header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
356
3369
62687690
اوقات شرعی

درود بر‌ پيروان پيامبران

̶    خداوندا سلام  ‌و‌  درود فرست بر‌  پيروان انبياء  ‌و‌  آنهايى كه‌  در‌  باطن ايمان آوردند، در‌  همان حالى كه‌  معاندين پيغمبران را‌  تكذيب مى كردند آنها مشتاقانه با‌  حقيقت ايمان به‌  آنها مى گرويدند.

̶    بار الها براى مردم هر‌  زمان پيامبرانى فرستادى  ‌و‌  بر‌  هر‌  كدام آنها اقامه دليل كردى از‌  زمان آدم تا‌  حضرت محمد صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم كه‌  همگى رهبران هدايت  ‌و‌  پرهيزكارى بودند بر‌  آنها نيز سلام  ‌و‌  درود فرست  ‌و‌  آنها را‌  از‌  خود به‌  مغفرت  ‌و‌  رضامندى ياد كن.

̶    خداوندا بخصوص بر‌  ياران پايدار  ‌و‌  صميمى حضرت محمد صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم  ‌و‌  آنهايى كه‌  سختى ها را‌  به‌  جان خريدند او‌  را‌  به‌  بهترين شكل يارى نمودند درود فرست  ‌و‌  بر‌  آنان كه‌  در‌  ايمان آوردن  ‌و‌  قبول دعوتش گوى سبقت را‌  از‌  ديگران ربودند  ‌و‌  در‌   ‌آن هنگام كه‌  دلايل رسالتش را‌  مى شنيدند اجابتش كردند.

̶    و بر‌  آنان درود فرست كه‌  براى آشكار ساختن حقايق دين او‌  از‌  زن  ‌و‌  فرزند گذشتند  ‌و‌  حتى با‌  پدران  ‌و‌  يا‌  فرزندان در‌  تثبيت مقام ارزشمند نبوت  ‌آن گرامى به‌  كارزار  ‌و‌  مبارزه برخاستند  ‌و‌  به‌  خاطر وجود مبارك رسول الله صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم پيروز شدند.

̶    بار الها بر‌  آنانكه از‌  علاقمندان واقعى پيامبر بودند  ‌و‌  در‌  راه دوستى  ‌آن حضرت تجارتى را‌  اميد داشتند كه‌  هيچ وقت ضرر  ‌و‌  كسادى همراه ندارد درود فرست.

̶    و بر‌  كسانى كه‌  وقتى روى به‌  پيامبر آوردند قبايل  ‌و‌  عشايرشان از‌  آنها دورى جستند  ‌و‌  چون در‌  سايه رسول الله صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم قرار گرفتند اقوام  ‌و‌  نزديكانشان آنها را‌  بيگانه پنداشتند.

̶    پس پروردگارا آنچه را‌  كه‌  به‌  خاطر تو‌  از‌  دست داده اند از‌  جهت پاداش فراموششان مكن  ‌و‌  ايشان را‌  براى آنكه سبب شدند مردم به‌  دين تو‌  بگروند  ‌و‌  همراه با‌  پيامبرت ديگران را‌  دعوت به‌  اسلام نمودند از‌  كانون رضاى خويش خشنود ساز  ‌و‌  

̶    به دليل اينكه براى رضاى تو‌  از‌  شهرها  ‌و‌  موطن خويش هجرت كردند  ‌و‌  از‌  زندگى مرفه  ‌و‌  خوب خود در‌  تنگنا قرار گرفتند مزد شايسته اي‌ عنايت فرما  ‌و‌  نيز آنهايى را‌  كه‌  در‌  سر‌  بلندى دينت كوشا بودند  ‌و‌  خود را‌  از‌  مظلوميت درآوردند  ‌و‌  باعث كثرت دينداران شدند پاداش عطا فرما.

̶    خداوندا بهترين پاداش خود را‌  به‌  پيروان راستين اصحاب (خاص) پيامبر اختصاص ده‌  همانهايى كه‌  مى گفتند: پروردگارا ما‌  را‌  با‌  برادرانمان كه‌  در‌  ايمان آوردن از‌  ما‌  سبقت گرفتند بيامرز.

̶    همانهايى كه‌  به‌  سمت اصحاب (خاص) ميل كردند  ‌و‌  بدانجا رو‌  كردند  ‌و‌  در‌  عقايد  ‌و‌  رفتار به‌  روش آنها معتقد بودند  ‌و‌  عمل كردند.

̶    كسانى كه‌  در‌  بينش  ‌و‌  طرز تفكرشان ترديدى راه نيافت  ‌و‌  در‌  تبعيت از‌  آثار هدايت  ‌و‌  نيكبختى اصحاب (خاص) اسير دودلى نشدند.

̶    در حالى كه‌  از‌  مددكنندگان  ‌و‌  متدين به‌  دين  ‌و‌  هدايت يافتگان به‌  هدايت ايشان بودند  ‌و‌  در‌  اين رابطه اتفاق نظر داشتند  ‌و‌  هيچگاه آنها را‌  به‌  خاطر نقل احكام  ‌و‌  روايات مورد تهمت قرار نمى دادند.

̶    بار پروردگارا بر‌  پيروان ياران (خاص) رسول الله صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم  ‌و‌  همسران  ‌و‌  فرزندانشان  ‌و‌  بر‌  هر‌  كدام كه‌  تو‌  را‌  اطاعت كرده اند از‌  امروز تا‌  روز قيامت درود فرست.

̶    چنان درودى كه‌  به‌  توسط  ‌آن از‌  نافرمانى تو‌  مصون گردند  ‌و‌  جاى وسيعى از‌  بهشت را‌  جايگاهشان كن  ‌و‌  نگذار تا‌  از‌  ناحيه شيطان به‌  آنها فريب  ‌و‌  خدعه اي‌ وارد شود  ‌و‌  در‌  هر‌  كار پسنديده اي‌ كه‌  از‌  تو‌  كمك خواستند يارى شان نما  ‌و‌  آنها را‌  از‌  حوادث شب  ‌و‌  روز مگر آنكه خيرى در‌   ‌آن باشد حفظ فرما.

̶    چنان درودى كه‌  باعث شود به‌  آنچه در‌  اختيار توست بر‌  ايشان مايه اميد  ‌و‌  اطمينان  ‌و‌  طمع شود  ‌و‌  آنچه نزد خلق توست  ‌و‌  به‌  بندگانت عطا كردى آنها را‌  به‌  تهمت وادار نسازد.

̶    تا در‌  نتيجه آنها را‌  به‌  ميل  ‌و‌  رغبت به‌  سويت سوق دهى  ‌و‌  خداترسشان نمايى  ‌و‌  در‌  عين حالى كه‌  زندگى وسيعى دارند كارى كنى كه‌  دلبستگى به‌  دنيا نداشته باشند  ‌و‌  عمل براى آخرت  ‌و‌  آمادگى براى مرگ را‌  مورد علاقه ايشان قرار دهى.

̶    خداوندا وضع آنان را‌  به‌  گونه اي‌ نمايى كه‌  در‌  هنگام جان دادن هر‌  نوع ناراحتى را‌  برايشان آسان كنى  

̶    و از‌  مراحل پس‌  از‌  مرگ چون آزمايشها  ‌و‌  سختى ها مانند افتادن در‌  آتش  ‌و‌  جاودانگى در‌   ‌آن معافشان دارى  

̶    و آنها را‌  به‌  جايگاه آرامش  ‌و‌  اقامتگاه پرهيزكاران روانه سازى
.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo