در غم زدائى

̶    اى گشاينده ‌ى‌ اندوه ‌و‌ اى زداينده ‌ى‌ غم! اى رحمتگر دنيا ‌و‌ آخرت ‌و‌ مهربان هر‌ دو‌ سراى. درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان محمد، اندوهم بگشا ‌و‌ غمم را‌ بزداى!

̶    اى يگانه، اى يكتا، اى صمد، اى كسى كه‌ نزاييده ‌و‌ زاده نشده اى ‌و‌ همتاى وى احدى نيست. مرا نگاهدار ‌و‌ پاك فرماى ‌و‌ گرفتاريم را‌ بر‌ طرف ساز!
̶    در اين هنگام آيه الكرسى ‌و‌ قل هو الله احد ‌و‌ معوذتين را‌ بخوان ‌و‌ بگو:

̶    بار الها! از‌ تو‌ در‌ خواست مى كنم، در‌ خواست كسى كه‌ بينواييش شدت يافته ‌و‌ نيرويش به‌ ضعف گراييده ‌و‌ گناهانش انبوه شده است. درخواست ‌آن كس كه‌ براى بينوايى خويش فرياد رسى ‌و‌ براى ناتوانى خود نيرو بخشى، ‌و‌ براى گناهانش آمرزنده اى جز «تو» نمى يابد.
̶    اى شكوهمند بزرگوار! از‌ تو‌ توفيق عملى را‌ خواهانم كه‌ هر‌ كس ‌آن را‌ به‌ جاى آرد تو‌ او‌ را‌ دوست دارى ‌و‌ يقينى را‌ مى طلبم كه‌ هر‌ كس، چنانكه مقتضى حق اليقين است، در‌ اجراى فرمانت از‌ ‌آن بر‌ خوردار خواهد شد.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان محمد، جانم را‌ با‌ صدق تمام قبض فرما ‌و‌ نيازم را‌ از‌ دنيا قطع كن ‌و‌ رغبتم را‌ در‌ آنچه پيش توست، براى شوق ديدارت قرار ده‌ ‌و‌ مرا صدق توكل بر‌ خود عطا فرما.

̶    از تو‌ درخواست مى كنم هر‌ خيرى را‌ كه‌ در‌ كتاب سر‌ نوشت رقم زده شده ‌و‌ پناه به‌ تو‌ مى برم از‌ هر‌ شرى كه‌ در‌ كتاب سرنوشت رقم خورده. از‌ تو‌ بيم نيايشگران ‌و‌ عبادت فروتنان را‌ براى تو، ‌و‌ يقين اهل توكل ‌و‌ اعتماد مومنان را‌ به‌ تو‌ خواستارم.

̶    بار خدايا! رغبت مرا در‌ پيشامد كارم چون رغبت دوستانت در‌ مسائل (زندگانيشان) قرار ده‌ ‌و‌ بيم مرا مانند بيم دوستانت ساز ‌و‌ مرا در‌ خشنودى خويش چنان بكار گير كه‌ با‌ وجود ‌آن چيزى از‌ دين تو‌ را‌ از‌ بيم احدى از‌ خلقت مهمل نگذارم.

̶    بار الها! اين است نياز من، پس‌ رغبتم را‌ در‌ ‌آن بزرگ گردان ‌و‌ عذرم را‌ در‌ ‌آن آشكار فرماى ‌و‌ حجتم را‌ تو‌ خود بر‌ سر‌ زبانم نه ‌و‌ بدنم را‌ در‌ ‌آن عافيت عطا كن.

̶    بار الها! هر‌ كه‌ ديده به‌ صبح بگشايد، او‌ را‌ جز تو‌ مايه ‌ى‌ اعتماد ‌و‌ اميدى باشد، ولى من‌ صبح كردم در‌ حالى كه‌ تو‌ مايه ‌ى‌ اعتماد ‌و‌ اميد من‌ در‌ همه ‌ى‌ كارهايى. پس‌ با‌ نيك فرجام ترين آنها براى من‌ حكم كن ‌و‌ مرا به‌ رحمت خويش از‌ فتنه هاى گمراه گر رهايى بخش. اى مهربان ترين مهربانان!

̶    و درود خداى باد بر‌ سرور ما‌ محمد، فرستاده ‌ى‌ برگزيده ‌ى‌ خدا ‌و‌ خاندان پاك وى
.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo