header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
624
3369
62687958
اوقات شرعی

درود بر‌ فرشتگان عرش الهى

̶    خداوندا حراست كنندگان عرشت فرشتگانى هستند كه‌  از‌  تسبيح تو‌  ناتوان نمى شوند  ‌و‌  از‌  تقديس  ‌و‌  تنزيه تو‌  خسته نشده  ‌و‌  از‌  عبادت  ‌و‌  بندگى تو‌  سست نمى گردند  ‌و‌  حاضر نيستند تا‌  قصور  ‌و‌  كوتاهى در‌  انجام تكاليف را‌  بر‌  تلاش  ‌و‌  كوشش در‌  اجراى دستوراتت برگزينند  ‌و‌  يا‌  لحظه اي‌ از‌  شوق  ‌و‌  ذوق به‌  سويت غافل شوند.

̶    از ميان  ‌آن فرشتگان حضرت اسرافيل صاحب صور است كه‌  هماره انتظار اجازه تو‌  را‌  مى كشد  ‌و‌  تا‌  به‌  محض صدور دستور بر‌  صور بدمد  ‌و‌  مردگان در‌  قبرها را‌  آگاه سازد

̶    و ديگرى ميكائيل صاحب جاه  ‌و‌  مقام نزد توست كه‌  در‌  طاعت  ‌و‌  بندگى ات منزلت بالايى دارد.

̶    و  ‌آن ديگر جبرئيل امين وحى توست كه‌  آسمانى ها همگى فرمانبردار اويند  ‌و‌  اوست كه‌  نزد تو‌  داراى شوكت  ‌و‌  مقرب درگاهت مى باشد.

̶    و فرشته ديگر حضرت روح است كه‌  بر‌  فرشتگان حجابها فرمانروايى مى كند

̶    و فرشته روح از‌  عالم امر توست. پس‌  بر‌  همگى آنها درود  ‌و‌  بر‌  ساير فرشتگانى كه‌  از‌  نظر مرتبت  ‌و‌  مقام در‌  رتبه پائين تر هستند نيز درود  ‌و‌  سلام از‌  قبيل ساكنين آسمانها  ‌و‌  آنهايى كه‌  در‌  رساندن پيامهايت امانتدارند.

̶    همانهايى كه‌  خستگى  ‌و‌  سستى در‌  وجودشان راه نيابد  ‌و‌  شهوتها باعث نمى شود از‌  تسبيح تو‌  بازمانند  ‌و‌  نيز فراموشى كه‌  ناشى از‌  غفلت هاست آنها را‌  از‌  بزرگ دانستن تو‌  مانع نمى شود.

̶    فرشتگانى كه‌  ديدگانى خاشع دارند  ‌و‌  چشم بر‌  تو‌  نمى افكنند  ‌و‌  سر‌  به‌  زير انداخته  ‌و‌  ميل  ‌و‌  رغبت آنها به‌  چيزى است كه‌  نزد تو‌  مى باشد  ‌و‌  ذكر نعمت هايت را‌  با‌  حرص  ‌و‌  ولع بازگو مى كنند  ‌و‌  در‌  برابر كبريايى  ‌و‌  بزرگى ات متواضع  ‌و‌  فروتن اند.

̶    و فرشتگانى كه‌  وقتى لهيب آتش جهنم را‌  به‌  سوى نافرمانان  ‌و‌  گنهكاران مى بينند مى گويند: پروردگارا تو‌  منزهى  ‌و‌  حق بندگى تو‌  را‌   ‌آن طور كه‌  سزاوار است بجا نياورديم.

̶    پس درود فرست بر‌  ايشان  ‌و‌  بر‌  روحانيين از‌  فرشته هايت  ‌و‌  آنهايى كه‌  نزد تو‌  ارجمندند  ‌و‌  آنانكه اخبار غيبى را‌  به‌  پيامبرانت مى رسانند  ‌و‌  امينان وحى ات مى باشند.

̶    و درود فرست بر‌  انواع فرشتگانى كه‌  براى خود انتخاب كرده اي‌  ‌و‌  آنها را‌  از‌  خوردن  ‌و‌  آشاميدن نعمتهاى خود بى نيازشان كردى  ‌و‌  ايشان را‌  در‌  طبقات آسمانها جا دادى.

̶    و آنهايى كه‌  در‌  اطراف آسمانها ساكن شده تا‌  وعده ات به‌  پايان رسد  ‌و‌  جهان آخرت آغاز گردد.

̶    و سلام  ‌و‌  درود بر‌  خزانه داران باران  ‌و‌  حركت دهندگان ابرها  ‌و‌  

̶    بر فرشته اي‌ كه‌  با‌  صداى زجرآورش رعد را‌  ايجاد مى كند  ‌و‌  زمانى كه‌   ‌آن صدا رعدآور شد شعله هاى برق درخشش پيدا مى كند.

̶    درود بر‌  فرشتگانى كه‌  مشايعت كنندگان برف  ‌و‌  تگرگ اند  ‌و‌  فرشتگانى كه‌  همراه دانه هاى باران نازل شوند  ‌و‌  فرشتگانى كه‌  بر‌  بادها فرمانروايى مى كنند  ‌و‌  آنهايى كه‌  از‌  كوهها حراست مى كنند تا‌  از‌  هم پاشيده نشوند.

̶    و بر‌  آنهايى كه‌  وزن آبها  ‌و‌  اندازه بارانهاى تند  ‌و‌  رگبارها را‌  به‌  ايشان آموخته اي‌  

̶    و سلام  ‌و‌  درود بر‌  فرشتگانى كه‌  براى اهل زمين رسولان بلا  ‌و‌  يا‌  رحمت تو‌  هستند

̶    و بر‌  سفيران صاحب كرم  ‌و‌  نيكوكار  ‌و‌  بر‌  نگهبانان با‌  كرامت كه‌  كارشان نوشتن اعمال است  ‌و‌  درود بر‌  فرشته مرگ  ‌و‌  يارانش  ‌و‌  بر‌  منكر  ‌و‌  نكير  ‌و‌  فرشته رومان كه‌  مامور بازپرسى  ‌و‌  آزمايش مردگان در‌  قبرهاست  ‌و‌  بر‌  آنهايى كه‌  اطراف بيت المعمور مشغول طواف مى باشند  ‌و‌  سلام  ‌و‌  درود بر‌  مالك دوزخ  ‌و‌  بر‌  رضوان  ‌و‌  كليدداران بهشت.

̶    سلام بر‌   ‌آن ملائكه اي‌ كه‌  دستورات حقتعالى را‌  نافرمانى نمى كنند  ‌و‌  آنچه بدان امر شده اند انجام مى دهند.

̶    همانهايى كه‌  به‌  انسانهاى سعادتمند خطاب مى كنند كه: درود بر‌  شما به‌  خاطر شكيبايى در‌  دنيا  ‌و‌  پايان كار شما چه نيكوست  

̶    و آنهايى كه‌  به‌  انتظار دستور نشسته اند تا‌  بدانها فرمان داده شود كه‌  انسان بدبخت  ‌و‌  مستحق آتش را‌  بگيريد  ‌و‌  وى را‌  به‌  زنجير ببنديد  ‌و‌  سپس او‌  را‌  به‌  سوى جهنم بكشيد  ‌و‌  در‌  آتش اندازيد  ‌و‌  اين فرشتگان كارشان را‌  با‌  شتاب انجام مى دهند.

̶    و بر‌   ‌آن فرشته اي‌ كه‌  نامش را‌  نياورديم  ‌و‌  مقام  ‌و‌  منزلتش  ‌و‌  مكان  ‌و‌  كارش را‌  ندانستيم نيز درود مى فرستيم.

̶    و بر‌  ساكنين در‌  هوا  ‌و‌  زمين  ‌و‌  بر‌  آب  ‌و‌  هر‌  كدام كه‌  بر‌  خلق گماشته شده اند.

̶    پس بر‌  جميع ايشان درود فرست روزى كه‌  هر‌  كس با‌  دو‌  فرشته يكى راننده به‌  سوى معاد  ‌و‌  ديگرى شاهد بر‌  اعمال حاضر مى شود.

̶    پس درود فرست بر‌  ايشان، درودى كه‌  سبب مزيد كرامت  ‌و‌  بزرگوارى  ‌و‌  طهارت  ‌و‌  پاكيزگى آنها شود.

̶    پروردگارا هرگاه بر‌  فرشتگان خويش درود فرستادى، درود  ‌و‌  سلام ما‌  را‌  نيز به‌  آنها ابلاغ فرما  ‌و‌  سپس به‌  خاطر گفتار نيكى كه‌  عبارت بود از‌  درود بر‌  ملائكه بر‌  ما‌  نيز درود فرست كه‌  به‌  تحقيق تو‌  صاحب جود  ‌و‌  كرمى
.

.......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo