تاریخ آخرین به روزرسانی
شرح صحیفه سجادیه در مساجد
شرح صحیفه سجادیه در مساجد
شرح صحیفه سجادیه در مساجد
شرح صحیفه سجادیه در مساجد

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
576
8041
52772731

در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است ‌در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

―    سپاس خداوند ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌و‌ پيغمبرش محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ فرستاد ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ مردم پيشين، ‌به‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ كار اگر ‌چه‌ بزرگ بود فرو نمى ماند ‌و‌ هيچ چيز گرچه خرد باشد ‌از‌ دست ‌او‌ بدر نمى رود

―    همه امتها ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ختم فرمود ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ شاهد انكار آنان قرار داد ‌به‌ فضل خويش ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ شماره ‌از‌ آنها افزون گردانيد

―    خدايا ‌بر‌ محمد درود فرست ‌كه‌ امين وحى تست ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ آفريدگان ‌و‌ خالص ‌از‌ بندگان تو. پيشواى رحمت است ‌و‌ كاروانسالار خير ‌و‌ كليد بركت،

―    در ازاى آنكه براى امر ‌تو‌ رنج كشيد

―    و ‌تن‌ خود ‌را‌ ‌در‌ مقابل آزارها فرا پيش داشت  

―    و ‌با‌ خويشان خود ‌در‌ راه دعوت ‌تو‌ آشكارا درآويخت  

―    و ‌با‌ قوم ‌و‌ تبار خود براى خشنودى ‌تو‌ نبرد كرد

―    براى زنده كردن دين ‌تو‌ ‌از‌ ارحام خود بريد

―    و نزديكان ‌را‌ ‌كه‌ انكار ‌تو‌ كردند ‌از‌ خود دور ساخت  

―    و بيگانگان ‌كه‌ دين ‌تو‌ ‌را‌ پذيرفتند ‌به‌ خود نزديك گردانيد

―    با دوران دوستى كرد براى ‌تو‌

―    و ‌با‌ نزديكان دشمنى نمود ‌در‌ راه ‌تو‌

―    تن خويش ‌را‌ ‌در‌ رسانيدن پيام ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند

―    و براى دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ تعب انداخت  

―    و ‌به‌ پند اهل دعوت ‌تو‌ مشغول داشت.

―    و سوى شهر غربت هجرت كرد، ‌از‌ وطن ‌و‌ اهل ‌و‌ خانه ‌و‌ زادگاه ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ دلبستگى داشت دورى گزيد چون ‌مى‌ خواست دين ‌تو‌ ‌را‌ فيروز گرداند ‌و‌ براى سركوبى منكران ‌تو‌ ياوران بدست آورد

―    تا آنچه درباره دشمنان ‌مى‌ خواست ‌به‌ انجام رسيد

―    و آنچه براى دوستان ‌تو‌ ‌مى‌ خواست تمام گشت  

―    از يارى ‌تو‌ گشايش خواست ‌و‌ ‌با‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو طلبيد ‌و‌ ‌به‌ سوى آنان تاخت  

―    در ميان سراى ايشان جنگ پيوست  

―    و ‌بر‌ آرامشگاه آنان هجوم برد

―    تا فرمان ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ سخن ‌تو‌ ‌بر‌ كرسى نشست ‌با‌ اينكه مشركان ‌را‌ ناخوش آمد

―    خداوندا! ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ ازاى اين رنج ‌به‌ بالاترين درجات بهشت بالا ‌بر‌

―    چنانكه ديگرى ‌با‌ ‌او‌ ‌در‌ ‌يك‌ منزلت نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبه مانند ‌او‌ نبود ‌و‌ هيچ فرشته مقرب ‌و‌ نبى مرسل ‌با‌ ‌او‌ برابر نباشد

―    و آنچه نويد دادى ‌از‌ شفاعت نيكو درباره خاندان پاك ‌و‌ امت مومن ‌او‌ بيشتر ‌از‌ ‌آن‌ عطا فرما،

―    اى ‌كه‌ ‌به‌ وعده خود وفا ‌مى‌ كنى ‌و‌ گفتار خود ‌را‌ ‌به‌ انجام ‌مى‌ رسانى ‌و‌ زشتيها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابر ‌از‌ حسنات مبدل ‌مى‌ كنى ‌كه‌ توئى صاحب احسان عظيم.

...............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo