• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2192
4293
61594890

هنگامى كه‌ به‌ او‌ ستم مى شد يا‌ از‌ ستمگران آنچه دوست نمى داشت مى ديد

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، هنگامى كه‌ به‌ او‌ ستم مى شد يا‌ از‌ ستمگران آنچه دوست نمى داشت مى ديد

-    اى كسى كه‌ خبرهاى دادخواهان بر‌ او‌ پنهان نيست.

-    و اى‌ كسى كه‌ در‌ سرگذشت هاى ايشان از‌ گواهى شهادت دهندگان بى نياز است.

-    و اى‌ كسى كه‌ يارى او‌ به‌ ستم ديدگان نزديك است.

-    و اى‌ كسى كه‌ مددش از‌ ستمگران دور است.

-    اى خداى من، تو‌ مى دانى از‌ فلان كس فرزند فلان كس چيزهايى به‌ من‌ رسيده كه‌ تو‌ نهى نموده اى‌ ‌و‌ از‌ من‌ حرمت هايى شكسته كه‌ تو‌ ممنوع كرده اى‌ ‌و‌ اين از‌ سركشى او‌ در‌ نعمت توست ‌و‌ بى باكى او‌ از‌ كيفر تو‌ مى باشد.

-    خداوندا پس‌ بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ستم كننده به‌ من‌ ‌و‌ دشمنم را‌ با‌ نيروى خود از‌ ستم كردن به‌ من‌ بازدار. ‌و‌ با‌ توانايى خود برّندگى اش را‌ از‌ من‌ بردار. ‌و‌ او‌ را‌ به‌ آنچه درخورش است مشغول دار. ‌و‌ او‌ را‌ در‌ برابر آنكه با‌ او‌ دشمنى مى كند ناتوان ساز.

-    خداوندا ‌و‌ بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ستم كردن او‌ را‌ بر‌ من‌ آسان نگردان ‌و‌ مرا در‌ مخالفت با‌ او‌ به‌ خوبى يارى فرما ‌و‌ مرا از‌ انجام مانند كارهاى او‌ بازدار ‌و‌ در‌ مانند حال او‌ قرار نده.

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا در‌ مقابل او‌ يارى كن. يارى نمودنِ آماده اى‌ كه‌ خشم من‌ با‌ ‌آن بهبودى يابد ‌و‌ كينه ام را‌ بر‌ او‌ كامل نمايد.

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ در‌ عوض ستمى كه‌ او‌ به‌ من‌ نمود، مرا ببخش ‌و‌ به‌ جاى بدرفتارى اش، رحمتت را‌ به‌ من‌ عطا كن. (زيرا) هر‌ ناپسندى در‌ مقابل خشم تو‌ اندك ‌و‌ هر‌ گرفتارى اى‌ با‌ غضب تو‌ هموارشدنى است.

-    خداوند همچنان كه‌ ستم كشيدن را‌ در‌ نظرم ناپسند نمودى، مرا از‌ ستم نمودن حفظ كن.

-    خداوندا به‌ كسى جز تو‌ شكوه نمى كنم ‌و‌ از‌ حكم كننده اى‌ جز تو‌ يارى نمى جويم، پاك ‌و‌ منزّهى پس‌ بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ درخواست مرا به‌ روا شدن متّصل گردان ‌و‌ دادخواهيم را‌ با‌ دگرگونى پيوند ده.

-    خداوندا مرا به‌ نااميدى از‌ عدلت ‌و‌ او‌ را‌ به‌ ايمنى از‌ كيفرت آزمايش نكن، تا‌ به‌ ستم نمودن بر‌ من‌ پافشارى كرده بر‌ حقّم دست يابد. ‌و‌ آنچه ستمگران را‌ به‌ ‌آن تهديد نمودى، بر‌ او‌ بنما. ‌و‌ اجابتى كه‌ بيچارگان را‌ وعده داده اى، به‌ من‌ بشناسان.

-    خداوندا بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا توفيق ده‌ تا‌ آنچه بر‌ سود ‌و‌ زيانم مقدّر نمودى، پذيرا باشم ‌و‌ مرا به‌ آنچه براى من‌ ‌و‌ از‌ من‌ گرفتى، خوشنود گردان. ‌و‌ مرا به‌ راست ترين راه، راهنمايى كن ‌و‌ به‌ آنچه سالم تر است، بگمارم.

-    خداوندا ‌و‌ اگر خير من‌ نزد تو‌ در‌ تأخير گرفتن حقّم ‌و‌ به‌ كيفر نرسيدن ستمگرم تا‌ روز رستاخير ‌و‌ محل جمع شدن دشمنان مى باشد، پس‌ بر‌ محمّد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا به‌ نيّت صادقانه ‌و‌ شكيبايى دائم يارى ده.

-    و از‌ خواهش بد ‌و‌ آز حريصان پناهم ده، ‌و‌ نمونه پاداشى را‌ كه‌ برايم ذخيره نمودى ‌و‌ مجازات ‌و‌ كيفرى كه‌ براى دشمنم آماده كردى، در‌ دلم بگذار ‌و‌ ‌آن را‌ وسيله راضى شدنم به‌ آنچه مقدّر نمودى ‌و‌ اعتمادم به‌ آنچه انتخاب كرده اى‌ قرار ده.

-    بپذير، پروردگار جهانيان. همانا تويى صاحب فضل بزرگ ‌و‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانايى.

.................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo