دعاى رفع ستم

̶    اى ‌آن كه‌ اخبار ستم رسيدگان برو پوشيده نيست،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ گزارش حالشان به‌ گواهى گواهان نيازى ندارد،

̶    و اى ‌آن كه‌ يارى وى به‌ ستم رسيدگان نزديك است،

̶    و اى ‌آن كه‌ مددكارى وى از‌ ستم كنندگان دور است!

̶    اى خداى من! تو‌ قطعا دانسته اى كه‌ فلان، پسر بهمان، چها بر‌ سرم آورده ‌و‌ مرتكب چه اعمالى شده ‌و‌ به‌ سائقه ‌ى‌ سرمستى از‌ نعمت تو‌ ‌و‌ بى اعتنايى به‌ آنچه تو‌ ‌آن را‌ ممنوع شمرده اى، بى باكانه، چها نموده است.

̶    پس درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ نيروى خود ستم كننده بر‌ من‌ ‌و‌ دشمنم را‌ گريبان گير ‌و‌ به‌ قدرت خود از‌ تيزى درگيرى وى با‌ من‌ بكاه ‌و‌ وى را‌ سرگرم كار خود كن ‌و‌ در‌ مقابل ‌آن كس كه‌ با‌ او‌ معارضه مى كند ناتوان ساز!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ستمكار را‌ نسبت به‌ من‌ رخصت ستم مده ‌و‌ مرا در‌ برابر او‌ نيكو يارى فرماى ‌و‌ از‌ مبادرت به‌ كارهايى نظير وى نگاهبان باش ‌و‌ در‌ حالتى چون حالت وى قرار مده.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا در‌ برابر دشمنم يارى عاجل بخش، تا‌ شراره ‌ى‌ خشمى كه‌ از‌ وى در‌ نهاد خود دارم فرو نشيند ‌و‌ داد دل از‌ او‌ بستانم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ جاى ‌آن ستم كه‌ بر‌ من‌ روا داشته رحمت خويش را‌ بر‌ من‌ ارزانى دار، چرا كه‌ هر‌ ناگوارى در‌ برابر قهرت ناچيزست ‌و‌ هر‌ ناهموارى در‌ برابر خشمت آسان.

̶    خدايا! همچنانكه تحمل ستم را‌ در‌ نظر من‌ ناپسند گردانيدى، مرا از‌ ستم به‌ ديگرى كردن باز دار. بار خدايا!

̶    شكايت به‌ هيچكس غير از‌ تو‌ نمى كنم ‌و‌ از‌ هيچ داورى جز تو‌ يارى نمى جويم هرگز مباد تا‌ چنين كنم، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ دعاى مرا مقرون به‌ اجابت فرماى، ‌و‌ شكوه ام را‌ با‌ دگرگونى وضع ‌و‌ حال مقارن فرماى.

̶    بار خدايا! مرا به‌ نا اميدى از‌ انصافت ميازماى ‌و‌ دشمنم را‌ به‌ ايمنى از‌ كيفرت امتحان مفرماى تا‌ در‌ ستمكارى بر‌ من‌ پاى فشرد ‌و‌ بر‌ حق من‌ دست تطاول يازد ‌و‌ هر‌ چه زودتر عذابى را‌ كه‌ به‌ ظالمان وعده داده اى ‌و‌ ‌آن وعده ‌ى‌ اجابت را‌ كه‌ به‌ بيچارگان داده اى درباره ‌ى‌ من‌ بجاى آر.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ توفيقم عنايت فرماى كه‌ هر‌ چه را‌ بر‌ من‌ مقدر فرموده اى، چه سودمند باشد يا‌ زيان بخش، به‌ آسانى بپذيرم ‌و‌ به‌ آنچه مرا داده يا‌ از‌ من‌ ستانده اى خرسندم فرماى ‌و‌ به‌ راست ترين راه ها رهنمونم شو ‌و‌ در‌ هر‌ كارى كه‌ سالم ترست بر‌ گمار!

̶    بار خدايا! اگر صلاحم را‌ در‌ ‌آن دانى كه‌ گرفتن حقم به‌ تاخير افتد ‌و‌ انتقام از‌ ‌آن كس كه‌ بر‌ من‌ ستم رانده تا‌ روز بازپسين- يعنى روزى كه‌ حق ‌و‌ باطل از‌ هم جدا شوند ‌و‌ دو‌ طرف مخاصمه براى داورى در‌ يكجا گرد آيند- به‌ تاخير افتد، پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، مرا به‌ نيتى راستين ‌و‌ شكيبايى پايدار يارى كن 

̶    و از‌ خواهش زشت ‌و‌ آزمندى آزمندان پناه بخش ‌و‌ آيينه آسا آنچه را‌ كه‌ براى من‌ ذخيره كرده اى ‌و‌ از‌ كيفر براى دشمنم مهيا فرموده اى در‌ دلم مصور ساز ‌و‌ ‌آن را‌ وسيله ‌ى‌ خرسندى من‌ به‌ قضاى خود ‌و‌ اطمينان به‌ اختيار خويش قرار ده، آمين،

̶    اى پروردگار جهانيان، تويى تو‌ كه‌ فزون بخش ستركى ‌و‌ بر‌ هر‌ چيز توانايى
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo