• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1232
3013
62487721
اوقات شرعی

نيايش هنگامى ‌كه‌ ستمى ‌به‌ ‌او‌ ‌مى‌ رسيد ‌يا‌ ‌از‌ ستمگران كارى ‌كه‌ خوش نمى داشت ‌مى‌ ديد

―    اى كسى ‌كه‌ اخبار شاكيان ‌بر‌ ‌او‌ پوشيده نيست.

―    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ‌در‌ شناخت حقيقت اخبار ايشان ‌به‌ گواهيهاى گواهان احتياج ندارد.

―    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ياريش ‌به‌ ستمزدگان نزديك است،

―    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ مددكاريش ‌از‌ ستمگران دور است.

―    تو خود دانسته اى- ‌اى‌ معبود من- آنچه ‌را‌ ‌كه‌ فلان فرزند فلان ‌در‌ اثر غرور ‌و‌ ‌بى‌ اعتنايى ‌به‌ عذاب ‌و‌ كيفرى ‌كه‌ ‌تو‌ مقرر داشته ‌اى‌ ‌از‌ ‌من‌ هتك كرده، ‌از‌ آنگونه امور ‌كه‌ ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ منع فرموده اى.

―    خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ ستم كننده ‌ى‌ ‌بر‌ ‌من‌ ‌و‌ دشمن مرا، ‌با‌ نيروى خود ‌از‌ اجراى ستم درباره ‌ى‌ ‌من‌ بازدار، ‌و‌ ‌با‌ قدرت خود تندى تيغ دشمنى ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ فروكاه، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ كار خود مشغول دار، ‌و‌ ‌در‌ برابر آنكه ‌با‌ ‌او‌ معاوضه ‌مى‌ كند ناتوان ساز.

―    خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ ستمكار ‌را‌ ‌به‌ ستم درباره ‌ى‌ ‌من‌ رخصت مده، ‌و‌ مرا ‌در‌ برابرش نيكو يارى كن، ‌و‌ ‌از‌ ارتكاب نظير كارهاى ‌او‌ نگاهدار، ‌و‌ ‌در‌ حالى مانند حال ‌او‌ قرار مده.

―    خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌در‌ مقابل دشمنم نصرت عاجلى ببخش ‌كه‌ شعله ‌ى‌ خشمى ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌او‌ ‌در‌ ‌دل‌ دارم بنشاند، ‌و‌ داد دلم ‌را‌ ‌از‌ ‌او‌ بستاند.

―    خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ عفو خود ‌را‌ ‌در‌ برابر ستم ‌او‌ ‌به‌ ‌من‌ عطا كنم، ‌و‌ ‌در‌ مقابل بدرفتاريش ‌با‌ من، رحمتت ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ پاداش ده، زيرا ‌هر‌ ناملايمى ‌در‌ برابر قهر ‌تو‌ اندك است. ‌و‌ ‌هر‌ مصيبتى پيش خشم ‌تو‌ سهل است.

―    خدايا ‌پس‌ همچنانكه ستمزدگى ‌را‌ ‌در‌ نظرم ناپسند ساختى، مرا ‌از‌ ستمكارى نيز نگاهدار.

―    خدايا ‌من‌ ‌به‌ هيچ ‌كس‌ ‌جز‌ ‌تو‌ شكايت نمى كنم ‌و‌ ‌از‌ هيچ حاكمى غير ‌از‌ ‌تو‌ يارى نمى جويم. حاشا ‌كه‌ چنين كنم! ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ دعايم ‌را‌ ‌به‌ اجابت پيوسته ساز. ‌و‌ شكايتم ‌را‌ ‌با‌ تغيير دادن وضع موجود مقرون فرماى.

―    خدايا مرا ‌به‌ نوميدى ‌از‌ عدل خود ميازماى، ‌و‌ دشمن ‌را‌ ‌به‌ ايمنى ‌از‌ عقوبت خود امتحان مفرماى، ‌كه‌ ‌بر‌ ظلم ‌من‌ اصرار ورزد، ‌و‌ ‌بر‌ حقم مستولى شود. ‌و‌ ‌به‌ زودى عذابى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ستمگران وعده داده اى، ‌به‌ او، ‌و‌ اجابتى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ بيچارگان وعده داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌من‌ بنماى.

―    خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌به‌ قبول ‌هر‌ سود ‌و‌ زيانى ‌كه‌ درباره ‌ام‌ تقدير كرده ‌اى‌ موفق دار، ‌و‌ ‌به‌ آنچه ‌به‌ نفع ‌من‌ ‌از‌ ديگران ‌و‌ ‌به‌ نفع ديگران ‌از‌ ‌من‌ گرفته ‌اى‌ خشنودم ساز، ‌و‌ ‌به‌ ‌آن‌ راهى ‌كه‌ راستتر است رهبريم كن، ‌و‌ ‌به‌ كارى ‌كه‌ سالمتر ‌و‌ ‌بى‌ نيازتر است بگمار.

―    خدايا اگر خير مرا ‌در‌ ‌آن‌ بدانى ‌كه‌ گرفتن ‌حق‌ ‌من‌ ‌به‌ تاخير افتد ‌و‌ انتقام ‌از‌ كسى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ ستم كرده ‌تا‌ روز فصل خصومتها ‌و‌ محل اجتماع متخاصمين متروك ماند، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌از‌ جانب خود ‌به‌ نيت صادق ‌و‌ صبر دائم تاييد فرما،

―    و خواهش ‌بد‌ ‌و‌ آزمندى اهل حرص پناه ده، ‌و‌ تصويرى ‌از‌ ثواب خود ‌كه‌ براى ‌من‌ ذخيره كرده اى، ‌و‌ ‌از‌ جزاء ‌و‌ عقاب خود ‌كه‌ براى دشمنم فراهم ساخته ‌اى‌ ‌در‌ دلم مصور ساز ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ وسيله ‌ى‌ خرسندى ‌من‌ ‌به‌ قضاى خود ‌و‌ اطمينانم ‌به‌ آنچه اختيار كرده اى، قرار ده.

―    اى پروردگار جهانيان، دعاى مرا اجابت كن، زيرا ‌تو‌ صاحب فضل عظيم ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز ‌بى‌ نهايت قادرى
.

.....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo