ‌كه‌ روى بديشان كند ‌بر‌ آنها آسان ‌كن‌  

―    و آنان ‌را‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ موجب فتنه آنها شود ‌و‌ ‌از‌ آتش سخت ‌و‌ جاويد ماندن ‌در‌ ‌آن‌ ايمن گردان  

―    و آنان ‌را‌ بجاى امن ‌بر‌ ‌كه‌ آسايشگاه پرهيزكاران است.

......................................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!