• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2368
7333
61670269

هنگام طلب باران در‌ خشكسالي

دعاي ‌آن حضرت است به‌ هنگام طلب باران در‌ خشكسالي.


̶    اى خداوند، باران بفرست ‌و‌ سيرابمان ساز ‌و‌ همراه با‌ بارانى فزاينده ‌و‌ ريزنده از‌ ابرى در‌ آفاق رونده ‌و‌ گياهان زيبا روياننده، رحمت خود بر‌ ما‌ ارزانى دار.

̶    اى خداوند، ميوه ها را‌ برسان ‌و‌ بر‌ بندگانت احسان فرماى، گلها را‌ شكفته گردان ‌و‌ زمين خود زنده نماى. فرشتگان خود، ‌آن فرستادگان بزرگوار را‌ بفرماى تا‌ از‌ سوى تو، بارانى سودمند ‌و‌ پيوسته ‌و‌ فراوان ‌و‌ گسترده ‌و‌ تندبار بياورند ‌و‌ همه جا را‌ سيراب سازند،

̶    تا زمين مرده را‌ زنده نمايى ‌و‌ هر‌ چه را‌ از‌ دست رفته است بازگردانى ‌و‌ آنچه روييدنى است برويانى ‌و‌ در‌ روزى مردم گشايش دهى، با‌ چنان ابرى انبوه، گرانبار خوش ‌و‌ بى زبان ‌و‌ از‌ كران تا‌ كران كه‌ از‌ ‌آن آواز تندر آيد ‌و‌ بارانش ملايم ‌و‌ پر دوام بود ‌و‌ برقش فريبناك نبود.

̶    اى خداوند، ما‌ را‌ از‌ بارانى به‌ فرياد رسنده، قحط زداينده گياه روياننده، فراگيرنده ‌و‌ فراوان بارنده سيراب نماى تا‌ گياهان ايستاده را‌ طراوت تازه دهى ‌و‌ گياهان بر‌ زمين خفته را‌ برپاى دارى.

̶    اى خداوند، بارانى برسان آنسان كه‌ آبها از‌ تپه ها روان دارى ‌و‌ چاهها از‌ آبها پر سازى ‌و‌ رودها به‌ خروش آرى ‌و‌ نباتات برويانى ‌و‌ در‌ همه شهرها ارزانى پديد آرى ‌و‌ چارپايان ‌و‌ مردمان به‌ تن ‌و‌ توش آرى ‌و‌ براى ما‌ خوردنيهاى خوش ‌و‌ گوارا كامل گردانى ‌و‌ كشته هاى ما‌ برويانى ‌و‌ پستانهاى ستوران پرشير سازى ‌و‌ بر‌ نيروى ما‌ نيرويى ديگر افزايى.

̶    اى خداوند، سايه ابر بر‌ ما‌ باد سموم مگردان ‌و‌ خنكى اش را‌ شوم منماى. چنان مباد كه‌ به‌ جاى باران بر‌ سر‌ ما‌ سنگ ببارد ‌و‌ به‌ جاى آب شيرين ‌و‌ گوارا آب تلخ ‌و‌ شور.

̶    بار خدايا، بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ بركات زمين ‌و‌ آسمانها روزى ده. انك على كل‌ شى ء قدير
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo