• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1616
3013
62488105
اوقات شرعی

هنگام مرض ‌و‌ يا‌ در‌ حال غم ‌و‌ اندوه يا‌..

هنگام مرض  ‌و‌  يا‌  در‌  حال غم  ‌و‌  اندوه يا‌  مصيبت  ‌و‌  رنج به‌  اين دعا با‌  خداى خود راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    اى خدا تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  ستايش مى كنم (و شكر  ‌و‌  سپاس مى گويم) بر‌ اين نعمت سلامتى بدن كه‌  دائم بر‌ اين نعمت عمر مى گذرانم (و به‌  گوناگون اعمال خير  ‌و‌  امور زندگى مى پردازم)  ‌و‌  باز تو‌  را‌  ستايش  ‌و‌  سپاس مى گويم بر‌ اين (نعمت) كه‌  در‌  جسمم علت  ‌و‌  مرض احداث فرمودى (تا در‌  حال مرض از‌  كار  ‌و‌  امور زندگى ممنوع شده  ‌و‌  به‌  درگاه تو‌  به‌  ناله  ‌و‌  دعا روى آورم  ‌و‌  به‌  ذكر تو‌   ‌و‌  درخواست سلامتى از‌  تو‌  پردازم  ‌و‌  به‌  اجر  ‌و‌  ثواب تو‌  در‌  اثر صبر بر‌ درد  ‌و‌  رنج نائل شوم  ‌و‌  من‌  بر‌ اين هر‌  دو‌  حال تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  شكر مى گويم)

̶    و نمى دانم اى خداى من‌  كه‌  كدام يك از‌  اين دو‌  حال (صحت  ‌و‌  مرض نعمتش بزرگتر و) به‌  شكر تو‌  سزاوارتر است  ‌و‌  در‌  كدام يك از‌  اين دو‌  وقت (سلامت  ‌و‌  بيمارى) حمد  ‌و‌  ثناى تو‌  اولى است 

̶    آيا اوقات صحت  ‌و‌  سلامتى كه‌  در‌   ‌آن حال از‌  نعمتهاى نيكو  ‌و‌  (طعام  ‌و‌  شراب لذيذ) به‌  گوارائى رزق  ‌و‌  روزيم فرمودى  ‌و‌  به‌   ‌آن نعمتهايت براى دريافتن فضل  ‌و‌  كرم  ‌و‌  رضا  ‌و‌  خشنودى خود مرا نشاط خاطر بخشيدى  ‌و‌  هم با‌   ‌آن نعمتها مرا قوت  ‌و‌  نيرو دادى تا‌  بر‌ طاعتت (و معرفت  ‌و‌  عمل صالح  ‌و‌  خدمتت) موفق گرديدم (آن اوقات به‌  شكر  ‌و‌  سپاس حضرتت سزاوارتر است)

̶    يا اوقات مرض  ‌و‌  بيمارى كه‌  به‌  واسطه  ‌آن بيمارى مرا از‌  آلايش  ‌و‌  كدورت گناهان پاك  ‌و‌  پاكيزه گردانيدى (چنانكه امام صادق فرمود مومن چون شبى تب كند گناه قبل  ‌و‌  بعد  ‌آن همه محو مى گردد) (كه  ‌آن درد  ‌و‌  الم خود نعمتهائى بود كه‌  بر‌ من‌  تحفه فرستادى  ‌و‌  مرا به‌   ‌آن تحفه  ‌و‌  هديه گرامى داشتى) تا‌  بار گناهان سنگين مرا سبك بر‌ دوش من‌  سازى  ‌و‌  روح قدسى مرا از‌  فرورفتن در‌  منجلاب معاصى (و شهوات حيوانى) پاك  ‌و‌  مهذب گردانى  ‌و‌  نيز براى توبه  ‌و‌  انابه به‌  درگاه كرمت متنبه  ‌و‌  متذكرم فرمائى (تا به‌  توبه به‌  درگاهت بازگردم)  ‌و‌  بالنتيجه گناهانم به‌  نعمت  ‌و‌  احسان قديمت محو  ‌و‌  نابود (و بخشيده  ‌و‌  آمرزيده) شود

̶    و در‌  خلال ايام بيمارى دو‌  ملك نويسنده اعمال بر‌ من‌  در‌  نامه عملم حسناتى بزرگ بنويسند كه‌  نه در‌  قلب من‌  خطور كرده  ‌و‌  نه ذكرى به‌  زبان  ‌و‌  نه عملى به‌  جوارح  ‌و‌  اركان از‌  من‌  صادر شده بلكه به‌  صرف كرم  ‌و‌  فضل  ‌و‌  احسان  ‌و‌  لطف بى انتهاى تو‌  (آن ثوابها در‌  نامه عملم نويسند)

̶    پس پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  هر‌  چه را‌  مشيت  ‌و‌  رضاى تو‌  بر‌ من‌  مى فرستد  ‌آن را‌  محبوب من‌  بگردان (و در‌  هر‌  حال مرا راضى به‌  رضاى خود ساز)  ‌و‌  آنچه (از مشكلات به‌  قضا  ‌و‌  قدرت) بر‌ من‌  وارد كردى  ‌آن مشكل را‌  هم به‌  كرم آسان گردان  ‌و‌  مرا از‌  آلايش پليدى گناهان در‌  گذشته ام پاك  ‌و‌  پاكيزه فرما  ‌و‌  شرور  ‌و‌  بدكاريهاى پيشينه ام همه را‌  از‌  كرم محو ساز  ‌و‌  باز بر‌ من‌  حلاوت  ‌و‌  لذت تندرستى  ‌و‌  سلامت را‌  عطا فرما  ‌و‌  آسايش صحت  ‌و‌  عافيت را‌  به‌  من‌  به‌  چشان  ‌و‌  تنم كه‌  از‌  حال مرض به‌  صحت درآيد (جانم را) به‌  سوى عفو  ‌و‌  بخشش خود آور  ‌و‌  از‌  لغزشگاه معاصى به‌  آمرزش  ‌و‌  مغفرتت متحول ساز  ‌و‌  از‌  غم  ‌و‌  اندوهم به‌  عالم راحتى (به ياد) حضرتت خلاصى بخش  ‌و‌  از‌  اين شدت  ‌و‌  سختى به‌  گشايش حال  ‌و‌  فرج لطفت به‌  ساحل سلامتم برسان 

̶    اى خداى من‌  كه‌  همانا توئى خداى با‌  فضل  ‌و‌  كرم بى پايان  ‌و‌  احسان  ‌و‌  عطاى نامنتها كريم  ‌و‌  بخشنده بى عوض  ‌و‌  غرض بزرگوار با‌  عزت  ‌و‌  جلال
.

................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo