کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

دعا براى فرزندان

اين دعا ‌را‌ امام نسبت ‌به‌ امور مختلف فرزندان ‌و‌ خيرخواهى براى آنان انشاء نموده

―    در نخستين فراز ‌آن‌ چنين عرضه ‌مى‌ دارد: (بار خداوندا ‌با‌ بقاء

بیشتر...

توبه ‌ى‌ خاص ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ گناهان

همان گونه ‌كه‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ بيمارى هاى جسمى ، داروى متناسب ‌و‌ پادزهر خاص خود ‌را‌ ‌مى‌

بیشتر...

اعتراف به‌ كوتاهى از‌ شكرگزارى، بخش دوم

شكر اول ‌به‌ معنى جزاء ‌و‌ شكر نمودن ثانى ‌بر‌ معنى خود است.  
 يعنى: جزاء ‌مى‌ دهى اندك چيزى ‌را‌

بیشتر...

التجا ‌به‌ درگاه خداى متعال، بخش چهارم

سوء: ‌آن‌ بدى ‌كه‌ عارض انسان شود هست. غرض ‌از‌ اين كلام ‌آن‌ است ‌كه‌ عرض ‌مى‌ كند ‌به‌

بیشتر...

استقامت ‌در‌ باورها ‌و‌ تصميم ‌ها‌

‌در‌ جمله ‌ى‌ بعد ، امام عليه السلام ‌از‌ خداوند سبحان ‌مى‌ خواهد ‌كه‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ صالحان ‌و‌ وارستگانى قرار دهد ‌كه‌ ‌بن‌ مايه ‌ى‌ ايمانى ‌و‌ عقلانى

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1768
4281
52557504
اوقات شرعی

در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است ‌در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

―    سپاس خداوند ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌و‌ پيغمبرش محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ فرستاد ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ مردم پيشين، ‌به‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ كار اگر ‌چه‌ بزرگ بود فرو نمى ماند ‌و‌ هيچ چيز گرچه خرد باشد ‌از‌ دست ‌او‌ بدر نمى رود

―    همه امتها ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ختم فرمود ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ شاهد انكار آنان قرار داد ‌به‌ فضل خويش ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ شماره ‌از‌ آنها افزون گردانيد

―    خدايا ‌بر‌ محمد درود فرست ‌كه‌ امين وحى تست ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ آفريدگان ‌و‌ خالص ‌از‌ بندگان تو. پيشواى رحمت است ‌و‌ كاروانسالار خير ‌و‌ كليد بركت،

―    در ازاى آنكه براى امر ‌تو‌ رنج كشيد

―    و ‌تن‌ خود ‌را‌ ‌در‌ مقابل آزارها فرا پيش داشت  

―    و ‌با‌ خويشان خود ‌در‌ راه دعوت ‌تو‌ آشكارا درآويخت  

―    و ‌با‌ قوم ‌و‌ تبار خود براى خشنودى ‌تو‌ نبرد كرد

―    براى زنده كردن دين ‌تو‌ ‌از‌ ارحام خود بريد

―    و نزديكان ‌را‌ ‌كه‌ انكار ‌تو‌ كردند ‌از‌ خود دور ساخت  

―    و بيگانگان ‌كه‌ دين ‌تو‌ ‌را‌ پذيرفتند ‌به‌ خود نزديك گردانيد

―    با دوران دوستى كرد براى ‌تو‌

―    و ‌با‌ نزديكان دشمنى نمود ‌در‌ راه ‌تو‌

―    تن خويش ‌را‌ ‌در‌ رسانيدن پيام ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند

―    و براى دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ تعب انداخت  

―    و ‌به‌ پند اهل دعوت ‌تو‌ مشغول داشت.

―    و سوى شهر غربت هجرت كرد، ‌از‌ وطن ‌و‌ اهل ‌و‌ خانه ‌و‌ زادگاه ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ دلبستگى داشت دورى گزيد چون ‌مى‌ خواست دين ‌تو‌ ‌را‌ فيروز گرداند ‌و‌ براى سركوبى منكران ‌تو‌ ياوران بدست آورد

―    تا آنچه درباره دشمنان ‌مى‌ خواست ‌به‌ انجام رسيد

―    و آنچه براى دوستان ‌تو‌ ‌مى‌ خواست تمام گشت  

―    از يارى ‌تو‌ گشايش خواست ‌و‌ ‌با‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو طلبيد ‌و‌ ‌به‌ سوى آنان تاخت  

―    در ميان سراى ايشان جنگ پيوست  

―    و ‌بر‌ آرامشگاه آنان هجوم برد

―    تا فرمان ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ سخن ‌تو‌ ‌بر‌ كرسى نشست ‌با‌ اينكه مشركان ‌را‌ ناخوش آمد

―    خداوندا! ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ ازاى اين رنج ‌به‌ بالاترين درجات بهشت بالا ‌بر‌

―    چنانكه ديگرى ‌با‌ ‌او‌ ‌در‌ ‌يك‌ منزلت نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبه مانند ‌او‌ نبود ‌و‌ هيچ فرشته مقرب ‌و‌ نبى مرسل ‌با‌ ‌او‌ برابر نباشد

―    و آنچه نويد دادى ‌از‌ شفاعت نيكو درباره خاندان پاك ‌و‌ امت مومن ‌او‌ بيشتر ‌از‌ ‌آن‌ عطا فرما،

―    اى ‌كه‌ ‌به‌ وعده خود وفا ‌مى‌ كنى ‌و‌ گفتار خود ‌را‌ ‌به‌ انجام ‌مى‌ رسانى ‌و‌ زشتيها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابر ‌از‌ حسنات مبدل ‌مى‌ كنى ‌كه‌ توئى صاحب احسان عظيم.

...............................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!