• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2016
4293
61594714

طلب حاجت ها از‌ خداوند بلندمرتبه

از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ طلب حاجت ها از‌ خداوند بلندمرتبه.

-    خداوندا اى‌ نهايت درخواستِ نيازها.

-    و اى‌ آنكه رسيدن به‌ خواسته ها نزد اوست.

-    و اى‌ كه‌ نعمت هايش را‌ به‌ بها نمى فروشد.

-    و اى‌ آنكه با‌ منّت گذاشتن، بخشش هايش را‌ تيره نمى سازد.

-    و اى‌ كه‌ به‌ او‌ بى نياز مى گردند ‌و‌ از‌ او‌ بى نياز نمى شوند.

-    و اى‌ كه‌ به‌ او‌ رو‌ مى آورند ‌و‌ از‌ او‌ روگردان نمى شوند.

-    و اى‌ آنكه درخواست ها، گنجينه هاى او‌ را‌ فانى نمى سازد.

-    و اى‌ آنكه ابزارها، حكمتش را‌ دگرگون نمى كند.

-    و اى‌ آنكه درخواست هاى نيازمندان از‌ او‌ قطع نمى گردد.

-    و اى‌ آنكه دعاى نيايشگران او‌ را‌ خسته نمى كند.

-    خود را‌ به‌ بى نيازى از‌ آفريدگانت ستوده اى‌ ‌و‌ خود شايسته بى نيازى از‌ آنهايى.

-    و آنها را‌ به‌ تنگدستى نسبت داده اى‌ ‌و‌ ايشان سزاوارند كه‌ به‌ تو‌ نيازمند باشند.

-    پس هر‌ كه‌ دفع فقرش را‌ از‌ تو‌ جويد، ‌و‌ برطرف كردن احتياجش را‌ به‌ وسيله تو‌ بخواهد، بى گمان نيازمندى اش را‌ در‌ جايگاه بايسته طلب كرده ‌و‌ از‌ راهش به‌ مراد خود رسيده.

-    و هر‌ كه‌ براى حاجتش به‌ يكى از‌ آفريدگانِ تو‌ رو‌ آورد يا‌ سبب روا شدن ‌آن را‌ غير تو‌ قرار دهد، بى گمان خود را‌ در‌ معرض نااميدى قرار داده ‌و‌ نيافتن احسان تو‌ را‌ سزاوار گشته.

-    خداوندا به‌ سوى تو‌ حاجتى دارم كه‌ توان انجامش را‌ ندارم ‌و‌ چاره جويى هاى زيركانه ام در‌ برابر ‌آن گسسته ‌و‌ نفس من‌ رفع ‌آن را‌ از‌ كسى كه‌ حاجت هايش را‌ از‌ تو‌ طلب كرده ‌و‌ در‌ خواسته هايش از‌ تو‌ بى نياز نيست، برايم مى آرايد. ‌و‌ اين لغزشى از‌ لغزش هاى خطاكاران ‌و‌ افتادنى از‌ افتادن هاى گناهكاران است.

-    با يادآورى تو، از‌ غفلتم آگاه شدم ‌و‌ با‌ توفيق تو‌ از‌ لغزيدنم برخاستم ‌و‌ با‌ راهنمايى تو‌ برگشته ‌و‌ از‌ لغزشم دست برداشتم.

-    و گفتم: منزّه است پروردگارم چگونه نيازمند از‌ نيازمند درخواست كند؟ ‌و‌ كجا تهى دست به‌ تهى دست روآورد؟

-    پس اى‌ خداى من‌ از‌ روى ميلْ آهنگ تو‌ كرده ‌و‌ با‌ اعتماد به‌ تو‌ اميدم را‌ به‌ سوى تو‌ فرستادم.

-    و دانستم هر‌ چه از‌ تو‌ زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو‌ اندك است ‌و‌ هر‌ چه از‌ تو‌ خواهش هاى بزرگ نمايم در‌ برابر وسعتِ رحمت تو‌ كوچك است ‌و‌ بخشش تو‌ از‌ درخواست كسى تنگ نمى گردد ‌و‌ دستِ عطاى تو‌ از‌ هر‌ دستى بالاتر است.

-    خداوندا پس‌ بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ به‌ فضل خويش با‌ من‌ به‌ احسان رفتار نما ‌و‌ با‌ دادگرى ات بر‌ آنچه سزاوارم رفتار نكن. پس‌ من‌ اوّلين روآورنده نيستم كه‌ به‌ تو‌ روآورده ‌و‌ به‌ او‌ بخشش كردى، با‌ اينكه سزاوار منع است. ‌و‌ نه نخستين سؤال كننده كه‌ از‌ تو‌ درخواست كرده ‌و‌ به‌ او‌ تفضّل نمودى، با‌ اينكه سزاوار بى بهرگى است.

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ درخواستم را‌ اجابت كن ‌و‌ به‌ آوازم نزديك شو ‌و‌ به‌ زاريم ترحم فرما ‌و‌ صدايم را‌ شنوا باش.

-    و از‌ خود نااميدم نكن ‌و‌ رشته ارتباط مرا از‌ خود قطع نگردان ‌و‌ در‌ اين حاجت ‌و‌ ديگر حاجتها، مرا به‌ غير خود وانگذار.

-    و به‌ برآورده گشتن خواسته ام ‌و‌ روا شدن حاجتم، ‌و‌ يافتن خواسته ام، قبل از‌ رفتنم از‌ اين مكان، با‌ آسان كردن سختى ‌و‌ نيكى تقديرت براى من، در‌ تمامى امور يارى ام فرما.

-    و بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست. درودى پيوسته ‌و‌ فزاينده كه‌ روزگار ‌آن سپرى نشود ‌و‌ مدّتش به‌ پايان نرسد ‌و‌ ‌آن را‌ كمكى براى من‌ ‌و‌ وسيله روا شدن حاجتم قرار ده. همانا تو‌ داراى رحمت وسيع ‌و‌ بخشش بسيار هستى.

-    اى پروردگار من‌ ‌و‌ از‌ جمله خواسته ام چنين ‌و‌ چنان است (و حاجت خود را‌ نام مى برى. پس‌ سجده مى كنى ‌و‌ در‌ سجده ات مى گويى:) فضل تو‌ مرا آرام نمود ‌و‌ احسان تو‌ مرا راهنمايى كرد، پس‌ از‌ تو‌ مى خواهم به‌ حقّ خودت ‌و‌ به‌ حقّ محمّد ‌و‌ خاندانش -كه درودهاى تو‌ بر‌ ايشان باد- مرا نااميد برنگردانى
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo