دعاى يارى خواستن از‌ خدا در‌ پرداخت وام

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا معاف دار از‌ ‌آن دينى كه‌ به‌ سبب ‌آن رويم را‌ دژم ‌و‌ ذهنم را‌ متحير ‌و‌ انديشه ام را‌ پريشان مى كند ‌و‌ تلاشم را‌ در‌ اداى ‌آن به‌ درازا مى كشاند، ‌و‌ پروردگارا! پناه مى برم 

̶    به تو‌ از‌ اندوه وام ‌و‌ فكرش ‌و‌ دل مشغولى ‌و‌ بى خوابى حاصله از‌ آن. پس‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ از‌ وام مرا در‌ پناه خود گير. ‌و‌ پروردگارا! از‌ تو‌ زنهار مى جويم از‌ خوارى ‌آن در‌ زندگانى ‌و‌ از‌ پى آمدش بعد از‌ مرگ. پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ وامدارى به‌ كفافى ‌و‌ در‌ آمدى سرشار رهايى بخش!

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ ريخت ‌و‌ پاش بى جا ‌و‌ زياده روى بازدار ‌و‌ با‌ دهش ‌و‌ ميانه روى تقويت فرما ‌و‌ به‌ من‌ نيك سنجى بياموز ‌و‌ به‌ لطف خويش از‌ تبذير نگاه دار ‌و‌ قوت ‌و‌ روزيم را‌ از‌ راه حلال تامين فرما ‌و‌ انفاقم را‌ به‌ راه هاى خير معطوف دار ‌و‌ ‌آن مال را‌ كه‌ در‌ من‌ مايه ‌ى‌ عجب گردد يا‌ منتهى ‌و‌ منجر به‌ سركشى شود، بازستان!

̶    بار الها! همنشينى مستمندان را‌ براى من‌ دلخواه گردان ‌و‌ مرا در‌ صحبت ايشان شكيبايى نيك عنايت فرما

̶    و آنچه را‌ كه‌ از‌ كالاى دنيوى نابود شونده از‌ من‌ گرفته اى، براى من‌ در‌ گنجينه هاى پايدار خود ذخيره فرماى 

̶    و آنچه را‌ كه‌ از‌ خواسته هاى دنيوى به‌ من‌ ارزانى داشته اى ‌و‌ هر‌ كالايى از‌ ‌آن را‌ كه‌ به‌ من‌ بخشوده اى، ‌آن را‌ وسيله اى ساز براى آمدنم در‌ پناهت ‌و‌ وسيله ‌و‌ سببى ساز براى پيوند به‌ نزديكى، ‌و‌ دستاويزى براى ورود به‌ بهشت، همانا تويى دهشمند بزرگوار
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo