پوزش در‌ كوتاهى از‌ اداى حقوق خلق

̶    بار الها! از‌ ستم رسيده اى كه‌ در‌ پيش من‌ مورد ستم قرار گرفته ‌و‌ به‌ يارى او‌ بر‌ نخاسته ام ‌و‌ از‌ احسانى كه‌ درباره ‌ى‌ من‌ انجام يافته ‌و‌ شكرانه اش را‌ به‌ جاى نياورده ام ‌و‌ از‌ آدم بدكارى كه‌ از‌ من‌ پوزش خواسته ‌و‌ من‌ پوزش وى را‌ نپذيرفته ام ‌و‌ از‌ مستمندى كه‌ به‌ من‌ روى سئوال آورده ‌و‌ به‌ او‌ ايثار نكرده ام ‌و‌ از‌ حق حقدارى كه‌ بر‌ عهده ‌ى‌ من‌ بوده ‌و‌ ‌آن را‌ نپرداخته ام ‌و‌ از‌ عيب مومنى كه‌ بر‌ من‌ آشكار شده ‌و‌ ‌آن را‌ پرده پوشى نكرده ام ‌و‌ از‌ هر‌ گناهى كه‌ مرا پيش آمده ‌و‌ از‌ ‌آن خود را‌ به‌ دور نداشته ام، به‌ سوى تو‌ پوزش مى طلبم!

̶    بار الها! از‌ همه ‌ى‌ آنها ‌و‌ نظائر آنها از‌ تو‌ عذر خواهم، عذرى مقرون به‌ ندامت كه‌ مرا در‌ برابر پيشامدهاى مشابه ‌آن نصيحتگرى باشد.

̶    درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ پشيمانيم را‌ بر‌ لغزشهايى كه‌ بدانها دچار شده ام ‌و‌ عزم مرا بر‌ ترك ‌آن گناهانى كه‌ بر‌ سر‌ راهم در‌ خواهد آمد، مايه ‌ى‌ توبه اى قرار ده‌ كه‌ موجب مهر تو‌ بر‌ من‌ گردد. اى دوستدار توبه كنندگان
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo