header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
688
4637
62851229
اوقات شرعی

طلب عفو ‌و‌ رحمت از‌ پروردگار

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  شهوتم را‌  درباره  ‌ى‌  هر‌  كار حرام درهم شكن  ‌و‌  حرص مرا از‌  هر‌  گناهى دور ساز  ‌و‌  از‌  آزار رساندن بر‌  هر‌  مرد  ‌و‌  زن مومن  ‌و‌  مسلمان بازم دار.

̶    خداوندا هر‌  كسى كه‌  درباره  ‌ى‌  من‌  آنچه را‌  بر‌  او‌  حرام كرده اي‌ انجام داده  ‌و‌  نسبت به‌  آنچه كه‌  منع نموده اي‌ بى حيايى كرده  ‌و‌  حق مرا برده  ‌و‌  مرده  ‌و‌  يا‌  زنده است  ‌و‌  حق من‌  در‌  اختيار اوست پس‌  از‌  ظلمى كه‌  او‌  در‌  حق من‌  كرده درگذر  ‌و‌  او‌  را‌  بيامرز  ‌و‌  از‌  حقى كه‌  از‌  من‌  برده مواخذه اش مكن  ‌و‌  از‌  آنچه درباره  ‌ى‌  من‌  انجام داده سرزنشش مفرما  ‌و‌  به‌  خاطر كارهايى كه‌  عليه من‌  بجا آورده رسوايش مكن  ‌و‌  اين گذشتى كه‌  من‌  نسبت به‌  رفتار آنها نمودم  ‌و‌  صدقه  ‌و‌  لطفى كه‌  در‌  حق آنها بخشيدم جزء پاكيزه ترين بخشش هاى اهل بخشش  ‌و‌  برترين عطاهاى مقربين درگاهت قرار ده.

̶    و در‌  عوض گذشتى كه‌  از‌  آنها نمودم عفو  ‌و‌  گذشت خودت را‌  شامل حالم فرما  ‌و‌  از‌  دعايى كه‌  براى ايشان كردم رحمتت را‌  به‌  من‌  پاداش ده‌  تا‌  اينكه هر‌  كدام از‌  ما‌  به‌  فضل  ‌و‌  كرمت سعادتمند شده  ‌و‌  به‌  نعمت هايت رستگار گرديم.

̶    خدايا هر‌  كدام از‌  بندگانت كه‌  از‌  ناحيه من‌  آسيبى ديده  ‌و‌  از‌  جانب من‌  به‌  او‌  آزارى رسيده  ‌و‌  يا‌  به‌  دست من‌   ‌و‌  يا‌  به‌  وسيله من‌  ظلمى بر‌  او‌  وارد شده  ‌و‌  حقش پايمال گشته  ‌و‌  دادخواهى از‌  حقش از‌  بين رفته بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  او‌  را‌  به‌  قدرتى كه‌  در‌  اختيارت هست از‌  من‌  راضى كن  ‌و‌  از‌  جانب فضلت حقش را‌  تمام  ‌و‌  كمال عطا فرما.

̶    و سپس مرا از‌  آنچه فرمانت در‌  عذاب من‌  اقتضاء مى كند حفظ كن  ‌و‌  از‌  آنچه را‌  كه‌  مطابق عدلت مى باشد رهايى ده‌  چرا كه‌  نيروى من‌  طاقت عذاب تو‌  را‌  ندارد  ‌و‌  مرا توانى نيست تا‌  با‌  خشمت برابرى كند  ‌و‌  اگر توبه حق، كيفرم دهى نابودم خواهى كرد  ‌و‌  اگر به‌  رحمتت نپوشانى تباهم خواهى ساخت.

̶    بار الها از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  به‌  من‌  عطا كنى زيرا كه‌  بخشش تو‌  چيزى را‌  از‌  تو‌  كم نمى كند اي‌ خداى من‌  برداشتن بارى بر‌  دوشم را‌  مى خواهم كه‌  براى تو‌  سخت نيست.

̶    اى خداى من‌  از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  به‌  من‌  عطا كنى نفسى را‌  كه‌   ‌آن را‌  نيافريدى تا‌  به‌  وسيله  ‌آن مانع بدى شوى  ‌و‌  به‌  سود  ‌و‌  منفعتى برسى بلكه  ‌آن را‌  آفريدى تا‌  قدرت خود را‌  در‌  خلق  ‌آن  ‌و‌  امثال  ‌آن ثابت كنى  ‌و‌  بر‌  خلقت شبيه  ‌آن دليل آورى.

̶    خداوندا درخواست مى كنم بار گناهانم را‌  از‌  دوش من‌  بردارى كه‌  بر‌  من‌  سنگينى مى كند  ‌و‌  از‌  تو‌  كمك مى خواهم كه‌  اين سنگينى مرا بيچاره كرده است.

̶    پس بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  نفس مرا در‌  حالى كه‌  ظلم به‌  خويش كرده عفو كن  ‌و‌  رحمتت را‌  مامور برداشتن بار گناهم فرما  ‌و‌  چقدر رحمت تو‌  به‌  بندگان گنهكارت رسيده  ‌و‌  چقدر عفو تو‌  شامل حال ستمكاران گشته است.

̶    پس بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا رهبر كسانى قرار ده‌  كه‌  با‌  گذشت خود آنها را‌  از‌  پرتگاههاى لغزشكاران حفظ كرده اي‌  ‌و‌  با‌  توفيق خود آنها را‌  از‌  ورطه هاى سهمگين مجرمين نجات داده اى، صبح كرده اند در‌  حالى كه‌  آزاد شده عفو تو‌  از‌  اسارت خشمت بوده  ‌و‌  آزاد شده احسانت از‌  بند عدلت گشته اند.

̶    اى خداى من‌  اگر چنين كنى  ‌آن را‌  درباره  ‌ى‌  كسى انجام داده اي‌ كه‌  سزاوار عذاب بودن را‌  انكار نمى كند  ‌و‌  نفس خود را‌  از‌  استحقاق كيفرت تبرئه نمى نمايد.

̶    اى خداى من‌  چنين رفتارى را‌  درباره  ‌ى‌  كسى انجام مى دهى كه‌  ترسش از‌  تو‌  بيش از‌  طمعش به‌  رحمتت مى باشد.  ‌و‌  نوميدى اش از‌  نجات از‌  اميدوارى اش براى رهايى محكمتر است نه اينكه نوميدى اش از‌  رحمت توست يا‌  طمعش از‌  روى نيرنگ است، بلكه به‌  خاطر كمى اعمال خوبش در‌  برابر كارهاى ناپسندش مى باشد  ‌و‌  دليلهايش در‌  همه دادخواهى ها  ‌و‌  پاسخگويى ها ضعيف است.

̶    ولى تو‌  اي‌ خداى من، سزاوارى كه‌  راستگويان به‌  رحمتت مغرور نشوند  ‌و‌  مجرمين از‌  عفوت نوميد نگردند زيرا كه‌  تو‌   ‌آن پروردگار بزرگى هستى كه‌  كسى را‌  از‌  فضل خود باز نمى دارد  ‌و‌  همه حق خود را‌  از‌  كسى باز نمى ستاند.

̶    الها ياد تو‌  برتر از‌   ‌آن است كه‌  اهل ذكر يادت مى كنند  ‌و‌  نامهايت از‌  اينكه بر‌  ديگران نسبت داده شود منزه  ‌و‌  پاكيزه است  ‌و‌  نعمت تو‌  در‌  بين تمامى بندگانت تقسيم شده پس‌  بدين خاطر حمد مخصوص توست اي‌ خداى جهانيان
.

....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo