• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3964
5545
61920674

هنگامي كه‌ براي او‌ مهمي پيش مي‌ آمد يا‌ حادثه اي‌ رخ مي‌ داد ‌و‌ به‌ هنگام اندوه

دعاي ‌آن حضرت است به‌ هنگامي كه‌ براي او‌ مهمي پيش مي‌ آمد يا‌ حادثه اي‌ رخ مي‌ داد ‌و‌ به‌ هنگام اندوه.


̶    اى خداوندى كه‌ گره كارهاى فروبسته به‌ تو‌ گشوده مى شود ‌و‌ سختيها به‌ تو‌ آسان مى گردد اى خداوندى كه‌ از‌ تو‌ خواهند رهايى از‌ تنگناها را‌ ‌و‌ يافتن آسودگى را.

̶    به قدرت تو‌ دشوارى خوارمايه گردد ‌و‌ به‌ لطف تو‌ اسباب كارها ساخته آيد. قضا به‌ قدرت تو‌ جارى است ‌و‌ هر‌ چيز بر‌ وفق اراده تو‌ پديد آمده است:

̶    به مشيت تو‌ فرمانبر است ‌و‌ به‌ گفتار آمرانه اش نياز نيست به‌ اراده تو‌ بازداشتنى است ‌و‌ به‌ گفتار بازدارنده اش نياز نيست.

̶    تويى ‌آن كه‌ در‌ مهمات بخوانند ‌و‌ در‌ سختيها به‌ او‌ پناه جويند. هيچ بلايى از‌ سر‌ ما‌ نرود جز آنكه تواش برانى ‌و‌ هيچ اندوهى از‌ دل ما‌ رخت نبندد مگر آنكه تواش از‌ ميان بردارى.

̶    اى پروردگار من، بر‌ من‌ محنتى رسيده كه‌ بار گرانش مرا از‌ پاى در‌ آورده است ‌و‌ به‌ رنجى در‌ افتاده ام كه‌ بر‌ خود هموار نتوانم كرد.

̶    تو خود به‌ قدرت خويش ‌آن محنت ‌و‌ رنج بر‌ من‌ وارد آورده اى ‌و‌ به‌ سوى من‌ روانه داشته اى.

̶    آنچه را‌ تو‌ وارد آورده اى كس بازگرداندن نتواند ‌و‌ آنچه را‌ تو‌ روانه داشته اى كس دفع نتواند ‌و‌ ‌آن در‌ را‌ كه‌ تو‌ بسته اى كس گشادن نتواند ‌و‌ ‌آن در‌ را‌ كه‌ تو‌ گشاده اى كس بستن نتواند. چون كسى را‌ به‌ رنج افكنى كس راحتش نرساند ‌و‌ چون كسى را‌ خوار دارى كس عزيز نگرداند.

̶    پس درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش. اى پروردگار من، به‌ فضل خويش در‌ آسايش بر‌ من‌ بگشاى ‌و‌ به‌ قدرت خويش سطوت اندوه را‌ بر‌ من‌ بشكن ‌و‌ در‌ آنچه زبان شكايت گشوده ام به‌ رحمت نظر كن ‌و‌ مرا حلاوت استجابت در‌ هر‌ چه خواسته ام بچشان ‌و‌ از‌ نزد خويش رحمتى ‌و‌ گشايشى خوشگوار بر‌ من‌ ارزانى دار ‌و‌ راه رهايى در‌ پيش پاى من‌ بگشاى.

̶    چنان مكن كه‌ به‌ سبب اندوه از‌ انجام دادن فرايض ‌و‌ مستحبات تو‌ بازمانم،

̶    كه من‌ اى پروردگار، در‌ برابر اين محنت كه‌ بر‌ من‌ وارد آمده بى طاقتم ‌و‌ پيمانه شكيباييم از‌ ‌آن اندوه كه‌ نصيب من‌ گرديده اينك لبريز است. تنها تويى كه‌ توانى ‌آن اندوه را‌ از‌ ميان بردارى ‌و‌ ‌آن بلا را‌ كه‌ بدان گرفتار آمده ام دفع كنى. پس‌ مرا از‌ بند بلا وارهان اگر چه شايسته ‌آن نباشم. يا‌ ذا العرش العظيم
.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo