تامل در‌ حال دنياداران ‌و‌ خشنودى به‌ رضاى خدا

̶    سپاس خدا را‌ ‌و‌ با‌ رضا به‌ حكم الهى، گواهى مى دهم كه‌ خدا روزيهاى بندگانش را‌ به‌ آيين داد رسد كرده ‌و‌ با‌ همه ‌ى‌ بندگانش شيوه ‌ى‌ احسان پيموده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ آنچه بديشان داده اى در‌ بوته ‌ى‌ آزمايش ميفكن ‌و‌ در‌ آنچه از‌ من‌ باز داشته اى آنان را‌ ميازما تا‌ بر‌ آفريدگانت حسد ورزم ‌و‌ تقدير تو‌ را‌ ناچيز انگارم!

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ قضاء خود دلخوش فرما ‌و‌ سينه ام را‌ در‌ مواردى كه‌ حكم تو‌ در‌ آنها جارى مى شود گشاده گردان ‌و‌ روح اعتمادم ببخشاى تا‌ در‌ اعتراف آيم كه‌ قضاء تو‌ جز به‌ بهترين وجه روان نگشته ‌و‌ شكرانه ام را‌ به‌ خود از‌ آنچه مرا دريغ داشته اى بيش از‌ شكرم بر‌ آنچه داده اى فراوان تر فرما

̶    و مرا از‌ آنكه مستمندى را‌ به‌ ديده ‌ى‌ خوارى در‌ نگرم نگاهدار ‌و‌ نيز از‌ آنكه به‌ توانگرى به‌ چشم برترى نگاه كنم، چرا كه‌ شريف ‌آن كس است كه‌ طاعت تو‌ وى را‌ شرف بخشيده باشد ‌و‌ عزتمند ‌آن كس است كه‌ نيايش تو‌ وى را‌ عزيز كرده،

̶    پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ ثروتى پايان ناپذير بر‌ خوردار فرما ‌و‌ به‌ عزتى تمام ناشدنى تاييد كن ‌و‌ ملك جاودانيت را‌ بر‌ ما‌ در‌ گشاى، كه‌ همانا تويى ‌آن يكتاى يگانه ‌ى‌ صمد ‌و‌ ‌آن كس كه‌ نزايد ‌و‌ زاييده نشده ‌و‌ او‌ را‌ همالى نيست
.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo