دعاى غم زدا ‌و‌ رافع گناه

̶    بار خدايا! اى آنكه بنده ‌ى‌ يكه ‌و‌ تنها ‌و‌ ناتوان را‌ بسنده اى ‌و‌ اى نگاهدارنده از‌ پيشامد سهمناك، خطاهاى من، مرا منزوى كرده ‌و‌ مرا مونسى نمانده است ‌و‌ از‌ تحمل خشم تو‌ فرو مانده ام ‌و‌ مرا دستيارى نيست ‌و‌ چيزى نمانده كه‌ تو‌ را‌ بيمناك ملاقات كنم ‌و‌ مرا آرام دهنده اى در‌ دهشتم نمانده 

̶    و كيست ‌آن كس كه‌ چون تو‌ مرا بترسانى آرامش بخشد؟ ‌و‌ چه كسى است كه‌ چون تو‌ مرا فرو گذارى به‌ ياريم برخيزد؟ ‌و‌ كيست كه‌ آنگاه كه‌ تو‌ مرا ناتوان گردانيده باشى نيرويم بخشد؟

̶    بار الها! به‌ غير از‌ پروردگار چه كس مى تواند دست پرورده را‌ زنهار بخشد؟ ‌و‌ جز ‌آن كس كه‌ چيره است، چه كسى مى تواند مغلوب را‌ امان دهد؟ ‌و‌ خواهنده است كه‌ تنها مى تواند مطلوب را‌ يارى دهد،

̶    و بار الها! همه اينها به‌ دست توست ‌و‌ تنها گريزگاه در‌ توست، پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، اكنون كه‌ روى در‌ گريز دارم، پناهم ده‌ ‌و‌ مردم را‌ برآر.

̶    بار خدايا! اگر تو‌ روى بزرگوار خود از‌ من‌ برتابى، يا‌ فضل بسيارت را‌ از‌ من‌ دريغ دارى، يا‌ روزيت را‌ از‌ من‌ بازگيرى، يا‌ پيوند خويش از‌ من‌ بگسلى، باز براى وصول به‌ هر‌ آرزويم راه ديگرى جز توسل به‌ تو‌ ندارم ‌و‌ جز به‌ يارى تو‌ براى آنچه پيش توست ياورى نمى يابم. همانا كه‌ من‌ بنده ‌ى‌ توام ‌و‌ گريبان من‌ به‌ دست توست 

̶    و مرا فرمانى جز فرمانت نيست، حكمت درباره ‌ى‌ من‌ روان ‌و‌ قضاء تو‌ در‌ حق من‌ عين داد است ‌و‌ بيرون رفتن از‌ حيطه ‌ى‌ سلطه ‌ى‌ تو‌ در‌ توانم نيست ‌و‌ از‌ حدود قدرت تو‌ پا فراتر نتوانم نهاد، ‌و‌ قادر نيستم كه‌ خود را‌ محبوب تو‌ گردانم، ‌و‌ تو‌ را‌ از‌ خويش خشنود سازم ‌و‌ به‌ آنچه نزد توست نخواهم رسيد، مگر به‌ طاعت ‌و‌ رحمت سرشار تو.

̶    بار الها! شب را‌ روز كردم ‌و‌ روز را‌ به‌ شام رسانيدم در‌ حاليكه بنده ‌ى‌ زبون توام، ‌و‌ مالك سود ‌و‌ زيان خود نيستم مگر به‌ يارى تو‌ ‌و‌ بر‌ اين معنا بر‌ نفس خويش گواهى مى دهم ‌و‌ به‌ ناتوانى ‌و‌ كم چارگى خود اعتراف مى كنم، پس‌ بدانچه به‌ من‌ وعده داده اى وفا كن ‌و‌ آنچه را‌ به‌ من‌ كرم فرموده اى به‌ اتمام رسان، چرا كه‌ من‌ بنده ‌ى‌ زار بينواى ناتوان بى چيز، ترسناك خوار زبون بى مقدار فقير هراسنده ‌و‌ زنهار خواه توام!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ ياد دهشهاى خود دستخوش فراموشى مساز ‌و‌ در‌ آنچه كرم فرموده اى مرا غافل مگردان ‌و‌ در‌ اجابت دعايم هر‌ چند ‌آن را‌ به‌ تاخير افكنى نوميد مساز، خواه آنكه در‌ خوشى باشم يا‌ ناخوشى، در‌ سختى يا‌ تن آسايى، در‌ سلامت يا‌ بلاء، در‌ نيازمندى مبرم يا‌ سرشارى نعمت، در‌ توانگرى يا‌ درويشى، در‌ تنگدستى يا‌ غنا.

̶    بار خدايا، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا در‌ هر‌ حال در‌ كار مدح ‌و‌ ثنا ‌و‌ سپاس خود فرما به‌ گونه اى كه‌ از‌ ‌آن بهره ‌ى‌ دنيايى كه‌ مرا مرحمت فرموده اى دلشاد نگردم ‌و‌ بر‌ آنچه مرا از‌ ‌آن دريغ داشته اى دلتنگ نشوم ‌و‌ قلبم را‌ به‌ شعار تقوى در‌ پوش ‌و‌ بدنم را‌ در‌ آنچه مورد قبول تو‌ مى افتد به‌ كارگير ‌و‌ نفسم را‌ به‌ طاعت خود از‌ واردات نابايسته بازدار به‌ گونه اى كه‌ آنچه دشمن مى دارى دوست ندارم ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ مايه ‌ى‌ خشنودى توست دشمن نگيرم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ دلم را‌ براى مهر خويش فارغ ‌و‌ به‌ ياد كرد خود مشغول دار ‌و‌ به‌ بيم ‌و‌ هراس خود سرزنده نگاهدار ‌و‌ با‌ رغبت به‌ جانب خويش نيرومند گردان ‌و‌ به‌ طاعت خود متمايل فرماى ‌و‌ در‌ دوست داشتنى ترين راهها به‌ سوى خود به‌ راه انداز ‌و‌ دوران زندگانيم را‌ سراسر در‌ رغبت بدانچه نزد توست رام فرما

̶    و پرهيزگارى را‌ در‌ دنيا ره‌ توشه ام گردان ‌و‌ سفرم را‌ به‌ سوى رحمت ‌و‌ ورود مرا به‌ سوى خشنوديت ‌و‌ جايگاهم را‌ در‌ بهشت خود تعيين فرما ‌و‌ مرا نيرويى بخش كه‌ همه بار خشنوديهاى تو‌ را‌ بر‌ دوش كشم ‌و‌ گريز ‌و‌ رغبتم را‌ به‌ جانب خود مقرر فرما ‌و‌ از‌ بدسگالان آفريدگانت دلم را‌ به‌ هراس در‌ پوشان ‌و‌ انس ‌و‌ الفت با‌ خود ‌و‌ دوستان ‌و‌ فرمان پذيرانت را‌ بر‌ من‌ ارزانى دار

̶    و از‌ فاجر ‌و‌ كافر بر‌ من‌ منتى باقى مگذار ‌و‌ جاى دست درازى بر‌ من‌ براى ايشان ‌و‌ نيز نيازى به‌ آنها براى من‌ باقى منه، بلكه سكون دل ‌و‌ انس جان ‌و‌ بى نيازى ‌و‌ كفايت كار مرا به‌ عهده ‌ى‌ خود ‌و‌ بهترين خلقت واگذار.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا همدم آنان گردان ‌و‌ يار ايشان ساز ‌و‌ شوق خويش در‌ دلم افكن ‌و‌ بر‌ من‌ منت نه ‌و‌ نيز توفيق بدانچه دوست دارى ‌و‌ بدان خشنود مى شوى بر‌ من‌ ارزانى دار چرا كه‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانايى ‌و‌ اين امر بر‌ تو‌ آسان است
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo