• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2108
7333
61670009

‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است زمانى ‌كه‌ امرى ‌او‌ ‌را‌ غمگين ‌مى‌ كرد ‌و‌ خطاها ‌او‌ ‌را‌ نگران ‌مى‌ ساخت

•    بارالها ‌اى‌ كفايت كننده ‌ى‌ تنها ضعيف، ‌و‌ ‌اى‌ نگاهدارنده ‌ى‌ ‌از‌ امرى ترسناك، گناهان تنهايم داشته ‌و‌ همراهى ‌با‌ ‌من‌ باقى نگذاشته، ‌و‌ ‌از‌ خشمت ناتوان شده ‌و‌ پشتيبانى برايم نيست، ‌و‌ ‌بر‌ ترس ‌از‌ ديدارت نزديك شده ‌و‌ آرام كننده ‌اى‌ براى ترسم نيست.

•    و كيست ‌كه‌ مرا ‌از‌ ‌تو‌ ايمن كند ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌تو‌ مرا بيم داده اى؟ ‌و‌ كيست ياريم كند ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌تو‌ تنهايم گذاشته اى؟ ‌و‌ كيست ‌كه‌ نيرويم دهد ‌در‌ صورتيكه ‌تو‌ ناتوانم ساخته اى؟

•    پناه نمى دهد ‌اى‌ خداى من، پرورده شده ‌اى‌ ‌را‌ ‌جز‌ پرورنده، ‌و‌ ايمن ‌و‌ آسوده نمى كند مغلوبى ‌را‌ ‌جز‌ غالب، ‌و‌ كمك نمى دهد مطلوبى ‌را‌ ‌جز‌ طالب.

•    و تمام اين اسباب ‌اى‌ خداى ‌من‌ ‌به‌ دست توست، ‌و‌ راه گريز ‌و‌ راه نجات ‌به‌ سوى ‌تو‌ است، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست، ‌و‌ گريزم ‌را‌ پناهى بخش، ‌و‌ خواسته ‌ام‌ روا ساز.

•    خداوندا ‌به‌ راستى اگر روى كريم خويش ‌از‌ ‌من‌ بگردانى، ‌يا‌ احسان بزرگ خود ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ بازدارى، ‌يا‌ روزيت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ دريغ نمايى، ‌يا‌ اسباب رحمتت ‌از‌ ‌من‌ قطع كنى، ‌به‌ چيزى ‌از‌ آرزويم راه نمى يابم ‌جز‌ ‌از‌ مسير تو، ‌و‌ ‌با‌ كمك غير ‌تو‌ ‌بر‌ آنچه نزد توست دسترسى ندارم، ‌و‌ ‌من‌ بنده ‌ى‌ توام ‌و‌ ‌در‌ قبضه ‌ى‌ تو، ‌و‌ موى پيشانى ‌ام‌ ‌به‌ دست توست.

•    با فرمان ‌تو‌ مرا فرمانى نيست، درباره ‌ى‌ ‌من‌ حكم ‌و‌ دستورت صادر شده، ‌و‌ قضايت ‌در‌ مورد ‌من‌ ‌از‌ روى عدل است، ‌و‌ مرا نيروى بيرون شدن ‌از‌ سيطره ‌ى‌ ‌تو‌ نيست، ‌و‌ توان تجاوز ‌از‌ قدرتت ندارم، ‌و‌ توانا ‌بر‌ جلب محبتت نيستم، ‌و‌ ‌به‌ رضاى ‌تو‌ نمى رسم، ‌و‌ ‌به‌ آنچه نزد توست ‌جز‌ ‌به‌ فرمان بردنت ‌و‌ ‌به‌ ازدياد رحمتت دست نمى يابم.

•    بارالها صبح كردم ‌و‌ ‌به‌ شام درآمدم ‌در‌ حالى ‌كه‌ بنده ‌اى‌ خوار براى توام، هيچ سود ‌و‌ زيانى ‌را‌ ‌جز‌ ‌به‌ خواست ‌تو‌ توانا نيستم، اين ‌را‌ عليه خود گواهى ‌مى‌ دهم، ‌و‌ اعتراف ‌مى‌ كنم ‌به‌ ناتوانى نيرويم ‌و‌ ناچيزى تدبيرم، ‌پس‌ آنچه ‌به‌ ‌من‌ وعده داده ‌اى‌ بانجام رسان، ‌و‌ آنچه عطايم كرده ‌اى‌ كامل كن، ‌كه‌ ‌من‌ بنده ‌ى‌ ندار، فروتن، ناتوان دردمند، كوچك ‌بى‌ مقدار، نيازمند، ترسان، پناه برده ‌ى‌ توام.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا فراموشكار يادت ‌در‌ آنچه عطايم فرموده ‌اى‌ مگردان، ‌و‌ مرا غافل ‌از‌ احسانت ‌در‌ آنچه مرحمتم نموده ‌اى‌ قرار مده، ‌و‌ نااميدم ‌از‌ اجابتت مگردان اگر ‌چه‌ دير شود، ‌در‌ خوشى باشم ‌يا‌ ناخوشى، ‌در‌ سختى ‌يا‌ آسايش، ‌در‌ عافيت ‌يا‌ بلاء، ‌در‌ نيازمندى ‌يا‌ نعمت، ‌در‌ تنگدستى ‌يا‌ توانگرى.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ چنانم دار ‌كه‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ حالات ثنايم ‌بر‌ تو، ‌و‌ تنها ستايش تو، ‌و‌ سپاسم براى ‌تو‌ باشد، ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ آنچه ‌از‌ دنيا ‌به‌ ‌من‌ داده ‌اى‌ شادم نكند، ‌و‌ آنچه ‌در‌ دنيا محرومم ساخته ‌اى‌ غمگينم نسازد، ‌و‌ شعار قلبم تقواى ‌تو‌ باشد، ‌و‌ كار بدنم ‌در‌ آنچه ‌از‌ ‌من‌ ‌مى‌ پذيرى، ‌و‌ نفسم ‌را‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌بر‌ ‌من‌ ‌مى‌ گذرد ‌به‌ طاعت خويش وادار، ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ كمترين ‌آن‌ ‌چه‌ ‌را‌ ‌به‌ خشمت ‌مى‌ آورد نپسندم، ‌و‌ كوچكترين آنچه خشنودت ‌مى‌ سازد ناپسندم نباشد.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ قلبم ‌را‌ براى محبت ‌و‌ عشق خويش فارغ دار، ‌و‌ ‌به‌ ياد خود مشغولش ساز، ‌و‌ ‌به‌ ترس ‌و‌ هراس ‌از‌ خود بلند رتبه ‌اش‌ دار، ‌و‌ ‌به‌ شوق ‌و‌ رغبت ‌به‌ سوى خود نيرومندش ساز.
•    ‌و‌ ‌به‌ سوى طاعتت تمايلش بخش، ‌و‌ ‌در‌ خوشايندترين راه ‌ها‌ ‌به‌ سمت خود جاريش كن، ‌و‌ تمام روزهاى زندگيم ‌به‌ شوق آنچه نزد توست رامش ساز.

•    و تقوايت ‌را‌ ‌از‌ دنيا توشه ‌ام‌ قرار ده، ‌و‌ سفر آخرتم ‌را‌ ‌به‌ سوى رحمتت، ‌و‌ ورودم ‌را‌ ‌در‌ خشنوديت، ‌و‌ جايگاهم ‌را‌ ‌در‌ بهشتت مقرر گردان، ‌و‌ مرا نيرويى بخش ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ تمام خشنودى ‌تو‌ ‌را‌ حمل كنم، ‌و‌ گريزم ‌را‌ ‌به‌ سوى خود قرار داده، ‌و‌ رغبتم ‌در‌ آنچه نزد تست، ‌و‌ قلبم ‌را‌ ‌با‌ ترس ‌از‌ خلق شريرت بپوشان، ‌و‌ مرا انس ‌به‌ خود دوستان ‌و‌ اهل طاعتت عنايت فرما.

•    و براى هيچ گناهكار ‌و‌ كافر منتى ‌بر‌ ‌من‌ باقى مگذار، ‌و‌ ‌نه‌ برايش نعمتى نزد من، ‌و‌ ‌نه‌ براى ‌من‌ ‌به‌ ايشان نيازى، بلكه آرامش قلبم ‌و‌ انس جانم ‌و‌ ‌بى‌ نيازى ‌ام‌ ‌و‌ كفايتم ‌را‌ ‌به‌ خودت ‌و‌ نيكان خلقت واگذار.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا همنشين ايشان بدار، ‌و‌ براى آنان ياورم گذار، ‌و‌ ‌به‌ اشتياق ‌به‌ سوى خود ‌بر‌ ‌و‌ ‌به‌ عمل براى ‌تو‌ ‌به‌ آنچه دوست ‌مى‌ دارى ‌و‌ راضى هستى ‌بر‌ ‌من‌ منت دار، زيرا ‌تو‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز توانايى، ‌و‌ اين ‌بر‌ ‌تو‌ آسان است.

----------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo