به هنگام تنگ دستى

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگامى ‌كه‌ روزى ‌بر‌ ‌وى‌ تنگ ‌مى‌ ‌شد‌


•    بار خدايا، ‌تو‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌كم‌ ‌و‌ زيادى روزى هايمان ‌به‌ بدگمانى، ‌و‌ ‌در‌ عمرهايمان، ‌به‌ آرزوى دراز آزموده اى، ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ روزيت ‌را‌ ‌از‌ درگاه روزى خواران طلبيديم، ‌و‌ ‌به‌ عمرى دراز چون عمر كهنسالان طمع بستيم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ يقينى بخش ‌كه‌ ‌از‌ رنج طلب بازمان دارد، ‌و‌ اطمينانى خالص ‌ده‌ ‌كه‌ ‌از‌ شةت تعب نگاهمان دارد.

•    بار خدايا ‌آن‌ وعده ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ وحى ‌ات‌ ‌بر‌ پيامبرت، بدان تصريح كرده اى، ‌و‌ ‌در‌ قرآن بدان سوگند خورده اى، سبب گردان ‌كه‌ ‌ما‌ ‌در‌ رزقى ‌كه‌ خود ‌بر‌ عهده گرفته ‌اى‌ حريص مباشيم، ‌و‌ ‌در‌ آنچه خود ضمانت كرده ‌اى‌ ‌تن‌ مفرساييم.

•    خداوندا، ‌تو‌ خود فرمودى: «روزى شما ‌و‌ آنچه بدان وعده داده شديد ‌در‌ آسمان است» ‌و‌ سوگند خوردى: «سوگند ‌به‌ پروردگار آسمان ‌و‌ زمين ‌كه‌ ‌آن‌ ‌حق‌ است همانگونه ‌كه‌ شما سخن ‌مى‌ گوييد» بار خدايا، گفتارت راست ترين گفتارها ‌و‌ سوگندت درست ترين ‌و‌ انجام شدنى ترين سوگندهاست ‌بى‌ ترديد.

•    خداوندا، ‌تو‌ خود فرمودى: «روزى شما ‌و‌ آنچه بدان وعده داده شديد ‌در‌ آسمان است» ‌و‌ سوگند خوردى: «سوگند ‌به‌ پروردگار آسمان ‌و‌ زمين ‌كه‌ ‌آن‌ ‌حق‌ است همانگونه ‌كه‌ شما سخن ‌مى‌ گوييد» بار خدايا، گفتارت راست ترين گفتارها ‌و‌ سوگندت درست ترين ‌و‌ انجام شدنى ترين سوگندهاست ‌بى‌ ترديد.

--------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo