• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
744
1957
62386176
اوقات شرعی

طلب مغفرت ‌و‌ آمرزش..

در اظهار اشتياق به‌  طلب مغفرت  ‌و‌  آمرزش از‌  خداى متعال عز سلطانه


̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  اطهارش  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  سوى توبه (از گناهان) كه‌  محبوب  ‌و‌  پسنديده تست بازگردان  ‌و‌  اصرار در‌  گناه  ‌و‌  پافشارى در‌  عصيان را‌  كه‌  ناپسند تست از‌  ما‌  دور ساز

̶    اى خدا هنگامى كه‌  ما‌  در‌  مقابل دو‌  عيب  ‌و‌  نقص به‌  ناچار واقع شويم يك عيب در‌  امر دين  ‌و‌  يك عيب در‌  دنياى ما‌  تو‌   ‌آن نقص را‌  در‌   ‌آن امر (دنيا) كه‌  سريعتر به‌  سمت فنا مى شتابد واقع گردان  ‌و‌  از‌  عيب  ‌و‌  نقص در‌  دين (يعنى عصيان  ‌و‌  گناهان) كه‌  طولانى تر است (و موجب عذاب طولانى محشر) ما‌  را‌  دور ساز  ‌و‌  پشيمانى ده‌  

̶    و هرگاه ما‌  همت گماريم بر‌ دو‌  كار كه‌  يكى ترا از‌  ما‌  خشنود گرداند  ‌و‌  يكى تو‌  را‌  به‌  خشم  ‌و‌  غضب آرد تو‌  (از كرمت) به‌  جانب  ‌آن كار كه‌  تو‌  را‌  خشنود مى گرداند قلب ما‌  را‌  مايل ساز  ‌و‌  در‌  عملى كه‌  موجب قهر  ‌و‌  غضب تست قوت ما‌  را‌  (از لطف  ‌و‌  كرم) ضعيف  ‌و‌  ناتوان ساز

̶    و هيچگاه ما‌  را‌  به‌  اختيار نفس اماره وامگذار زيرا نفس اماره به‌  باطل  ‌و‌  زشتى  ‌و‌  گناه مى گرايد مگر توفيق ترك گناه عطا كنى (و نفس را‌  از‌  كار زشت بازدارى) كه‌  نفس حيوانى ما‌  را‌  جدا به‌  زشتى  ‌و‌  بدكارى امر (و از‌  هر‌  كار نيكو نهى) مى كند جز آنكه رحمت (خاص  ‌و‌  لطف خفى) تو‌  شامل حال ما‌  شود (و ما‌  را‌  از‌  مكر  ‌و‌  حيله نفس اماره برهاند  ‌و‌  از‌  بدكارى به‌  نيكوكارى كشاند)

̶    اى خدا توئى كه‌  اساس خلقت ما‌  را‌  از‌  چيز پست ضعيفى (مانند خاك تيره) بنياد كردى  ‌و‌  بر‌ پايه سست  ‌و‌  ناتوانى بنيان نهادى  ‌و‌  از‌  آب ناچيز  ‌و‌  حقير نطفه آفرينش ما‌  را‌  آغاز كردى پس‌  ما‌  را‌  هيچ قدرت  ‌و‌  نيروئى جز به‌  حول  ‌و‌  قوه  ‌ى‌  تو‌  نيست  ‌و‌  ابدا بر‌ امرى جز به‌  يارى تو‌  توانا نيستيم 

̶    پس پروردگارا تو‌  ما‌  را‌  به‌  توفيق خاص خود مويد بدار (و به‌  طاعت  ‌و‌  نيكوكارى برگمار)  ‌و‌  (بر كار صواب  ‌و‌  عمل صالح) قوت  ‌و‌  پايدارى عطا فرما  ‌و‌  چشم دل ما‌  را‌  (به عشق  ‌و‌  محبت روشن ساز و) از‌  هر‌  چه خلاف محبت (و شوق لقاى) تست نابينا ساز  ‌و‌  هيچ يك از‌  اعضاء  ‌و‌  جوارح ما‌  را‌  مسلط بر‌ معصيت مگردان.

̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  تمام افكار  ‌و‌  اميال دلها  ‌و‌  حركات اعضاء  ‌و‌  حتى چشم بهم زدن ما‌  را‌  همه را‌  در‌  موجبات ثواب (و لطف  ‌و‌  رحمت) خود قرار ده‌  تا‌  آنجا كه‌  هيچ حسنه  ‌و‌  ثوابى كه‌  به‌   ‌آن لايق پاداش (و لطف  ‌و‌  احسان) تو‌  مى شويم از‌  ما‌  فوت نشود  ‌و‌  هيچ زشتى  ‌و‌  معصيتى كه‌  موجب قهر  ‌و‌  عقاب تو‌  باشد بر‌ ما‌  باقى نماند
.

.......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo