وقت پناه بردن به‌ خداى عزوجل

دعاى  ‌آن حضرت عليه السلام در‌  وقت پناه بردن به‌  خداى عزوجل  


̶    خدايا! مرا با‌  بريدن از‌  ديگران  ‌و‌  با‌  پيوستن به‌  تو‌  خالص گردان.

̶    و با‌  تمام وجودم به‌  سمت تو‌  روى آورده ام.

̶    و از‌  آنكه به‌  تو‌  محتاج است، روى گردانده ام.

̶    و خواهشم را‌  از‌  آنكه به‌  فضل تو‌  بى نياز نيست، برگردانيده ام.

̶    و ديدم كه‌  حاجت خواستن محتاج از‌  محتاج، سبك رأيى  ‌و‌  ديوانگى است.

̶    خداوندا! چه بسيار انسان هايى را‌  ديدم كه‌  از‌  ديگران، عزت طلبيدند  ‌و‌  ذليل شدند  ‌و‌  از‌  غير تو‌  طلب ثروت كردند  ‌و‌  فقير شدند  ‌و‌  طلب بالارفتن نمودند  ‌و‌  پست شدند.

̶    با ديدن اين نوع افراد، انسان دورانديش، راه درست مى‌ رود  ‌و‌  همين عبرت گرفتن او‌  سبب توفيقش مى‌ شود  ‌و‌  اين انتخاب، او‌  را‌  به‌  راه صواب راهنما مى‌ شود.

̶    پس اي‌ مولاى من! يگانه  ‌و‌  پاسخ گوى نيازهايم تويى  ‌و‌  نه هر‌  كسى كه‌  از‌  او‌  خواهش  ‌و‌  تقاضا مى‌ شود  ‌و‌  برآورنده  ‌ى‌  نياز من‌  تو‌  هستى.

̶    (خدايا!) قبل از‌  آنكه كسى را‌  بخوانم، تو‌  را‌  مى‌ خوانم  ‌و‌  به‌  كسى جز تو‌  اميد ندارم  ‌و‌  كسى در‌  دعايم در‌  كنار تو‌  نيست  ‌و‌  دعايم، تو‌   ‌و‌  كسى ديگر را‌  با‌  هم در‌  برنمى گيرد.

̶    خداى من! يكتايى  ‌و‌  يگانگى فقط از‌  توست  ‌و‌  ملكه  ‌ى‌  قدرت بى نيازى از‌   ‌آن توست  ‌و‌  فضيلت حول  ‌و‌  قوة  ‌و‌  والايى  ‌و‌  بلند مرتبگى از‌   ‌آن تو‌  مى‌ باشد.

̶    (خدايا!) هر‌  كسى در‌  تمام زندگى خود، نيازمند رحمت توست  ‌و‌  در‌  كار خويش، مغلوب  ‌و‌  در‌  امور خود، مقهور  ‌و‌  ناتوان  ‌و‌  حالاتش مختلف  ‌و‌  صفاتش در‌  حال انتقال است.

̶    (پروردگارا!) تو‌  برتر از‌   ‌آن هستى كه‌  شبيه يا‌  ضد داشته باشى  ‌و‌  تو‌  بزرگ تر از‌   ‌آن هستى كه‌  همتا  ‌و‌  مانند داشته باشى، پس‌  پاك  ‌و‌  منزه هستى، خدايى جز تو‌  نيست.

..........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo